ภูผาวาริน

ภูผาวาริน

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ภูผาวาริน,ภูผาวาริน

ภูผาวาริน

ผลิตภัณฑ์จากสวน กล้วยหอมทอง, กล้วยน้ำว้าปากช่อง50, ขนุนทองประเสริฐ, ขนุนแดงสุริยา, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, มะรุมอินเดีย, ทุเรียน, ต้นกล้าเนื้อเยื่อกล้วยน้ำว้าปากช่อง50 และผลไม้นานาชนิด.
สถานใบรับสินค้า จ. เพชรบูรณ์, จ. สระบุรี, จ. ปปทุมธานี, จ. นนทบุรี และ กรุงเทพฯ

สินค้ามาใหม่