ค้นหาสินค้า

หูกระจง (Ivory Coast almond)

ร้าน น้องโชกุลพันธุ์ไม้้
ต้นหูกระจงด่าง | น้องโชกุลพันธุ์ไม้้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ต้นหูกระจงเป็นไม้แผ่ให้ร่มเงาไม้ยืนต้นและมีใบด่าง

Tag: ไม้ยืนต้น

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705 0849109145

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

โทรศัพท์

ต้นหูกระจง | น้องโชกุลพันธุ์ไม้้ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้ | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ต้นหูกระจงเป็นไม้ยืนต้นแผ่ใบกว้างให้ร่มเงา

Tag: หูกระจง

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705 0849109145

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

โทรศัพท์