น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

หมวด

โมก

ในร้าน น้องโชกุลพันธุ์ไม้้
แชร์บน facebook

ต้นโมก

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

ต้นโมกเป็นไม้ดอกหอมดอกมีสีขาวเป็นพวงหอมนิยมปลูกทำแนวรั้ว

ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705, 0849109145 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที