น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

หมวด

หูกระจง

ในร้าน น้องโชกุลพันธุ์ไม้้
แชร์บน facebook

ต้นหูกระจงด่าง

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

ต้นหูกระจงเป็นไม้แผ่ให้ร่มเงาไม้ยืนต้นและมีใบด่าง

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705, 0849109145 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที