น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

หมวด

ปีบ

ในร้าน น้องโชกุลพันธุ์ไม้้
แชร์บน facebook

ต้นปีบเงิน

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

ปีบเป็นไม้ยืนต้นใบได้ร่มเงาดอกสีขาวหอม

ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705, 0849109145 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ปีบทอง

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

ไม้พุ่มใบหนาดอกสวยสีทอง

ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705, 0849109145 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที