น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

หมวด

กันเกรา

ในร้าน น้องโชกุลพันธุ์ไม้้
แชร์บน facebook

ต้นกันเกรา

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

ต้นกันเกราเป็นไม้พุ่มสูงดอกมีสีเหลืองหอมมาก

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705, 0849109145 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นกันเกราด่าง

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

ต้นกันเกราด่างลักษณะเป็นไม้พุ่มสูงดอกสีเหลืองหอมมาก

ราคา 4,500.00 บาท ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705, 0849109145 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที