ทรัพย์สำเริง

ทรัพย์สำเริง

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ทรัพย์สำเริง,SUBSUMREUNG

ทรัพย์สำเริง

เป็นสวนผลไม้และจำหน่ายไม้ดอกและไม้ประดับและผักปลอดสารพิษ ที่สวนก็มีจำหน่าย
-มะม่วงพันธ์ต่างๆพร้อมกิ่งพันธ์
-ฝรั่งไร้เมล็ดพร้อมกิ่งพัน
-ผักหวานป่าพร้อมต้นพ้นธ์
-ไผ่เลี้ยงหวานพร้อมต้นพันธ์
-ไผ่บงหวาน(สามารถทานดิบได้โดยไม่มีรสขม)พร้อมต้นพันธ์
-ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษเช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว แตงกวา หอม-ผักชื
-ต้นลีลาวดีขุดขายสูงประมาณ2-4เมตรมีประมาณ3000ต้นมีทั้งพันธ์นอก-ไทย
-ขายไม้ดอก-ไม้ประดับทั่วไป
-จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ-น้ำสกัดชีวภาพ-สารขับไล่แมลงชีวภาพ

สินค้ามาใหม่