ลุงมวล

ลุงมวล

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ลุงมวล,Kunpa

ลุงมวล

ที่บ้านมียางนา อายุประมาณ 50 ปี ประมาณ 50 ต้น คุณตากับคุณยายเก็บลูกและเพาะใส่ถุงไว้ จึงขอประกาศขายให้ครับ
ดินที่ใช้เป็นดินบริเวณใต้ต้นยาง  และปุยหมักด้วยใบยางนา  มีรา และเชื้อเห็ดเผาะทุกถุง  ต้านทานโรค โตไว ทนต่อความแห้งแล้งครับ  การันตีครับ

สินค้ามาใหม่