หมวด ตะบองเพชร

ร้าน: kaiau

kaiau | กรุงเทพมหานคร
-ต้นไม้มีหนาม -ดอกออกทั้งปี -ไม่ชอบน้ำมาก วิธีเลี้ยง -ชอบอยู่แดด -ไม่ชอบน้ำมาก -ปุ๋ยใช้ออสโมโคท สูตร 14-14-14 การให้ 3 เดือนให้ครั้ง ครั้งละ 5 เม็ด กว้าง 4 ซม ยาว 4 ซม สูง 5 ซม #กระบองเพชร #ไม้ อวบน้ำ #ต้น กระบองเพชร #ต้น แค ค ตั ส#วิธี เลี้ยง กระบองเพชร #กระบองเพชร จิ๋ว #ต้น กระบองเพชร พันธุ์ #เลี้ยง กระบองเพชร#โรงเรือน กระบองเพชร #วิธี เลี้ยง ต้น กระบองเพชร วิธี ปลูก ต้น กระบองเพชร ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
-ต้นไม้มีหนาม -ดอกออกทั้งปี -ไม่ชอบน้ำมาก วิธีเลี้ยง -ชอบอยู่แดด -ไม่ชอบน้ำมาก -ปุ๋ยใช้ออสโมโคท สูตร 14-14-14 การให้ 3 เดือนให้ครั้ง ครั้งละ 5 เม็ด กว้าง 4 ซม ยาว 4 ซม สูง 5 ซม #กระบองเพชร #ไม้ อวบน้ำ #ต้น กระบองเพชร #ต้น แค ค ตั ส#วิธี เลี้ยง กระบองเพชร #กระบองเพชร จิ๋ว #ต้น กระบองเพชร พันธุ์ #เลี้ยง กระบองเพชร#โรงเรือน กระบองเพชร #วิธี เลี้ยง ต้น กระบองเพชร วิธี ปลูก ต้น กระบองเพชร ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
-ต้นไม้มีหนาม -ดอกออกทั้งปี -ไม่ชอบน้ำมาก วิธีเลี้ยง -ชอบอยู่แดด -ไม่ชอบน้ำมาก -ปุ๋ยใช้ออสโมโคท สูตร 14-14-14 การให้ 3 เดือนให้ครั้ง ครั้งละ 5 เม็ด กว้าง 4 ซม ยาว 4 ซม สูง 5 ซม #กระบองเพชร #ไม้ อวบน้ำ #ต้น กระบองเพชร #ต้น แค ค ตั ส#วิธี เลี้ยง กระบองเพชร #กระบองเพชร จิ๋ว #ต้น กระบองเพชร พันธุ์ #เลี้ยง กระบองเพชร#โรงเรือน กระบองเพชร #วิธี เลี้ยง ต้น กระบองเพช วิธี ปลูก ต้น กระบองเพชร# ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
-ต้นไม้มีหนาม -ดอกออกทั้งปี -ไม่ชอบน้ำมาก วิธีเลี้ยง -ชอบอยู่แดด -ไม่ชอบน้ำมาก -ปุ๋ยใช้ออสโมโคท สูตร 14-14-14 การให้ 3 เดือนให้ครั้ง ครั้งละ 5 เม็ด กว้าง 4 ซม ยาว 4 ซม สูง 5 ซม #กระบองเพชร #ไม้ อวบน้ำ #ต้น กระบองเพชร #ต้น แค ค ตั ส#วิธี เลี้ยง กระบองเพชร #กระบองเพชร จิ๋ว #ต้น กระบองเพชร พันธุ์ #เลี้ยง กระบองเพชร#โรงเรือน กระบองเพชร #วิธี เลี้ยง ต้น กระบองเพช วิธี ปลูก ต้น กระบองเพชร# ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
-สกุลไม้อวบน้ำ -ต้นไม้ไม่มีหนาม -ดอกเป็นรูปดาว 5แฉก -ดอกออกทั้งปี -ไม่ชอบน้ำมาก วิธีเลี้ยง -ชอบอยู่แดด -ไม่ชอบน้ำมาก -ปุ๋ยใช้ออสโมโคท สูตร 14-14-14 การให้ 3 เดือนให้ครั้ง ครั้งละ 5 เม็ด กว้าง 3 ซม ยาว 3 ซม สูง 5 ซม #กระบองเพชร #ไม้ อวบน้ำ #ต้น กระบองเพชร #ต้น แค ค ตั ส #วิธี เลี้ยง กระบองเพชร #กระบองเพชร จิ๋ว #ต้น กระบองเพชร พันธุ์ #เลี้ยง กระบองเพชร #โรงเรือน กระบองเพชร #วิธี เลี้ยง ต้น กระบองเพช #วิธี ปลูก ต้น กระบองเพชร ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
-ดอกสีเหลืองอ่อน -ผิวสีเขียว -ชอบแดดจัด -ไม่ชอบน้ำมาก ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
- ออกดอกทั้งปี -ผิวสีเขียว -แตกหน่อข้างเยอะ -โตช้าไม่ชอบน้ำมาก -ชอบอยู่แดดจัด ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
-ผิวสีน้ำตาล -ดอกสีขาว -ออกดอกทั้งปี -ชอบแดดจัด -รดน้ำวันละครั้ง ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
แมมซีเรีย กระบองเพชร แคกตัส ต้นไม้ตั้งโต๊ะ ต้นไม้ดูดสารพิษ ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

kaiau | กรุงเทพมหานคร
เลี้ยงง่าย น้ำก็ไม่ต้องรดบ่อย ช่วยลดรังสีจากแสงคอมพิวเตอร์และมือถือด้วย ลูกค้าสอบถามได้ที่เบอร์ 0877153999 หรือ www.kaiau.com แอฟลิเคชั่น https://shopee.co.th/kaisayakombut https://www.lazada.co.th/shop/kaiau/?spm=a2o4m.pdp.seller.1.3e09272b1m0WCG&itemId=907712151&channelSource=pdp

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ kaisaya kombut โทร. 0832416464 0832416464

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว