KB Hydro Tech
ในร้าน KB Hydro Tech
แชร์บน facebook

อบรมการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ คอสเปิดอบรมทุกเดือน

KB Hydro Tech

อบรมการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ระยะในการฝึกอบรม1วัน อบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติจริงในการผสมปุ๋ยABและการเพาะเมล็ด และมีชุดปลูกระบบน้ำนิ้งให้กลับบ้านไปด้วยท่านละ1ชุดครับ #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 990.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Hydro Box2 #สินค้าขายดี

KB Hydro Tech

เป็นชุด Box ปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ซึ่งเป็นการจำลองการแลูกผักในรูปแบบแปลงใหม่ทุกประการ โดยเลือกใช้อุปกรณ์อย่างดีสำหรับปลูกผักไทยและผักสลัด 1.กล่องพับได้ 2.ถาดปลูก 3.ชุดโฟมปลูก 4.มุ้งกันแมลง 5.เมล้ดพันธ์ทั้งผักไทย-หรือผักสลัด (ใช้ได้2รอบปลูก) 6.ชุดฐาตุอาหาร A-B (ใช้ได้ 2รอบปลูก) 7.ปั้มน้ำ #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 1,490.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

คลิปล๊อก 6 หุน สำหรับล็อคโรงเรือนและแปลงปลูก

KB Hydro Tech

คลิปล๊อก ขนาด 6 หุนราคา 10 บาทต่อตัว #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

คลิปล็อก 4 หุนสำหรับล็อคโรงเรือนและแปลงปลูก

KB Hydro Tech

คลิปล๊อก ขนาด 4 หุน ราคาตัวละ 8 บาท #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 8.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ถ้วยตวง 1 ลิตร

KB Hydro Tech

ถ้วยสำหรับตวงน้ำหริอธาตุาหารพืช #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 95.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

โฟมปลูก

KB Hydro Tech

โฟมปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ 50 ช่องปลูก เป๋นโฟมอย่างดีมีความหนาแน่นกว่าโฟทั่วไป #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

รางท้ายแปลงปลูก

KB Hydro Tech

รางปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ส่วนท้ายแปลงมีรูสำหรับสวมสะดือน้ำ ผลิตจากโฟมอย่างดีมีความหนาแน่นกว่าโฟมทั่วไป #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 290.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

รางปลูกส่วนหัว

KB Hydro Tech

รางปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ส่วนหัวรางปลูก ซึ้งผลิตจากโฟมชนิดพิเศษสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิคส์มีความหน้าแน่นกว่าโฟมทั่วไป #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 290.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

รางปลูกกลาง

KB Hydro Tech

รางปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ตัวกลาง เป็นโฟมพิเศษสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิคส์โดยเฉพาะ #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ฟองน้ำปลูก #สินค้าขายดี

KB Hydro Tech

ฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ดผัหไฮโดรโพนิคส์ #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ถ้วยปลูก #สินค้าขายดี

KB Hydro Tech

ถ้วยปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ H1

KB Hydro Tech

ชุดปลูกผักไฮโดรโพนิส์ 100 หลุม อุปกรณ์ประกอบด้วย 1.ชุดโครงปลูก 1 ชุด 2.ปั้มน้ำ 1 ชุด 3.ถังน้ำ 30 lb 1ถัง 4.ชุดโฟมปลูก 1 Set 5.ถาดปลูก 1 ถาด 6.บิกเกอร์ตวงธาตุอาหาร 1 ใบ 7.ธาตุอาหาร A-B 2 รอบปลูก 8.เมล็ดพันธ์ ไทย หรือ สลัด 2 รอบปลูก #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 6,900.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ Factory-F1

KB Hydro Tech

ชุดปลูกผักไฮโดร 1300 หลุม ประกอบด้วย 1.โรงเรื่อนปลูก 1 ชุด 2.ชุดโฟมปลูก 1 ชุด 3.ปั้มน้ำ 2 ตัว 4.ถังรับน้ำ 2 ถัง สามารถแยกใช้ 2 รางได้ 5.ชุดโฟมเพาะ 2 ชุด 6.เมล็ดพันธ์ ผักไทย หรือ ผักสลัด 2 รอบปลูก 7.ธาตุอาหาร A-B 2 รอบปลูก 8.บิกเกอร์ตวงธาตุอาหาร #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 46,000.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูก DRFT 200 หลุม Model H2

KB Hydro Tech

ชุดปลูกผัก DRFT Model H2 200 หลุม อุปกรณ์ที่ท่านจะได้รับ 1.โครงเหล็กชุดปลูก 1 ชุด 2.โฟมถาดรอง 1 Set 3.โฟมปลูก 4 แผ่น 200 หลุม 4.โฟมเพาะ 1 ถาด 5.ฟองน้ำปลูก 2 รอบปลูก 6.พลาสติกคลุมแปลง หนา 150 ไมคลอน 1ชุด 7.ปั้มน้ำ 1 ตัว 8.ถังน้ำพร้อมระบบจ่ายน้ำ 1 ชุด 9.สะดือน้ำ 1 ชุด 10.พลาสติกใสคลุมหลังคาหนา 150 ไมครอน 1ชุด 11.มุ้งกันแมลง 1ชุด 12.คลิปล็อกขนาดต่าง 1 Set 13.ธาตุอาหาร A-B 2รอบปลูก 14.เมล็ดพันธ์ 2 รอบปลูก #เพื่อความรวดเร็วในการตอบ รบกวนติดต่อทาง คุณวิน Line : assawin01 หรือโทร 0922676091 คุณมานิตย์ Line : manitt527 หรือโทร 0806641477

ราคา 14,000.00 บาท ติดต่อ อัศวิน ไกรนรา โทร. , 0922676091 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที