maitakdad shop
ในร้าน maitakdad shop
แชร์บน facebook

เครื่องวัดความชื้นดิน ช่วงการวัด 15-90% ยี่ห้อ Acu Rite USA.

maitakdad shop

ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน ยี่ห้อ Acu Rite หนึ่งในผู้นำด้านเครื่องวัดสภาพแวดล้อมจากอเมริกา ปริมาณน้ำที่พืชต้องการที่ระยะเวลาต่างๆ การให้น้ำพืชจะต้องให้เมื่อพืชต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในทางปฏิบัติแล้วพืชต้องการน้ำอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพืชใช้น้ำตลอดเวลาแต่ปริมาณน้ำที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่วงของอายุการเจริญเติบโต สภาพอากาศ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บน้ำไว้ให้พืชได้ใช้อยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าดิน จะต้องมีความสามารถในการเก็บน้ำไว้ได้อย่างพอเพียงต่อความต้องการของพืช แต่เมื่อพืชดูดน้ำจากดินไปใช้ปริมาณน้ำในดินก็จะลดลง ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาหรือไม่มีการให้น้ำแก่ดิน เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งพืชจะชะงัก เนื่องจากมีน้ำใช้ไม่เพียงพอกับการคายน้ำ จึงจำเป็นต้องทราบจุดต่ำสุดที่จะยอมให้น้ำในดินลดลงได้ เมื่อน้ำในดินลดลงจนเกือบจะถึงจุดที่ยอมให้ลดลงได้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการให้น้ำแก่พืชก่อนที่จะกระทบกระเทือนต่อพืช สิ่งที่ต้องทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือปริมาณน้ำที่ดินสามารถเก็บกักเอาไว้ได้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าพืชจะสามารถใช้น้ำได้นานเท่าไหร่โดยไม่มีการให้น้ำแก่ดิน AcuRite ตรวจสอบว่าสภาพความชื้นดินมีกี่เปอร์เซ็นต์ ควรให้น้ำแก่พืชที่ปลูกอยู่หรือไม่ ได้อย่างรวดเร็ว พืชต้องการความชื้นดินในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ถ้าผักโดยทั่วไปจะต้องการความชื้นดินที่ 41 - 80% ป้องกันโรคราก และพืชเฉาตาย อันมีสาเหตุมาจากการให้น้ำพืชมาก หรือน้อยเกินไป ด้วยการวัดปริมาณเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ AcuRite วัดความชื้นดินเป็นเปอร์เซ็นต์ อ่านค่าได้ง่าย มีสเกลสี พร้อมสัญลักษณ์ความชื้น ทำให้ทราบสถานะความชื้นของดินได้โดยง่าย Specifications : - ขนาด : 8.3 x 2.2 x 2.2 นิ้ว - ขาวัดยาว 6.2 นิ้ว - ช่วงค่าการวัดความชื้น 15-90% มีสัญลักษณ์แสดงค่าความชื้นในดินที่เหมาะกับพืชเป็น 4 ระดับ 5 สัญลักษณ์ 1. 0 - 20% : กลุ่มพืชที่ทนดินแห้งมาก 2. 21 - 40% : กลุ่มพืชที่ชอบดินที่ระบายน้ำดี ไม่ชื้นมาก 3. 41 - 60% : กลุ่มพืชที่ชอบดินที่มีความชื้น 4. 61 - 80% : กลุ่มพืชที่ขอบดินเปียก มีความชื้นสูงมาก 5. สัญลักษณ์ดินเริ่มมีความอิ่มน้ำ เริ่มจะไม่สามารถอุ้มน้ำได้เพิ่ม - ความละเอียด : 15% AcuRite เทคโนโลยีของ Chaney Instrument Co., จาก Lake Geneva, Wisconsin, USA. บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเครื่องวัดสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 1,290.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ข้าวเปลือก ถั่ว แป้งสาลี แป้งเค้ก

maitakdad shop

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช รุ่น TK100G11 วัดความชื้นได้รวดเร็ว และแม่นยำ เหมาะใช้ในกระบวนการจัดซื้อ จัดเก็บผลผลิต กระบวนการแยกบรรจุ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาร ถั่วเหลือง ข้าวสาลี กาแฟ เป็นต้น Features : - มีขนาดกระทัดรัด สามารถพกพา และใช้ง่าย - มีไฟหลัง อ่านง่ายแม้ในที่ไม่มีแสงสว่าง - ขาวัดมีความไวสูง ตอบสนองได้ภายใน 1 วินาที - มีระบบตั้งเตือน - มีระบบอ่านค่า และแสดงค่าที่ความชื้นสูงสุด - มีระบบชดเชยความชื้น ตามค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ATC) Specification : - หน้าจอ : ตัวหนังสือ 4 ตำแหน่ง LCD - ช่วงค่าการวัด : 6%-30% - อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0-60 องศาC - ความชื้นขณะใช้งาน : 5%-90% - ความละเอียด : 0.1 - ความถูกต้อง : +/- 0.5%n - หลักการทำงาน : ความต้านทานไฟฟ้า, การชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ - แบตเตอรี่ : 4x1.5 AAA size (UM-4) - ขนาดเครื่อง : 460 mm x 75 mm x 35 mm - น้ำหนักเครื่องไม่รวมแบตเตอรี่ : 203g Code สำหรับปรับประเภทเมล็ดธัญพืชที่จะวัดได้ 25 ชนิด CODE ชนิดเมล็ดธัญพืช CD01 ข้าวสาลี / ข้าวไรย์ CD02 ข้าวเปลือก CD03 ข้าวโพด CD04 แป้งซีโมลินา (Semolina) หรือ Cornmeal CD05 ถั่วเหลือง CD06 บาร์เล่ย์ / ข้าวโอ๊ต CD07 ข้าวฟ่าง / ข้าวไมโล CD08 กาแฟ CD09 เมล็ดป่าน ปอ CD010 เมล็ดถั่ว CD011 แป้งสาลี แป้งเค้ก ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,950.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ข้าวเปลือก ถั่ว ช่วงการวัด 6-30%

maitakdad shop

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช รุ่น TK25G วัดความชื้นได้รวดเร็ว และแม่นยำ เหมาะใช้ในกระบวนการจัดซื้อ จัดเก็บผลผลิต กระบวนการแยกบรรจุ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาร ถั่วเหลือง ข้าวสาลี กาแฟ เป็นต้น Features : - มีขนาดกระทัดรัด สามารถพกพา และใช้ง่าย - มีไฟหลัง อ่านง่ายแม้ในที่ไม่มีแสงสว่าง - ขาวัดมีความไวสูง ตอบสนองได้ภายใน 1 วินาที - มีระบบตั้งเตือน - มีระบบอ่านค่า และแสดงค่าที่ความชื้นสูงสุด - มีระบบชดเชยความชื้น ตามค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ATC) Specification : - หน้าจอ : ตัวหนังสือ 4 ตำแหน่ง LCD - ช่วงค่าการวัด : 6%-30% - อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0-60 องศาC - ความชื้นขณะใช้งาน : 5%-90% - ความละเอียด : 0.1 - ความถูกต้อง : +/- 0.5%n - หลักการทำงาน : ความต้านทานไฟฟ้า, การชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ - แบตเตอรี่ : 4x1.5 AAA size (UM-4) - ขนาดเครื่อง : 460 mm x 75 mm x 35 mm - น้ำหนักเครื่องไม่รวมแบตเตอรี่ : 203g Code สำหรับปรับประเภทเมล็ดธัญพืชที่จะวัดได้ 25 ชนิด Cd01 : ข้าวสาลี / ข้าวไรย์ Cd02 : ข้าวโพด Cd03 : ถั่วเหลือง Cd04 : ข้าวเปลือก Cd05 : ข้าวสาร Cd06 : บาร์เล่ย์ / ข้าวโอ๊ต Cd07 : ข้าวฟ่าง / ข้าวไมโล Cd08 : เมล็ดโซบะ Cd09 : ถั่ว Cd10 : เรพซีด / คาโนล่า Cd11 : เมล็ดมัสตาร์ด Cd12 : เมล็ดดอกทานตะวัน Cd13 : เมล็ดบีตรูต Cd14 : เมล็ดกาแฟ Cd15 : สารกาแฟ Cd16 : เมล็ดโกโก้ Cd17 : เมล็ดป่าน ปอ Cd18 : ถั่วเลนทิล Cd19 : ถั่วลิสง Cd20 : เมล็ดหญ้าไรย์ Cd21 : เมล็ดหญ้า Cockfoot Cd22 : เมล็ดโคลเวอร์ Cd23 : เมล็ด Red Lucerne Cd24 : เมล็ดผักกาด / กะหล่ำดาว / กะหล่ำปลี Cd25 : ถั่วปากอ้า ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,950.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นเครื่องปลูกกล้วยไม้ และความเข้มแสง

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดกรดด่างดิน การเกษตร แบบอื่น ๆ ได้ที่ www.maidadtools.com เครื่องวัดรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับกล้วยไม้ ใช้วัดระดับความชื้นในเครื่องปลูกประเภทเปลือกไม้ กาบมะพร้าวสับ และระดับแสงแดดที่ได้รับด้วยเซ็นเซอร์วัดแสง ระบบขาวัดแบบ 2 ขาช่วยให้การอ่านค่าความชื้นในเครื่องปลูกแม่นยำ เพียงเสียบขาวัดลงไปในเครื่องปลูกก็สามารถอ่านค่าได้ทันที มีตารางแนะนำระดับความชื้นที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไม้แต่ละชนิด (เฉพาะที่เป็นที่นิยม) เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการให้น้ำที่มาก หรือน้อยเกินไป กล้วยไม้ยังต้องการปริมาณแสงที่เหมาะสมในการบานของดอกเช่นกัน FEATURES : - ใช้วัดความชื้นในเครื่องปลูก และปริมาณแสง สำหรับกล้วยไม้ - ตารางแนะนำการให้น้ำ และแสงแดด (เฉพาะกล้วยไม้ที่เป็นที่นิยม) - เซ็นเซอร์วัดแสงเทียบได้กับตารางค่าความร้อนเฉลี่ยของ USDA - ใช้แบตเตอรี่ AA x 1 ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 1,890.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ข้าวเปลือก ถั่ว งา ฯ รุ่น SS-91

maitakdad shop

Product description : เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช 13 ชนิด ระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับวัดความชื้นเมล็ดข้าวโพด, ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, งา, เมล็ดแตงโม, ถั่วลิสง, กากถั่วเหลือง ฯ Specifications: - ใช้วัดความชื้นเมล็ดข้าวโพด, ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, งา, เมล็ดแตงโม, ถั่วลิสง, กากถั่วเหลือง ฯ - หลักการทำงาน : กระบวนการความต้านทานไฟฟ้า - ความแม่นยำ / ความละเอียด : 0.1 / 01% - มีไฟ Backlight อ่านง่ายแม้ในที่มืด - มีฟังก์ชั่นปรับค่าความเบี่ยงเบน - มีเสียงแจ้งค่า และเตือนความชื้นสูง (ภาษาอังกฤษ) - ปรับสัญญาณเตือนจากที่โรงงานตั้งไว้ได้ โรงงานตั้งไว้ที่ 10% - มีหน่วยความจำในการตั้งค่าของผู้ใช้ - แบตเตอรี่ 4 x 1.5V AA - น้ำหนัก : 254 g - ขนาดเครื่อง 80 x 43 x 425 mm Codes แสดงชนิดเมล็ดพืช และช่วงค่าการวัดความชื้น : ข้าวเปลือก : Code : P0 / Range : 11~55 ข้าวสาลี : Code : P1 / Range : 11~55 ข้าวโพด : Code : P2 / Range : 11.5~55 ข้าวบาร์เลย์ : Code : P3 / Range : 11~50 ข้าวสาร : Code : P4 / Range : 11~50 ข้าวฟ่าง : Code : P5 / Range : 11~50 อาหารสัตว์ : Code : P6 / Range : 11.5~50 เรพซีด : Code : P7 / Range : 7.5~44 เมล็ดแตงโม : Code : P8 / Range : 11~50 งา : Code : P9 / Range : 7.5~44 กากถั่วเหลือง : Code : P10 / Range : 7.5~44 เมล็ดถั่วเหลือง : Code : P11 / Range : 10~50 ถั่วลิสง : Code : P12 / Range : 10~50 เมล็ดฝ้าย : Code : P13 / Range : 7.5~44 ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 2,490.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต ผนัง พื้นไม้แปรรูป รุ่น TS60

maitakdad shop

The ToolSmart เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต ผนัง พื้น ไม้แปรรูป ยี่ห้อ General รุ่น TS60 สามารถวัดความชื้น และส่งข้อมูลผ่าน BlueTooth ไปยังหน้าจอสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็น iphone หรือ Android โดยการเชื่อมต่อเครื่องวัดความชื้น TS60 กับโทรศัพท์ของคุณ โดยการทำงานให้วัดความชื้นในจุดที่ต้องการ และบันทึกค่า สามารถวัด และบันทึกค่าได้หลายตำแหน่ง หลังจากนั้นถ่ายรูปทั้งห้อง หรือบางพื้นที่ให้ครอบคลุมตำแหน่งที่วัด นำค่าความชื้นที่วัดได้ระบุลงไปในรูปตามตำแหน่ง SAVE ข้อมูล เลือกส่ง MMS หรือ email ถึงผู้เกี่ยวข้องสั่งดำเนินงาน หรืออย่างไรต่อไป ทำให้การทำงานง่าย และสะดวกมากขึ้น สามารถสั่งงานได้แม้ไม่ได้อยู่หน้าไซด์งาน แยกจัดเก็บเป็นข้อมูลสำหรับแต่ละโปรเจคงาน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน หรือเป็น reference ได้ในภายหลัง - ในโหมด Building Material เหมาะสำหรับการวัดความชื้นผนังก่อนการทาสี ติดวอลเปเปอร์, วัดความชื้นพื้นคอนกรีต ก่อนการติดตั้งพื้นไม้ พื้นลามิเนต, การทำพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, การเคลือบพื้น PU, ติดตั้งกระเบื้องยาง - ในโหมด Wood เหมาะใช้ในการวัดวัสดุประเภทไม้ เช่น การเลือกไม้ที่มีความชื้นต่ำ การวัดความชื้นวงกบไม้ ประตู หน้าต่าง ว่ายังมีความชื้นสูง หรือไม่ ก่อนการทาสี หรือติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดแอฟลิเคชั่นได้สำหรับ iphone ที่ App Store หรือที่ https://itunes.apple.com/us/app/toolsmart/id1103323523?ls=1&mt=8 สำหรับ Android ที่ Google Play หรือที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.generaltools.toolsmart หรือพิมพ์คำว่า ToolSmart เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม ToolSmart General Tools & Instruments ดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/G1olIvjh1vc Details : - ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมเครื่องมือช่างประจำปี 2016 - ใช้วัดความชื้นคอนกรีต ผนัง พื้นปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ไม้แผ่น ไม้แปรรูป ได้โดยง่ายดาย - บันทึกค่าการวัดความชื้นของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไปยังแอพ ToolSmart TM บนโทรศัพท์ของคุณ - จัดระเบียบการค้นหาตามโครงการเพื่อให้สามารถทำรายงานได้ง่าย - ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราตามผนัง อันเกิดจากการรั่วซึมแต่เนิ่นๆ - ตรวจสอบพื้นที่ที่เสียหายจากน้ำเพื่อดูว่ายังมีความชื้นอยู่หรือไม่ - ช่วงการวัดความชื้นในไม้: 5-50 % และวัสดุก่อสร้าง:1.5-33 % Specifications : - ช่วงการวัดความชื้นในไม้: 5-50% และวัสดุก่อสร้าง:1.5-33% - ความถูกต้อง: +/-2% - มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานาน - หัววัดยาว: 9 มม. (0.35 นิ้ว) - อุณหภูมิขณะใช้งาน: -4 - 140 องศา F (-20 - 60 องศา C) @ <85%RH - การใช้กำลังไฟ: <50mA - ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานใน 3 นาที - ขนาด: 178x70x42 มม. - น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่: 115 กรัม - แบตเตอรี่: 9V. x 1 ร้านไม้แดด โทร: 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด: www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,850.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นพื้นคอนกรีต ผนัง ไม้ โมเดล General MMD7003

maitakdad shop

General MMD7003 Digital and LED Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นระบบเข็ม สำหรับใช้วัดคอนกรีตโดยตรง และวัสดุประเภทไม้ แสดงค่า 2 ระบบ คือระบบตัวเลข และระบบแถบไฟ LED เหมาะใช้วัดความชื้นพื้นคอนกรีต ก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, ทา PU., ปูพื้นไม้ ลามิเนต กระเบื้องยาง เป็นต้น หรือใช้วัดความชื้นไม้เพื่อตรวจสอบความชื้น - แสดงค่าที่วัดได้ 2 ระบบ : ระบบแถบไฟ LED และตัวเลขหน้าจอ LCD ขนาดตัวเลข 0.62 นิ้ว (51 มม.) - หัวเข็มยาว 0.44 นิ้ว (11 มม.) สามารถถอดเปลี่ยนได้ - มีหน่วยความจำค่าที่อ่านได้ สูงสุด/ต่ำสุด - ฟังก์ชั่นค้างค่าขัอมูลที่อ่านได้ - ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน - แสดงสัญลักษณ์เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ Specifications : - หลักการทำงาน : ใช้หัวเข็ม 2 หัวเพื่อวัดความสามารถในการนำไฟฟ้าของคอนกรีต วัสดุไม้ แล้วแปลงค่าที่ได้เป็นค่าความชื้นของคอนกรีต หรือวัสดุไม้ - วงจรไฟฟ้า : Custom one-chip of microprocessor LSI circuit - หน้าจอ : ขนาดจอ LCD 51 x 37 มม., ขนาดตัวเลข 16 มม. - ความละเอียด : 0.1% - ช่วงค่าการวัด : วัสดุ 1 (คอนกรีต) 0-100% ระบบ Relative, วัสดุ 2 (ประเภทไม้) 6-40% - ความถูกต้อง : +/-(5%rdg + 5digits) ที่อุณหภูมิ 23 องศา +/-5 องศาC @ วัสดุ 1 : 13% to 100% @ วัสดุ 2 : 6% to 40% - หัวอ่าน : ระบบเข็ม 2 เข็ม สามารถถอดเปลี่ยนได้ - ขนาดหัวอ่าน : 11 มม. - หน่วยความจำ : บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด - ต่ำสุด - เวลาในการอ่าน : 0.8 วินาที - แบตเตอรี่ : 9V - กำลังไฟ : ประมาณ 16mA DC ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maitakdad.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/ร้านไม้แดด-212967002192562/

ราคา 9,500.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นผนัง GE Protimeter BLD2000 Mini ระบบไฟ LED

maitakdad shop

เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นผนัง พื้น วัสดุก่อสร้าง ไม้ ยี่ห้อ GE Protimeter BLD2000 Mini Product Specifications : - ใช้งานได้หลากหลายทั้งตรวจสอบความชื้นผนัง พื้น ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร ก่อนการทาสี ติดวอลล์เปเปอร์ ติดตั้งพื้นไม้ พื้นลามิเนต ระบบกันซึม กันชื้นพื้น - สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้ - แสดงค่าความชื้นตามตำแหน่งไฟ LED และแสดงสถานะความชื้นเป็น 3 ระดับ สีเขียว, เหลือง, แดง - ช่วงการวัด 6% ถึง 90% WME (WOOD MOISTURE EQUIVALENT) - มีเข็มวัดในตัว และมีแจ็คสำหรับต่อหัวเข็มใช้ในงานที่มีบริเวณแคบ ๆ - สามารถสอบเทียบด้วยตนเองได้ง่าย ๆ โดยใช้ตัว Calibration test - ขนาด 180 x 28 x 49 มม. - น้ำหนัก 150 กรัม - แบตเตอรี่ 9 V x 1 ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 11,500.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช 25 ชนิด KETT PM-450 (Type 4504)

maitakdad shop

KETT PM-450 (Type 4504) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชได้ 25 ชนิด เช่น เมล็ดกาแฟ, ถั่วชนิดต่างๆ, ข้าวสาลี, ข้าวโอ๊ต, เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น - หลักการทำงานแบบ Capacitance (Dielectric 50MHz) - ช่วงการวัด 1 to 40% - Resolution 0.1% - Accuracy +/-0.5% - ใช้ปริมาตรตัวอย่าง 240 มิลลิลิตร - ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน - หน้าจอ LCD - Alkaline Battery AA x 4 - ขนาดตัวเครื่อง 25 x 205 x 215mm (1300g) - อุปกรณ์มาตรฐาน ตัวเครื่อง, Funnel, Manual hopper(sample cup), แปรง, Alkaline Battery AA x 4, คู่มือ ช่วงค่าการวัดเมล็ดธัญพืชแต่ละชนิด No. Product Measuring Range 1 ข้าวสาลี 6-40% 2 ข้าวบาร์เล่ย์ 6-40% 3 ถั่วเหลือง 6-30% 4 เมล็ดคาโนล่า (เรพซีด) 6-30% 5 ข้าวไรน์ 6-30% 6 ข้าวโอ๊ต 6-30% 7 ข้าวฟ่าง 6-30% 8 เมล็ดทานตะวัน (ใหญ่) 6-30% 9 เมล็ดทานตะวัน (กลาง) 4-20% 10 เมล็ดทานตะวัน (เล็ก) 6-20% 11 ถั่วเฮเซลนัท 4-15% 12 ถั่วลิสง 4-20% 13 พริกไทยดำ 4-20% 14 ถั่วเขียว 6-30% 15 ถั่วต่างๆ 6-30% 16 ถั่วลันเตา 6-30% 17 กานพลู 6-30% 18 กาแฟเชอร์รี่แห้ง 4-40% 19 สารกาแฟ 4-30% 20 เมล็ดกาแฟคั่ว 1-20% 21 กาแฟอาราบิก้า (Arabica) 4-40% 22 กาแฟโรบัสต้า (Robusta) 4-40% 23 ลูกเดือยไร้เปลือก 6-40% 24 ลูกเดือยพร้อมเปลือก 6-20% 25 ถั่วอะซูกิ 6-30% ข้อมูลจำเพาะ : รหัสสินค้า : PM-450 Type 4504 ขนาด : 25 x 205 x 215mm Weight : 1300.0000 ผู้ผลิต : KETT Measurement Range : 1 to 40% Destructive : Non-destructive Sensor Output Interface : ไม่่ Power Supply : Alkaline Battery AA x 4 Resolution : 0.1% ระดับการป้องกัน : ไม่่ บันทึกข้อมูล : N/A Accuracy : +/-0.5% อุปกรณ์ทั้งหมด : - ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ, กรวย, แบตเตอรี่ และคู่มือการใช้งานภาษาไทย ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maitakdad.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 23,500.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้น ผนัง คอนกรีต ไม้ ก่อนทาสี ติดตั้งพื้น PU.

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นรุ่นอื่น ๆ ได้ที่ https://maitakdad.tarad.com/ Product Description : เครื่องวัดความชื้น GENERAL รุ่น MM1E เหมาะสำหรับเช็คค่าความชื้นไม้ คอนกรีต พื้น ผนัง ก่อนการทาสี หรือติดวอลล์เปเปอร์ หรือใช้ตรวจหาตำแหน่งการรั่วในหลังคา พื้น ผนัง GENERAL MM1E แสดงค่าความชื้นในวัสดุเป็นระบบแถบไฟ LED 2 ระดับ คือ LOW เริ่มตั้งแต่ 7-15% และระดับ HIGH เริ่มตั้งแต่ 16-35% GENERAL MM1E เหมาะสำหรับใช้ในงานไม้ งานก่อสร้าง ทาสี ติดตั้งพื้น ใช้ในธุรกิจฟื้นฟู ตรวจสอบ แก้ไขงานระบบต่าง ๆ ผู้รับเหมา งานติดตั้งพรม วอลล์เปเปอร์ หรือเจ้าของบ้านใช้ตรวจสอบบ้านได้ด้วยตัวเอง ความชื้นในวัสดุมีผลต่อการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ โดยช่วงค่าความชื้นที่ 7-12% = วัสดุมีความชื้นต่ำ แห้ง, ช่วงความชื้นที่ 13-16% = วัสดุมีความชื้นปานกลาง, ช่วงความชื้น 18-35% = วัสดุมีความชื้นสูง Technical Details : - กราฟไฟ LED แสดงผล 10 ตำแหน่ง - แสดงค่า 2 ช่วงการวัด - แสดงผลบ่งชี้เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ (LowBat) - มาตรฐานเครื่องหมาย CE และ RoHS ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maitakdad.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 2,490.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต ความชื้นผนัง พื้น ไม้ ระบบดิจิตอล

maitakdad shop

เครื่องวัดความชื้นผนังปูน พื้นคอนกรีต ไม้ รุ่น 7440 XT เครื่องหมายการค้า (TM) จาก Calculated Industries มาตรฐานบริษัท USA. เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับผู้รับเหมา วิศวกร หรือเจ้าของบ้าน สำหรับช่วยตรวจสอบระดับความชื้นผนังก่อนการทาสี ติดกระเบื้อง หรือพื้นคอนกรีตที่เหมาะสมก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, ทำพื้น PU, ปูพื้นไม้, ปูพรม ปูกระเบื้อง หินแกรนิต หินอ่อน ไม้ลามิเนต หรือตรวจหาจุดรั่วซึมของน้ำในผนัง พื้นประเภทต่าง ๆ และสามารถปรับฟังก์ชั่นสำหรับวัดความชื้นไม้ที่เหมาะสมก่อนนำไปปูพื้น ทำเฟอร์นิเจอร์ วงกบ ประตู งานฝีมือ ฯลฯ Features & Benefits : - หน้าจอ LCD ระบบ Digital พร้อมไฟ Back Light อ่านค่าได้ชัดเจนแม้ในที่มืด - มีสวิตซ์ปรับเลือกวัสดุไม้ หรือวัสดุก่อสร้าง - มีเสียง และสัญลักษณ์แสดงค่าความชื้น Low, Medium หรือ High - ความแม่นยำ และความละเอียดสูง - สามารถค้างค่าข้อมูล + ปิดเครื่องอัตโนมัติ + แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ - แบตเตอรี่ขนาด 9V. Specifications : - ช่วงค่าการวัดความชื้น : *** วัสดุประเภทไม้ 5-50% *** วัสดุประเภทสิ่งก่อสร้าง 1.5-33% - ระดับการแบ่งความชื้นไม้ : *** 5 -11.9% (low); 12 -15.9% (medium); 16-50% (high) - ระดับการแบ่งความชื้นวัสดุก่อสร้าง : *** 1.5 -16.9% (low); 17-19.9% (medium); 20-33% (high) - ความแม่นยำในการวัด : +/-3% - ความละเอียด : +/-0.1% - ระดับแบตเตอรี่ต่ำ : ต่ำกว่า 7.5V ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,490.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง

maitakdad shop

https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ยี่ห้อ Kett จากญี่ปุ่น ราคา 18, 500.- Product Description : เครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวสำหรับวัดความชื้นข้าวสารข้าวเปลือก ใช้ปริมาตรตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเพื่อทดสอบ (ใส่ตัวอย่างบน Sampling Tray) หลักการทำงานแบบ Electrical Resistance ฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ช่วงการวัด 10 to 35% Resolution 0.1% Accuracy ?5% หน้าจอ LCD แบตเตอรี่ Alkaline AA x 4 ขนาดตัวเครื่อง 94 x 164 x 65mm (443g) อุปกรณ์มาตรฐาน ตัวเครื่อง, Sample pans, brush, spoon with tweezers, rice husker, Alkaline AA, คู่มือ ยี่ห้อ Kett, Japan Range (ช่วงการวัดของข้าวแต่ละชนิด) ข้าวเปลือก 10 ถึง 35% ข้าวสาร 10 ถึง 20% ข้าวกล้อง 10 ถึง 20% ข้าวเหนียว 10 ถึง 20% ข้าวเปลือกเหนียว 10 ถึง 35% ข้าวนึ่ง 10 ถึง 20% Specifications : รหัสสินค้า F-999s ขนาด 94 x 164 x 65mm น้ำหนัก 443.0000 ผู้ผลิต KETT ช่วงค่าการวัด 10 to 35% Destructive Non-destructive Power Supply Battery AA x 4 Resolution 0.1% บันทึกข้อมูล ไม่่ Accuracy +/-5% อุปกรณ์ทั้งหมด : - ตัวเครื่อง - Sample pans x 2 - brush - spoon with tweezers - rice husker - แบตเตอรี่ Alkaline AA x 4 - คู่มือการใช้งาน ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 18,500.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นไม้ ผนังอิฐ ผนังฝ้า ผนังสำเร็จ รุ่น MM8

maitakdad shop

Product Description : เครื่องวัดความชื้น ยี่ห้อ General รุ่น MM8 เป็นเครื่องวัดความชื้นแบบไม่ทำลายพื้นผิว ระบบดิจิตอล พร้อมแถบสีแสดงระดับความชื้น ต่ำ-ปานกลาง-สูง เหมาะกับการวัดความชื้นในไม้ แบ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง กับไม้เนื้ออ่อน และวัสดุงานก่อสร้าง เช่น พื้น ผนังปูนก่ออิฐ ผนังยิบซั่ม ผนังอิฐมวลเบา หรือสำรวจหาจุดที่น้ำรั่วซึมในพื้น หรือผนัง Technical Details : - Style : เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ทำลายพื้นผิว ระบบดิจิตอล พร้อมไฟแสดงระดับความชื้น - ปุ่มค้างค่า (Hold) สำหรับล็อคค่าที่อ่านได้ - ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ และเสียงเตือนเมื่อค่าที่อ่านสูงกว่า spec เครื่อง - แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่เมื่อถ่านใกล้หมด - แบตเตอรี่ 9V - ความแม่นยำ ?4% ทั้งโหมดไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง รายละเอียด : - ระบบดิจิตอล ตัวเลขสีขาวบนพื้นดำ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในทุกมุม - ออกแบบที่จับให้ถนัดมือ สอดรับกับการใช้งานที่สะดวกกว่า - เลือกตั้งค่าสำหรับโหมด ผนัง เพดานฝ้า, ผนังก่ออิฐ คอนกรีต, ไม้เนื้ออ่อน, ไม้เนื้อแข็ง - เทคโนโลยีตรวจวัดแบบสัมผัสโดยไม่ทำลายพื้นผิว - หยุดเชื้อราบนพื้น ผนัง อันเกิดจากความชื้น - สอบเทียบอัตโนมัติ - ระดับไฟ LED 3 สี - ปุ่มค้างค่าข้อมูล - ปิดเครื่องอัตโนมัติ SPECIFICATIONS : - ช่วงค่าการวัด ไม้เนื้ออ่อน 0-53%, ไม้เนื้อแข็ง 0-35%, อ่านค่าแบบ WME สำหรับฝ้า ผนังก่ออิฐ คอนกรีต - ความละเอียด : 1% - วัดค่าความลึกในไม้ได้สูงสุด 3/4 นิ้ว (19 มม.) - ขนาดเซ็นเซอร์ 1.5 x 1.5 นิ้ว (38 x 38 มม.) - ขนาดจอ LCD : 2 นิ้ว ขนาดตัวเลขสูง 0.5 นิ้ว - เสียงเตือนเกินระดับที่อ่านได้ ในไม้ >17%, ฝ้า ผนังอิฐ >70% - ระดับไฟ LED แสดงความชื้น 3 ระดับ เขียว, เหลือง และแดง - ปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานใน 2 นาที - อุณหภูมิขณะใช้งาน 0? - 40?C ความชื้นที่ 5 - 95% RH - น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ 152 กรัม - ขนาด 6.3 x 2.8 x 2.9 นิ้ว (160 x 70 x 73.5 มม.) ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,850.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดอุณหภูมิปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ดิน ขาวัดยาว 20 นิ้ว

maitakdad shop

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ดิน ขาวัดยาว 20 นิ้ว ยี่ห้อ Greenco ขาวัดยาว 20 นิ้ว ทำจากสแตนเลสอย่างดี วัดอุณหภูมิได้ทั้งองศา C และ F - โครงสร้างทนทาน : ขาวัดยาว 20 นิ้ว (508 มม.) หนา 0.2 นิ้ว (5 มม.) สแตนเลสเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 - อ่านค่าได้ง่าย ด้วยหน้าจอกว้าง 2 นิ้ว พร้อมช่วงอุณหภูมิสี ช่วง 40 - 180 องศาฟาเรนไฮต์ และ -17.77 - 82.22 องศาเซลเซียส ความละเอียดเซลเซียสเพิ่มขึ้นทีละ 1 องศาเพื่อการอ่านที่แม่นยำ - เลนส์คุณภาพสูง : เลนส์เคลือบ PC คุณภาพสูง และน้ำหนักเบา ปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฝ้า และความชื้น ระดับการกันน้ำระดับ IP55 - คำแนะนำในการคำนวณ : รวมไว้เพื่อให้คุณเริ่มต้น - Greenco เราใส่ใจสิ่งแวดล้อม! ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - เครื่องวัดอุณหภูมิปุ๋ยหมัก Greenco Gardening Premium ช่วยให้คุณทราบอุณหภูมิ และสุขภาพของกองปุ๋ยหมักของคุณ เพียงเสียบก้านขาวัดไว้ตรงกลางกองปุ๋ยหมัก และอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ Product information : - ขนาดเครื่องวัด : 20 x 2 x 2 นิ้ว - น้ำหนักประมาณ : 59 กรัม ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 2,250.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต ผนัง พื้น ไม้พื้น หินแกรนิต อิฐ

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นรุ่นอื่น ๆ ได้ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า รุ่น MS300 เหมาะใช้วัดความชื้นพื้นคอนกรีต พื้นปูนซีเมนต์ สำหรับงานก่อสร้าง งานทำพื้น Epoxy พื้น PU งานติดตั้งพื้นไม้ สำหรับความชื้นไม้ เหมาะใช้วัดไม้แผ่นเพื่อหาค่าความชื้นที่เหมาะสมในงานไม้ นอกจากนี้ยังใช้วัดวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ไผ่ กระดาษ แผ่นโพลีเอทิลีน ทราย แผ่นใยหิน หินแกรนิต หินอ่อน Features : 1. MS300 มีขนาดเหมาะพกพา ใช้ง่าย สะดวกในการวัดความชื้นอย่างรวดเร็ว 2. แสดงค่าเป็นตัวเลข มีไฟ back light ทำให้อ่านค่าได้ในที่มืด 3. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความชื้น 4. อ่านค่าด้วยระบบความต้านทานไฟฟ้า มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 5. ปิดเครื่องอัตโนมัติ ถ้าไม่ได้ใช้งานใน 5 นาที 6. มีระบบค้างค่าข้อมูล 7. มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ Specification : - หน้าจอ LCD : 4 หลัก - ช่วงค่าการวัด : 0-70% - อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0-60 องศา C - ความชื้นขณะใช้งาน : 5-90% - ความละเอียด : 0.1 - ความเบี่ยงเบน : +/- 0.5%n - แบตเตอรี่ : 1.5AAA x 4 ก้อน - ขนาด : 140?60?22 มม. - น้ำหนัก : 119 กรัม ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,950.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบไม่ทำลายพื้นผิว รุ่น KT-50

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นไม้ พื้น ผนัง เมล็ดธัญพืช ฯ รุ่นอื่น ๆ ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นไม้แผ่น ไม้ท่อน แบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า รุ่น KT-50 วัดลึกลงในเนื้อไม้ถึง 5 ซม. โดยไม่ทำลายพื้นผิว แบ่งประเภทไม้ตามความหนาแน่น (Density) เป็น 5 กลุ่ม ช่วงค่าการวัด 2-80% Features : 1) หน้าจอตัวเลข LCD 2) เป็นเครื่องวัดความชื้นไม้ระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า ไม่ทำให้พื้นผิวไม้เสียหาย 3) กะทัดรัด สะดวกพกพา 4) ใช้งานง่าย รวดเร็ว Simple contact, rapid measurement 5) ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน มีสัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ Specifications : 1) หน้าจอ : LCD display 2) ช่วงค่าการวัด : 2-80% 3) ความแม่นยำ : +/-0.5% 4) ความละเอียด : 0.1% 5) ความลึกในการอ่าน : 0-50 มม. 6) ช่วงกว้างความหนาแน่น (Density) : 300-1000 kg/m3 7) ช่วงกว้างอุณหภูมิ : 5-50 องศา C 8) การแบ่งกลุ่มไม้ : 5 กลุ่ม 9) วิธีการอ่านค่า : การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic induction) 10) แบตเตอรี่ : 9V 11) ขนาด : 120 x 60 x 25 มม. 12) น้ำหนัก : 150 กรัม ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 2,490.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ยี่ห้อ KETT รุ่น PM-450 Type 4513

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด กาแฟ มันเส้น และอื่น ๆ ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ยี่ห้อ KETT สินค้าจากญี่ปุ่น รุ่น PM-450 (Model ใหม่เป็น PM-450) Type 4513 Feature : - ช่องใส่เมล็ดข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่ จึงมีความเที่ยงตรงสูง - มีการแสดงจำนวนครั้งที่ทำการวัดบนจอแสดงผล - สามารถหาค่าเฉลี่ยของการวัดได้ตั้งแต่ 2 – 9 ครั้ง - มีระบบสมดุลย์จึงไม่ต้องสอบเทียบตัวอย่างก่อนการใช้งาน - มีระบบปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อหยุดใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงาน - มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ - ย่านการวัด 9.0 ~ 35.0% - สามารถนำไปใช้ในงานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ( ข้าวโพด) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น - ใช้ไฟ แบตเตอรี่ 1.5 V 4 ก้อน Specification : เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด KETT PM-410(4059) รุ่นวัดข้าวโพด - หลักเกณฑ์การทำงาน : ระบบ Dielectric Constant - ปริมาตรเมล็ดพืชทดสอบ : 240 มล. - โปรแกรมวัดความชื้น : ข้าวโพด( 9.0 - 35.0%) - ช่วงความชื้น : 9.0 ~ 35.0 % - ค่าความแม่นยำ : คลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.5% - ฟังก์ชั่นการทำงาน : หาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติสูงสุด 9 ครั้ง - อุณหภูมิในการทำงาน : 0 - 40 C - การแสดงข้อมูล : จอ LCD ระบบจอดิจิตอล - กระแสไฟฟ้า : แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ หรือถ่าน AA 4ก้อน - ขนาด : สูง 210 x กว้าง 130 x ลึก 190 มม. - น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม - อุปกรณ์อื่นๆ : ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ, กรวย, แบตเตอรี่ และคู่มือการใช้งานภาษาไทย ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 23,500.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก KETT รุ่น PM-450 Type 4502

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด หรืออื่น ๆ ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ยี่ห้อ KETT สินค้าจากญี่ปุ่น รุ่น PM-450 (เวอร์ชั่น 4502) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก KETT รุ่น PM-450 (4502) รุ่นวัดข้าวเปลือก มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ - หลักเกณฑ์การทำงาน : ระบบ Dielectric Constant - ปริมาตรเมล็ดพืชทดสอบ : 240 มล. - โปรแกรมวัดความชื้น : ข้าวเปลือก (9.0-35.0%) - ช่วงความชื้น : 9.0-35.0% - ค่าความแม่นยำ : คลาดเคลื่อนไม่เกิน ? 0.5% - ฟังก์ชั่นการทำงาน : หาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติสูงสุด 9 ครั้ง - อุณหภูมิในการทำงาน : 0 - 40 C - การแสดงข้อมูล : จอ LCD ระบบจอดิจิตอล - กระแสไฟฟ้า : แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ หรือถ่าน AA 4ก้อน - ขนาด : สูง 215 x กว้าง 125 x ลึก 205 มม. - น้ำหนัก : 1.3 กิโลกรัม - อุปกรณ์อื่นๆ : ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ, กรวย, แปรง, แบตเตอรี่ และคู่มือการใช้งานภาษาไทย เอกสารสำคัญ : Inspection Certificate(KETT ELECTRIC LABORATORY) ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 23,500.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นผนัง พื้นคอนกรีต ไม้ ก่อนทาสี เคลือบ epoxy

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นรุ่นอื่น ๆ ได้ที่ : https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นผนัง พื้นคอนกรีต ผนังปูน ซีเมนต์ แผ่นไม้ ยี่ห้อ Extech รุ่น MO-50 เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับผู้รับเหมา วิศวกร หรือเจ้าของบ้าน สำหรับช่วยตรวจสอบระดับความชื้นผนังก่อนการทาสี ติดกระเบื้อง หรือพื้นปูนที่เหมาะสมก่อนปูพรม ปูกระเบื้อง ปูพื้นไม้ หินแกรนิต หินอ่อน ไม้ลามิเนต อีพ็อกซี่ Epoxy เคลือบ PU หรือตรวจหาจุดรั่วซึมของน้ำในผนัง พื้นประเภทต่าง ๆ และสามารถปรับฟังก์ชั่นสำหรับวัดความชื้นไม้ที่เหมาะสมก่อนนำไปปูพื้น ทำเฟอร์นิเจอร์ วงกบ ประตู งานฝีมือ ฯ Features & Benefits : - หน้าจอ LCD ระบบ Digital - มีสวิตซ์ปรับเลือกวัสดุไม้ หรือวัสดุก่อสร้าง - มีเสียง และสัญลักษณ์แสดงค่าความชื้น Low, Medium หรือ High - ความแม่นยำ และความละเอียดสูง - สามารถค้างค่าข้อมูล + ปิดเครื่องอัตโนมัติ + แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ - สามารถตรวจสอบความเบี่ยงเบนได้เอง ด้วยวงจรที่ฝาครอบ - แบตเตอรี่ขนาด 9V. Specifications : - ช่วงค่าการวัดความชื้น : *** วัสดุประเภทไม้ 5-50% *** วัสดุประเภทสิ่งก่อสร้าง 1.5-33% - ระดับการแบ่งความชื้นไม้ : *** 5 -11.9% (low); 12 -15.9% (medium); 16-50% (high) - ระดับการแบ่งความชื้นวัสดุก่อสร้าง : *** 1.5 -16.9% (low); 17-19.9% (medium); 20-33% (high) - สอบเทียบความเบี่ยงเบนได้ด้วยวงจรที่ฝาครอบ - ความแม่นยำในการวัด : +/-3% - ความละเอียด : +/-0.1% - ระดับแบตเตอรี่ต่ำ : ต่ำกว่า 7.5V ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,850.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้น ขี้เลื่อย ฟาง แกลบ วัสดุปลูกวัสดุเพาะเห็ด

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นรุ่นอื่น ๆ ที่ www.maitakdad.com เครื่องวัดความชื้น โมเดลใหม่เป็น DX-108W (Wood Powder Moisture Meter DX-108W) ใช้วัดความชื้นในเนื้อของวัสดุประเภทไม้ เยื่อไม้ เช่น ขี้เลื่อย ฟาง แกลบ วัสดุปลูกประเภทกาบมะพร้าว วัสดุเพาะเห็ด กะลาปาล์ม วัสดุจากไม้ไผ่ สมุนไพรป่น หั่นหยาบ ไม้สับ ไม้ชิพ เป็นต้น ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมการทำกระดาษ ถ่านชีวมวล เชื้อเพลิงชีวมวล ไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ วัสดุปลูกเห็ด ใช้วัดความชื้นในปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก Specification : 1. ตัวเลขหน้าจอ LCD : 4 หลัก 2. ช่วงค่าการวัด : 8-80% 3. ช่วงการทำงานในอุณหภูมิ : 0-60 องศาC 4. ช่วงการทำงานในความชื้น : 5%-90%RH 5. ความละเอียด : 0.1 6. ความเบี่ยงเบน : +/-0.5%n 7. หลักการทำงาน : กระบวนการต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistance Method) 8. แบตเตอรี่ : 4 x 1.5 AAA 9. ขนาดเครื่อง : 460 x 75 x 35 มม. (18.3?3?1.4 นิ้ว) 10. น้ำหนัก : 203 กรัม ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,850.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้น พื้น ผนัง คอนกรีต ไม้ วัดได้ทั้ง 2 ระบบ

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้น พื้นคอนกรีต ผนังปูน ซีเมนต์ ไม้ ฯ รุ่นอื่น ๆ ที่ https://www.maidadtools.com 2 in 1 Electromagnetic Inductive (Scanner) and Pins Insertion KEY STRENGTHS: เครื่องวัดความชื้น รุ่น MC-7825PS เหมาะใช้วัดความชื้น พื้น, ผนังคอนกรีต ผนังอิฐก่อ เพื่อตรวจสอบความชื้น ก่อนการทาสี ติดตั้งพื้น วอลเปเปอร์ การทำพื้นอีพอกซี่ (epoxy) การเคลือบพื้น PE รวมถึงวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ หรือใช้วัดความชื้นไม้ ซึ่งสามารถเลือก species ของไม้ได้กว่า 150 ชนิด MC-7825G สามารถเลือกโหมดการวัดได้ 2 โหมด คือแบบสแกน เพื่อหาความชื้นใต้พื้นผิวได้ถึง 50 มม. หรือแบบหัวเข็ม เพื่อหาความชื้นระดับพื้นผิว หรือพื้นที่ที่เข้าถึงยาก Features : - เครื่องหมาย CE มาตรฐานสินค้าของยุโรป - ทดสอบความชื้นได้ 2 ระบบ, แบบสแกน และแบบหัวเข็ม ใช้หาระดับความชื้นได้ทั้งในไม้ และพื้น ผนัง คอนกรีต - ใช้ประโยชน์ได้ในทุกสภาพ และหลากหลายวัสดุ - มีไฟ LED เป็น Code 3 สี คือ เขียว เหลือง แดง เพื่อแสดงสถานะความชื้นช่วยให้ง่าย และสะดวกในการควบคุมความชื้น - มีฟังก์ชั่นการค้างค่าข้อมูล (DATA HOLD) - สะดวกในการใช้งานด้วยหน้าจอ LCD อ่านง่าย ชัดเจน - ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานภายใน 5 นาที Specifications : - ชนิดของ Sensor : แบบเข็ม และแบบสแกน - การวัดวัสดุประเภทไม้ : มากกว่า 150 ประเภท - ช่วงค่าการวัดวัสดุก่อสร้าง : 0-50% คอนกรีต - ช่วงค่าการวัดสูงสุด 0-80% - ความละเอียด : 0.1 - หน้าจอ : 4 หลัก, LCD screen 10 มม. - Code ไฟ LED 3 สี แสดงสถานะความชื้น: ไฟเขียว - แสดงสภาวะปลอดภัย& แห้ง ไฟเหลือง - แสดงสภาวะก้ำกึ่ง ไฟแดง - แสดงสภาวะความชื้นสูง - ความแม่นยำ : +/-0.5% - Codes การอ่านค่า : 10 codes ในโหมดเข็ม และ 20 codes ในโหมดแสกน - โหมดสแกนจะส่งคลื่นที่ความลึก 50 มม. - แบตเตอรี่ : 1.5v x 4 (AAA) - อุณหภูมิการใช้งาน 0 - 50?C, ความชื้นต่ำกว่า 90% - มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ - ขนาดเครื่อง : 165 x 62 x 26 มม. - ความยาวหัวอ่านแบบเข็ม 1.5 ซม. (0.5 นิ้ว) - น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ : 175 กรัม ประเภทของวัสดุที่สามารถอ่านค่าได้ - ชนิดของไม้ประเภทต่าง ๆ - แก้ว - คอนกรีต, ใยหิน, พลาสเตอร์ - หินอ่อน หินแกรนิต แม่เหล็ก - อิฐ, Firebrick บอร์ด Asbestine - ทราย (แห้ง) หิน - หนัง, ตะกรัน, Kerosene, Alcohol - อิฐ, Firebrick, แผ่น sbestine - Polyethylene - ถ่านหิน - ไม้ไผ่ - พาราฟิน - วีเนียร์, แผ่นไม้อัด - ถ่าน - โฟม - สักหลาด - พีท - ปูนขาว, ปูน อุปกรณ์มาตรฐาน : 1 กล่องพลาสติก จำนวน 1 กล่อง 2 คู่มือการใช้งาน 3 หัววัด ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 6,900.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นไม้ แผ่นไม้ ไม้แปรรูป แบบไม่ทำลายพื้นผิว

maitakdad shop

เครื่องวัดความชื้นแบบ 4in1 รุ่น KC-318 ใช้ระบบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในการวัดค่าความชื้น โดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย ค่าความชื้นที่อ่านได้เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่พื้นผิวถึงภายในวัสดุที่วัด ความชื้นใกล้พื้นผิวจะมีผลต่อค่าเฉลี่ยมากกว่าความชื้นในส่วนลึกลงไปในวัสดุ การอ่านค่าความชื้นอาจจะเบี่ยงเบนได้ ถ้าวัสดุที่วัดมีความหนาน้อยกว่า ? นิ้ว (20 มม.) ขณะเดียวกันไฟ LED จะแสดงสถานะความชื้นเป็นแถบสีเขียว เหลือง และแดง เพื่อแสดงว่าวัสดุที่วัดแห้ง ชื้นปานกลาง หรือชื้นมาก เครื่องวัดความชื้น รุ่น KC-318 เหมาะใช้วัดความชื้นไม้ อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ การก่อสร้าง แผ่นไม้ที่ใช้ทำผนังแทนการฉาบปูน (Drywall)ผ้า และกระดาษ Features : - ฟังค์ชั่นวัดความชื้นแตกต่างกัน 4 ประเภท แผ่นไม้ที่ใช้ทำผนัง (Drywall), ผนังก่ออิฐ (Masonry), ไม้เนื้ออ่อน (Softwood), ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood) - สัญญาณเสียงเตือน ถ้าความชื้นสูงกว่าที่เครื่องจะวัดได้ - มีแถบไฟ LED แสดงความชื้น - Auto calibration - สามารถกดปุ่มค้างค่าข้อมูลได้ - มีไฟ backlight - วัดความชื้นวัสดุโดยไม่ทำลายพื้นผิว - มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ - ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน Specifications : - ประเภท : เครื่องวัดความชื้นแบบใช้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า - ช่วงค่าการวัด : (ไม้เนื้ออ่อน) 0-53% ; (ไม้เนื้อแข็ง) 0-35% การวัดความชื้นผนังก่ออิฐ และ Drywall อ่านค่าแบบ relative values - ความเที่ยงตรง : +/- 4% - ความลึกสูงสุดที่วัดได้ : ? นิ้ว (20 มม.) - แบตเตอรี่ : 9V x 1 - ปิดอัตโนมัติ : เมื่อไม่ได้ใช้งาน 2 นาที - ขนาด : 170 x 75 x 30 มม. - น้ำหนัก : 150g. สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง(PH) ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM / EC / CF / TDS / PH / ORP / Hardness / Salinity / Chlorine ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น, อุณหภูมิในอากาศ, Dew Point มิเตอร์อื่น ๆ - มิเตอร์วัดความชื้นในเมล็ดพืชผลทางการเกษตร, มิเตอร์วัดปริมาณน้ำตาล แอลกอฮอล์ น้ำผึ้ง, มิเตอร์วัดความชื้นในวัสดุ, มิเตอร์วัดระยะทาง, มิเตอร์วัดค่าแสงสว่าง ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 2,490.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้น ข้าวโพด ข้าวเปลือก กาแฟ ถั่วเหลือง งา ฯลฯ

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช รุ่นอื่น ๆ ได้ที่ www.maidadtools.com MC-7828GG เครื่องมือวัดความชื้นเมล็ดธัญพืชกว่า 22 ชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก กาแฟ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง โกโก้ งาดำ อาหารสัตว์ อาหารเม็ด เป็นต้น MC-7828GG เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เซ็นเซอร์เป็นระบบถ้วยวัด ทำให้วัดค่าได้รวดเร็ว และ แม่นยำ ในการวัดความชื้น และอุณหภูมิในกระบวนการจัดซื้อ คัดสรร จัดเก็บ การบรรจุถุงเมล็ดธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารเม็ด โดยแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า และมีไฟ LED เพื่อแสดงค่าความชื้นเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง และ สูง Features: - แสดงค่าหน้าจอระบบ Digital อ่านค่าเป็นตัวเลขได้อย่างแน่นอน - แสดงค่าความชื้น 2 ระบบ แบบตัวเลข และแบบไฟ LED - ค่าสีแต่ละสี (เขียว เหลือง แดง) แสดงสภาพความชื้นต่ำ กลาง สูง - ใช้ระบบ Microcomputer LSI circuit และ crystal time base อ่านค่าได้แม่นยำ และรวดเร็ว มีระบบ ATC ปรับค่าตามอุณหภูมิอัตโนมัติ - ระบบการคำนวณแบบถ้วยวัด ทำให้มีค่าผิดพลาดต่ำ - สามารถตั้งค่าเตือนได้โดยผู้ใช้งาน - ช่วงค่าการวัดกว้าง และความละเอียดสูง - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ Specifications : - วัดความชื้นได้ 22 ชนิด รหัสแสดงชนิดเมล็ดพันธ์ุ Cd01 : ข้าวเปลือกจาปอนิกา (ข้าวญี่ปุ่น) ช่วงการวัด 0-50% Cd02 : ถั่วเหลือง ช่วงการวัด 0-35% Cd03 :ข้าวสาลี ช่วงการวัด 0-50% Cd04 : เรพซีด / คาโรล่า ช่วงการวัด 0-35% Cd05 :ข้าวโพด ช่วงการวัด 0-50% Cd06 :ข้าวบาเล่ย์ ช่วงการวัด 0-50% Cd07 :ข้าวเปลือกอินดิก้า (ข้าวไทย) ช่วงการวัด 0-50% Cd08 :ข้าวสาร ช่วงการวัด 0-50% Cd09 : bean pulp ช่วงการวัด 0-50% Cd10 :ถั่วลิสง ช่วงการวัด 0-50% Cd11 :กากแคโนล่า / กากเรพซีด ช่วงการวัด 0-50% Cd12 : อาหารเม็ด ช่วงการวัด 0-50% Cd13 :เมล็ดดอกทานตะวัน ช่วงการวัด 0-35% Cd14 :เมล็ดแตงโม ช่วงการวัด 0-30% Cd15 :ข้าวสาลี ช่วงการวัด 0-50% Cd16 :ข้าวฟ่าง ช่วงการวัด 0-50% Cd17 :งาดำ ช่วงการวัด 0-45% Cd18 :northeast corn ช่วงการวัด 0-50% Cd19 :เมล็ดคอตต้อน ช่วงการวัด 0-50% Cd20 :กากเมล็ดคอตต้อน ช่วงการวัด 0-50% Cd21 :เมล็ดกาแฟ ช่วงการวัด 0-45% Cd22 :เมล็ดโกโก้ ช่วงการวัด 0-40% - หน้าจอ : 4 หลัก, จอ LCD 10 มม. , code สี LED - ความหมายของสีไฟ LED ไฟเขียว : ความชื้นต่ำ ไฟเหลือง : ความชื้นปานกลาง ไฟแดง :ความชื้นสูง - การสอบเทียบ : อัตโนมัติ - แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่เมื่อไฟแบตเตอรี่ต่ำ - ช่วงค่าการวัดสูงสุด 0-50% - ความถูกต้อง: ?(0.5n%+0.5) - ความละเอียด : 0.1 - แบตเตอรี่ : 4 x 1.5 AAA - สภาพแวดล้อมการใช้งาน :อุณหภูมิ: 0-50 องศาC ความชื้นสัมพัทธ์ : ต่ำกว่า 90% RH - ขนาด:ตัวเครื่อง : 150 x 65 x 30 มม. ถ้วยวัด : 175 x 76 x 76 มม. - น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ 690 กรัม ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 8,950.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นพื้น คอนกรีต ไม้ ก่อนทาสี เคลือบพื้น epoxy

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้น พื้น ผนัง คอนกรีต ไม้ แบบอื่น ๆ ได้ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นผนัง ผนังปูน ผนังก่ออิฐ พื้นคอนกรีต แผ่นไม้ ยี่ห้อ GENERAL รุ่น MMD4E เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับผู้รับเหมา วิศวกร หรือเจ้าของบ้าน สำหรับช่วยตรวจสอบระดับความชื้นผนังก่อนการทาสี ติดกระเบื้อง หรือพื้นคอนกรีตที่เหมาะสมก่อนเคลือบอีพ็อกซี่ Epoxy, เคลือบพื้น PU, ปูพรม ปูพื้นไม้ ปูกระเบื้อง หินแกรนิต หินอ่อน ไม้ลามิเนต หรือตรวจหาจุดรั่วซึมของน้ำในผนัง พื้นประเภทต่าง ๆ และสามารถปรับฟังก์ชั่นสำหรับวัดความชื้นไม้ที่เหมาะสมก่อนนำไปปูพื้น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทาสีวงกบ ประตู งานฝีมือ ฯ Features & Benefits: - หน้าจอ LCD ระบบ Digital - มีสวิตซ์ปรับเลือกวัสดุไม้ หรือวัสดุก่อสร้าง - มีเสียง และสัญลักษณ์แสดงค่าความชื้น Low, Medium หรือ High - ความแม่นยำ และความละเอียดสูง - สามารถค้างค่าข้อมูล + ปิดเครื่องอัตโนมัติ + แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ - แบตเตอรี่ขนาด 9V. Specifications : - ช่วงค่าการวัดความชื้น : *** วัสดุประเภทไม้ 5-50% *** วัสดุประเภทสิ่งก่อสร้าง 1.5-33% - ระดับการแบ่งความชื้นไม้ : *** 5 -11.9% (low); 12 -15.9% (medium); 16-50% (high) - ระดับการแบ่งความชื้นวัสดุก่อสร้าง : *** 1.5 -16.9% (low); 17-19.9% (medium); 20-33% (high) - ความแม่นยำในการวัด : +/-3% - ความละเอียด : +/-0.1% - ระดับแบตเตอรี่ต่ำ : ต่ำกว่า 7.5V ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 3,490.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง ETP110 ไฮโกรมิเตอร์

maitakdad shop

ดูเครื่องบันทึกความชื้น และอุณหภูมิ รุ่นอื่น ๆ ได้ที่ www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้น (Humidity) วัดอุณหภูมิ (Temp) วัดจุดน้ำค้าง (Dew Point) รุ่น ETP110 ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) รุ่นนี้สามารถวัดค่าต่าง ๆ ได้หลากหลาย สามารถตั้งเตือนความชื้นสูง - ต่ำกว่าที่กำหนด มีฟังก์ชั่นเสียงเตือน และสัญลักษณ์หน้าจอ เมื่อค่าความชื้นสูง หรือต่ำกว่าที่ผู้ใช้กำหนด เหมาะกับฟาร์มเห็ด โรงเพาะเห็ด โรงเพาะชำ ห้องเก็บของ โกดังเก็บสินค้า ไซโล ฯลฯ หัวอ่าน (Sensor) สามารถติดไว้ที่ตัวเครื่อง หรือนำไปวัดในจุดที่ต้องการ ตัวเครื่องสามารถนำไปแขวน หรือตั้งบนฐานวางเครื่อง เครื่องรุ่นนี้ได้มาตรฐานยุโรปด้านสุขภาพ และความปลอดภัย (CE marking) อีกด้วย Features : - อ่านค่าความชื้น (Humidity), อุณหภูมิ (Temperature) และจุดน้ำค้าง (Dew Point) - สามารถตั้งเตือนความชื้นสูง หรือต่ำกว่าที่กำหนดโดยผู้ใช้ หรือปิดการตั้งเตือนเมื่อไม่ใช้ก็ได้ - บันทึกค่าสูงสุด / ต่ำสุด - สามารถเลือกหน่วยอุณหภูมิเป็นองศา C หรือ F - สามารถแขวนที่ผนัง หรือตั้งโต๊ะก็ได้ - สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก Specifications : - อุณหภูมิ : ช่วงค่าการวัด : -10-60 C (14-140 F) ความละเอียด : 0.1 C (0.2 F) ความเบี่ยงเบน : +/-1.0 C - ความชื้นสัมพัทธ์ : ช่วงค่าการวัด : 20-95% ความละเอียด : 1% ความเบี่ยงเบน : +/-5%RH ที่ 25-85%RH และ 0-50 C - จุดน้ำค้าง : ช่วงค่าการวัด : -29-59 C (-20.2-138.2 F) ความละเอียด : 0.1 C (0.2 F) ความเบี่ยงเบน : +/-2 C ที่ 20 C (+/-3.6 ที่ 68 F) - อัตราการวัด : 1 ครั้ง / 3 วินาที - ช่วงค่าการตั้งเตือนความชื้น : 20-95% - อุณหภูมิขณะใช้งาน ตัวเครื่อง : 0-50 C หัวอ่าน : -10-60 C - แบตเตอรี่ : 1.5V AAA x 2 - ขนาด : 115 x 114 x66 มม. - น้ำหนัก : 145 กรัม อุปกรณ์ทั้งหมด : - เครื่องวัด x 1 - ฐานสำหรับตั้งเครื่อง x 1 - คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line : tep_maidad https://www.facebook.com/ร้านไม้แดด-212967002192562/

ราคา 1,390.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสำปะหลัง กาแฟ ถั่ว ฯ

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นรุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช รุ่น EEKU-60 เป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบพกพา ที่สามารถวัดความชื้นหลายชนิดในเครื่องเดียวกัน ช่วงค่าการวัด 0-75% ทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ใช้งานง่าย สั่งงานด้วยปุ่มสัมผัส แสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขทศนิยม1ตำแหน่ง มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถวัดความชื้นเมล็ดพืชได้มากถึง 7 ชนิด อ่านค่าความชื้นเฉลี่ยจากการวัดหลายๆ ครั้งได้ อ่านอุณหภูมิเมล็ดได้ และที่สำคัญสามารถปรับตั้งโดยผู้ใช้ได้ เครื่องใช้ถ่านแบตเตอร์รี่ 9 โวลต์ 1 ก้อน หรือสามารถเลือกใช้อะแดปเตอร์ต่อเข้ากับไฟฟ้า 220 VAC ได้ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวัดความชื้นเมล็ดพืชหลายชนิด ห้องปฏิบัติการทดลองที่ต้องการนำไปปรับตั้งค่าเอง เพื่อใช้งานกับเมล็ดพืชเฉพาะอย่าง โรงงานรับซื้อเมล็ดพืช หรือไซโลเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดพืช เป็นต้น เมล็ดพืชที่สามารถวัดความชื้นได้ เช่น ข้าวโพดชนิดต่างๆ ข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ข้าวสาร ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว กาแฟ ทานตะวัน งา แตงโม มันเส้น มันสำปะหลังป่น กากมันสำปะหลัง พริกไทยขาว พริกไทยดำ พริกไทยป่น ผงข่า เมล็ดพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น มะเขือเทศ พริก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักบุ้ง น้ำเต้า มะระ บวบ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วดำ ประเภทอื่น ๆ ที่เป็นเม็ด เช่น กุ้งแห้ง อาหารสัตว์ อาหารกุ้ง อาหารปลา ปุ๋ย อาหารสุนัข ปลาป่น รำข้าว ทราย ฯ Specification : - หลักการวัดความชื้น : ความจุไฟฟ้า (Capacitance) - ช่วงค่าการวัด : 0-75% - แสดงค่าเฉลี่ยได้ตั้งแต่ 1-99 ตัวอย่าง แสดงจำนวนในการวัดด้วย - ค่าความผิดพลาด : น้อยกว่า 0.5% - 1.0% ขึ้นอยู่กับชนิดพืช - ย่านวัดอุณหภูมิ : 0-75 องศาเซลเซียส - ชดเชยค่าความชื้นแบบอัตโนมัติตั้งแต่ 0-50 องศาเซลเซียส ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซต์ร้านไม้แดด : www.maitakdad.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line : tep_maidad https://www.facebook.com/ร้านไม้แดด-212967002192562/

ราคา 13,500.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช ข้าวโพด ข้าวเปลือก ข้าวสาร งา

maitakdad shop

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชแบบพกพา Grain Moisture Meter รุ่น LDS เป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา ข้าวโพด และอื่น ๆ กว่า 24 ชนิด มีย่านการวัดวามชื้น 3 - 35% ค่าความแม่นยำ +/-0.5% วัดได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถใช้งานกับไฟ AC หรือใช้แบตเตอรี่ชนิด AA จำนวน 4 ก้อน พกพาไปใช้งานได้สะดวก รายละเอียดเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชแบบพกพา Grain Moisture Meter รุ่น LDS 1) วัดได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย สะดวกพกพา 2) ใช้กับไฟบ้านได้ทั้งระบบ AC-DC power supply 3) มีไฟ backlight สีขาว หน้าจอ LCD สว่าง อ่านง่าย 4) ตรวจแก้ค่า error โดยการสอบเทียบหลายจุด 5) การใช้พลังงานต่ำ ปิดไฟอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน 6) ชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ และการชดเชยอุณหภูมิ 7) Translated density display moisture mean value calculation Specification เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชแบบพกพา Grain Moisture Meter รุ่น LDS 1) การอ่านค่า error : +/-0.5 %( ช่วงความชื้นหลัก) 2) ช่วงค่าการวัด : 3-35% 3) สภาพแวดล้มการทำงาน : 0-40 องศาC 4) การชดเชยอุณหภูมิ : อัตโนมัติ 5) ฟังก์ชั่นในเครื่อง : จอแสดงผลการแปลงปริมาณน้ำหนัก, แสดงตัวอย่างน้ำหนัก, การแสดงอุณหภูมิ, การคำนวณปริมาณความชื้นเฉลี่ย 6) การสอบเทียบ: การสอบเทียบ 4 จุด, ไม่จำกัดตัวอย่าง (20 สายพันธุ์ทั่วไปได้รับการสอบเทียบล่วงหน้าสามารถทดสอบได้โดยตรง) 7) แหล่งพลังงาน : AC/DC, DC6V (4 AA) / special external power adapter 8) เป็นเครื่องวัดความชื้นแบบพกพา 9) น้ำหนัก : 3.8 กก. 10) ขนาด :36*43*24 ซม. Code ตัวเลขแสดงชนิดธัญพืชแต่ละชนิด P1 ข้าวเปลือกญี่ปุ่น / P11 กากแคโนล่า หรือกากเรพซีด P2 ถั่วเหลือง / P12 เมล็ดพืชอาหารสัตว์ P3 ข้าวสาลี / P13 เมล็ดทานตะวัน P4 แคโนล่า หรือเรพซีด / P14 เมล็ดแตงโมใหญ่ P5 ข้าวโพด / P15 เมล็ดแตงโมเล็ก P6 ข้าวบาร์เลย์ / P16 แครอทเมล็ด P7 ข้าวเปลือกไทย / P17 งาดำ P8 ข้าวสาร / P18 งาขาว P9 กากถั่วเหลือง / P19 เมล็ดฝ้าย P10 ถั่วลิสง / P20 กากฝ้าย ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad ?https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 4,590.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสาลี

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด เมล็ดธัญพืขรุ่นอื่น ๆ ได้ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืชแบบมือถือ รุ่น MD-7822 สามารถวัดเมล็ดพันธุ์ได้หลายชนิด ทั้งข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวโพด ใช้วัดความชื้นได้ตั้งแต่ 8-30% และวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10-55 องศา C หัววัดของเครื่องเป็นเหล็กยาวเกือบ 37 ซม. 2 ขา สำหรับเสียบลงไปในเมล็ดธัญพืชที่ต้องการวัด คำนวณความชื้นด้วยระบบ micro-computer LSI circuit ทำให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว MD-7822 เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก และมีประโยชน์ในการวัดความชื้นในเมล็ดพืชได้หลากหลาย เช่น ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี หรือวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด Features : - ใช้ระบบ Microcomputer LSI circuit และ crystal time base อ่านค่าได้แม่นยำ และรวดเร็ว - ขาวัดยาวพิเศษ สามารถวัดความชื้นได้ลึกกว่า - สามารถวัดได้ทั้งระดับความชื้น และอุณหภูมิในเมล็ดพืช อาหารสัตว์ และตลอดขั้นตอนการการผลิต - ตัวเครื่องแข็งแรง น้ำหนักเบา ผลิตจากพลาสติก ABS - หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย Specifications : - ช่วงค่าการวัด *** ความชื้น : 8~30% *** อุณหภูมิ : -10~55 C - ความละเอียด : 0.5 - ความถูกต้อง *** ความชื้น : +/- 1% *** อุณหภูมิ : +/- 1.5 F (+/- 0.8 C) - สิ่งแวดล้อมขณะใช้งาน *** อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0~50 C (0-122 F) *** ความชื้นขณะใช้งาน : 85% - เมล็ดพันธุ์ : ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, ข้าวโพด, ข้าวสาลี - Calibration : automatic - หน้าจอ : 4-digits 10 มม. LCD - แบตเตอรี่ : 4 x 1.5V AA - ขนาด *** ตัวเครื่อง : 182 X 68 x 38 มม. *** ขาวัดยาว 2 ขา : 368 X 44 x 25 มม. - น้ำหนัก 420 กรัม อุปกรณ์ทั้งหมด : - ขาวัดยาว 2 ขา - ตัวเครื่อง - คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) - แบตเตอรี่ 9V. x 1 สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง(PH) ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM / EC / CF / TDS / PH / ORP / Hardness / Salinity / Chlorine ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น, อุณหภูมิในอากาศ, Dew Point มิเตอร์อื่น ๆ - มิเตอร์วัดความชื้นในเมล็ดพืชผลทางการเกษตร, มิเตอร์วัดปริมาณน้ำตาล แอลกอฮอล์ น้ำผึ้ง, มิเตอร์วัดความชื้นในวัสดุ, มิเตอร์วัดระยะทาง, มิเตอร์วัดค่าแสงสว่าง ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 2,490.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด กาแฟ ถั่วเหลือง แป้ง

maitakdad shop

ดูเครื่องวัดความชื้นรุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.maidadtools.com เครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช ระบบดิจิตอล ช่วงค่าการวัด 6-30% รุ่น MC-7825G ใช้วัดความชื้นเมล็ดธัญพืชได้หลากหลาย เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด สารกาแฟ กาแฟ ทั้งแบบเต็มเมล็ด แบบบด แบบขัดสี หรือแม้แต่แป้ง ได้ถึงกว่า 36 แบบ ข้อมูลที่ได้ยังจะถูกแสดงเป็นสัญลักษณ์โดยใช้ไฟ LED ว่าเมล็ดธัญพืชที่ทดสอบปลอดภัยที่จะจัดเก็บ ใช้ในการผลิต หรือเสี่ยงที่เน่าเสียได้ เครื่องวัดความชื้น รุ่น MC-7825G ใช้ขาวัดขนาดยาว 2 ขาเป็นตัวอ่านค่าความชื้น คำนวณโดย micro-computer LSI circuit และ crystal time base อ่านค่าได้รวดเร็ว และแม่นยำ เหมาะกับการใช้ตรวจวัด และวิเคราะห์ความชื้นในเมล็ดในกระบวนการจัดซื้อ จัดเก็บ การบรรจุ หน้าจอแสดงผลระบบดิจิตอล ทำให้อ่านค่าได้อย่างแน่นอน ขณะที่ไฟ LED จะมีรหัสสีต่าง ๆ เพื่อแสดงสภาพความชื้นของเมล็ดที่เราวัดด้วย Features : - มีเครื่องหมาย CE มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป - ใช้การวัดด้วย Microcomputer LSI circuit และ crystal time base - ขาวัดยาวพิเศษ 2 ขา วัดได้ลึกกว่า - สามารถใช้วัดระดับความชื้นของเมล็ดธัญพืช อาหาร อาหารสัตว์ และอื่น ๆ อีกมากในกระบวนการผลิต - ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทำให้น้ำหนักเบา ทนทาน - ฟังก์ชั่น Data Hold ช่วยค้างค่าข้อมูลที่วัดได้ - ตั้งค่าสัญญาณเตือนได้โดยผู้ใช้ - ออกแบบมาให้เพียวบาง เหมาะมือกับผู้ใช้งาน - ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 5 นาทีเมื่อไม่ใช้งาน ชนิดของเมล็ดธัญพืช 36 แบบที่สามารถวัดได้ : - ข้าวสาลี / ไรย์ (เมล็ด / ป่น) - ข้าวเปลือก (เมล็ด / ป่น) - ข้าวสาร (ข้าวขาว) - Semolina - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / ข้าวโพด (เมล็ด / ป่น) - ถั่วเหลือง (เมล็ด / ป่น) - บาร์เลย์ / ข้าวโอ๊ต (เมล็ด / ป่น) - กาแฟ (เมล็ด / ป่น) - เมล็ดกาแฟสด (ป่น) - เมล็ดโกโก้ (เมล็ด) - Linseed (เมล็ด) - ถั่วเมล็ดแบน (Lentils) (เมล็ด / ป่น) - Oilseed Rape (ป่น) - เมล็ดมัสตาร์ด (เมล็ด) - ข้าวฟ่าง / Milo (เมล็ด / ป่น) - เมล็ดทานตะวัน (เมล็ด) - เมล็ดแฟลกซ์ Flax (เมล็ด) - Peas / Progreta (ป่น) - Peas (ป่น) - Ground Nuts Hulled (เมล็ด) - Grass See/Cocksfoot (เมล็ด) - แป้ง / แป้งสาลี - เมล็ด Clover / White Seed (เมล็ด) - เมล็ด Clover / ลูเซิร์นแดง (เมล็ด) - เมล็ด Buckwheat(ป่น) - Brassica / กระหล่ำดาว (เมล็ด / ป่น) - Brassicas / Tic / Winter (เมล็ด / ป่น) Specification : - ช่วงค่าการวัด : 6-30% - ความถูกต้อง : +/- 0.5% - ความละเอียด : 0.1 - หน้าจอแสดงตัวเลข 4 หลัก, 10 มม. - แสดงสถานะด้วยไฟ LED รหัสสี 3 สี : ไฟเขียว - แสดงสภาวะปลอดภัย & แห้ง ไฟเหลือง - แสดงสภาวะก้ำกึ่ง ไฟแดง - แสดงสภาวะความชื้นสูง - สภาพแวดล้อมการใช้งาน : 0-50 องศาC - ขนาดเครื่อง: 165 x 62 x 26มม. (6.5 x 2.4 x 1.0 นิ้ว) - ขนาดขาวัด : 368 x 44 x 25 มม. (14.5 x 1.7 x 1.0 นิ้ว) - เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่ต่ำ - ปิดเครื่องอัตโนมัติ - แบตเตอรี่ : ขนาด 3A x 4 - น้ำหนัก : 320 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) อุปกรณ์ทั้งหมด : - เครื่องวัดความชื้น พร้อมขาวัดยาวพิเศษ - คู่มือการใช้งาน - กล่องเก็บเครื่องวัดบุโฟมกันกระแทก ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 4,800.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องบันทึกความชื้น และอุณหภูมิในโรงเรือน โรงเพาะเห็ด ไซโล

maitakdad shop

เครื่องบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิในอากาศสำหรับมืออาชีพ พร้อมหัววัดอุณหภูมิภายนอก บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วย SD Memory การ์ด รุ่น DLG87799SD ชิ้นส่วน และ Sensor ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เครื่องวัด และบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิในอากาศชนิดสมบูรณ์แบบในเครื่องเดียว วัด และบันทึกข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิอากาศ (TA) โดยตรงลงใน SD memory การ์ด เมื่อข้อมูลเต็มก็เพียงเปลี่ยนการ์ดตัวใหม่ ทำให้บันทึกข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด ชุดข้อมูลประกอบด้วยอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, เวลา, วันที่ ข้อมูลรวบรวมเป็น text file สามารถอัพโหลด หรือแปะลงในโปรแกรม Excel ได้โดยตรง เครื่องวัดมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 2 อัน อันแรกติดตั้งอยู่ในเครื่อง และหัวเซ็นเซอร์อีกอันสำหรับวัดอุณหภูมิภายนอก ในน้ำ หรือในตู้แช่ ฯลฯ ตัวเครื่องสามารถตั้งสัญญาณเตือนเมื่อค่าความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิสูงกว่า หรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้, มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด, อัตราการวัดสามารถตั้งให้เครื่องวัดทุก ๆ 1 นาที จนถึงทุก ๆ 720 นาที (12 ชั่วโมง) การทำงานของเครื่องสามารถใช้แบตเตอรี่ (AA) และ/หรือ AC adaptor สำหรับไฟบ้าน ถ้าไฟดับเครื่องจะสลับไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แทนอัตโนมัติ และเมื่อไฟบ้านกลับมา เครื่องจะกลับไปใช้ไฟบ้านอัตโนมัติ ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องแม้ระบบไฟมีปัญหา Features: - ชิ้นส่วน และเซ็นเซอร์ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ - ออกแบบให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว - หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เวลา - ใช้ SD memory card ในการบัทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง - มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 2 อัน : ติดตั้งภายในเครื่อง และแบบหัวอ่านสำหับวัดภายนอก - microcomputer circuit มีความแม่นยำสูง - ตั้งเตือนเมื่อความชื้น และอุณหภูมิสูง หรือต่ำกว่าที่เครื่องได้ตั้งค่าไว้ - ผู้ใช้สามารถโปรแกรมอัตราการวัดได้ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 720 นาที (12 ชั่วโมง) - อ่านง่ายด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ และคมชัด - มีสัญลักษณ์แสดงค่าแบตเตอรี่ - หน่วยวัดอุณหภูมิ : องศาC หรือ องศาF - ค่าสูงสุด/ต่ำสุด ตั้งแต่เปิดเครื่อง - ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว อัพเดทค่าทุก ๆ 10 วินาที - สามารถตั้ง หรือแขวนบนผนังได้ Specifications: - อุณหภูมิ ช่วงค่าการวัด : 0~50 องศาC (Display: -10~70 องศาC) ความละเอียด : 0.1 องศาC/F ความเบี่ยงเบน : +/-1 องศาC - ความชื้นสัมพัทธ์ (RH%) ช่วงค่าการวัด : 20~90%RH (Display:0%~99.9%RH) ความละเอียด : 0.1%RH ความเบี่ยงเบน : +/-5%RH (ที่ 25 องศาC, 10~90%RH, others +/-7%RH) - อุณหภูมิภายนอก ช่วงค่าการวัด : -10~70 องศาC (Display: -30~70 องศาC) ความละเอียด : 0.1 องศาC/F ความเบี่ยงเบน : +/-0.6 องศาC (0~50 องศาC), +/-1.2 องศาC(-10~0 องศาC, 50~70 องศาC) ไม่ระบุที่อุณหภูมิ -30 ~ -10 องศาC - หัววัดอุณหภูมิภายนอก ขนาด : 4 x 25 มม. (กxย) สายวัด : ยาว 2 ม., วัสดุ : PVC - SD Card ความจุ : Max. 2GB SD card หรือ 4GB SDHC card (MMC & SDXC cards are not compatible) Compatibility : FAT16 & FAT32 Maximum File size : 30, 000 records - อัตราการวัด : 1 ถึง 720 นาที. ค่าจากโรงงาน :10 นาที - ความดังเสียงเตือน (dB): ~65dB - ขนาดหน้าจอ 63 x 70 มม. (สxย) - สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิ : 0~50 องศาC ความชื้น : < 90% - สภาพแวดล้อมการเก็บรักษา อุณหภูมิ : -10~50 องศาC ความชื้น : < 90% - แหล่งพลังงาน : ถ่าน 1.5V AA 3 ก้อน หรือ 5V adaptor - ขนาดเครื่อง : 110 x 91 x 30mm - น้ำหนัก : ประมาณ 200 กรัม อุปกรณ์ทั้งหมด : - AC 5V Power Adaptor x 1 - 256MB SD Memory Card x 1 - แบตเตอรี่ 1.5V AA x 3 - คู่มือการใช้งาน สินค้าทุกชิ้นผลิต และควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน EN ISO9001-2000 Standards สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง(PH) ความสมบูรณ์ของดิน ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM / EC / CF / TDS / PH / ORP / Hardness / Salinity / Chlorine ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น, อุณหภูมิในอากาศ, Dew Point มิเตอร์อื่น ๆ - มิเตอร์วัดความชื้นในเมล็ดพืชผลทางการเกษตร, มิเตอร์วัดปริมาณน้ำตาล แอลกอฮอล์ น้ำผึ้ง, มิเตอร์วัดความชื้นในวัสดุ, มิเตอร์วัดระยะทาง, มิเตอร์วัดค่าแสงสว่าง ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : www.maitakdad.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/ร้านไม้แดด-212967002192562/

ราคา 4,950.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที