maitakdad shop

maitakdad shop

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
maitakdad shop,maitakdad shop

maitakdad shop

ร้านไม้แดด จำหน่ายเครื่องวัดต่าง ๆ ทางการเกษตร เช่น เครื่องวัดกรดด่างในดิน ความสมบูรณ์ของดิน ชุดเคมีตรวจวัด NPK (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม) ในดิน
- เครื่องวัดกรดด่าง (pH) และความเข้มข้นของปุ๋ยเอบี (EC) ในน้ำสำหรับการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) หรือผักไร้ดิน
- เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดชนิดต่างๆ ข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ข้าวสาร ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว กาแฟ ทานตะวัน งา แตงโม มันสำปะหลังป่น กากมันสำปะหลัง พริกไทยขาว พริกไทยดำ พริกไทยป่น ผงข่า
เมล็ดพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น มะเขือเทศ พริก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักบุ้ง น้ำเต้า มะระ บวบ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วดำ
ประเภทอื่น ๆ ที่เป็นเม็ด เช่น กุ้งแห้ง อาหารสัตว์ อาหารกุ้ง อาหารปลา ปุ๋ย อาหารสุนัข ปลาป่น รำข้าว ทราย ฯลฯ
- เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิในอากาศ เครื่องบันทึกความชื้น และอุณหภูมิ (Datalogger) สำหรับโรงเรือน โรงเพาะเห็ด ไซโล โกดังเก็บผลผลิต ฯ
- และอื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ใน http://maitakdad.tarad.com

สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น
ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง(PH) ความสมบูรณ์ของดิน
ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM / EC / CF / TDS / PH / ORP / Hardness / Salinity / Chlorine
ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น, อุณหภูมิในอากาศ, Dew Point
มิเตอร์อื่น ๆ - มิเตอร์วัดความชื้นในเมล็ดพืชผลทางการเกษตร, มิเตอร์วัดปริมาณน้ำตาล แอลกอฮอล์ น้ำผึ้ง, มิเตอร์วัดความชื้นในวัสดุ,
มิเตอร์วัดระยะทาง, มิเตอร์วัดค่าแสงสว่าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maitakdad.com
E-mail : maitakdad@ymail.com
โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585
Line : tep_maidad
https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

สินค้ามาใหม่