laddagarden
ในร้าน laddagarden
แชร์บน facebook

ไม้น้ำจัดสวน เหงือกปลาหม้อสีน้ำเงิน

laddagarden

ทางสวนบัวลัดดา มี พรรณไม้น้ำ หาอยาก มากมายที่ไม่มีในท้องตลาด แต่มีความต้องการซื้อสูงทางสวนบัวลัดดาได้เพาะพันธุ์บนพื้นที่กว่า 17ไร่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ราคาและคุณภาพที่สวนบัวลัดดามีให้มากกว่า 50 กว่าปีเป็นเครื่องยืนยันในการจำหน่ายพรรณไม้น้ำที่ใหญ่ที่สุด

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที