laddagarden
ในร้าน laddagarden
แชร์บน facebook

เครื่องพ้นหมอกสำเร็จรูป 46 หัวรุ่นใหญ่

laddagarden

เครื่องพ่นหมอกแรงดันสูง LUCKY PRO (FOG MACHINE) รุ่นใหญ่ เครื่องพ่นหมอกแรงดันสูง (FOG MACHINE) LUCKY PRO หัวปั้มแรงดันสูง ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง เป็นระบบ 2 ลูกสูบหมุนตามแกนขับด้วยระบบ SWASH PLATE เพื่อให้แรงดันสูงอย่างคงที่ ทนทานและประหยัดพื้นที่ ระบบเครื่องจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อกรณีน้ำแห้ง โดยสามารถควบคุม การทำงานและตั้งเวลาการทำงานด้วย CONTROLLER เครื่องพ่นหมอกแรงดันสูง (FOG MACHINE) สามารถพ่นหมอก ละอองน้ำเพื่อลดอุณหภูมิ และเพิ่มความชื้นในอากาศเหมาะ สำหรับใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร, ลานจอดรถ, ร้านอาหาร, โรงแปลงเพาะพันธุ์, โรงเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ เครื่องพ้นหมอกแรงดันสูงสำเร็จรูป สามารถติดตั้งได้เอง ต่อเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ง่าย หัวปั้มแรงดันสูง ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง เป็นระบบ 2 ลูกสูบหมุนตามแกนขับด้วยระบบ swash plate เพื่อให้แรงดันสูงอย่างต่อเนืองและคงที่ ทนทานและประหยัดพื้นที่ระบบเครื่องจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อกรณีน้ำแห้ง โดยสามารถควบคุม การทำงานและตั้งเวลาทำงานด้วย controller เครื่องพ้นหมอกแรงดันสูง สามารถพ้นหมอก ละอองน้ำเพื่อลดอุณหภูมิ และเพิ่มความชื่นในอากาศเหมาะสำหรับใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ ร้านกาแฟ โรงแปลงเพาะพันธุ์ และสถานที่อื่นอีกมากมายที่ต้องการความเย็นในขณะนี้ อุปกรณ์ที่แถมมากับเครื่อง 1.สายแรงดันสูงความยาว 50 เมตร 2.หัวพ้นหมอก 46 หัว 3.สายยางพร้อมตัวกลองทางด้านดูด 1ชุด

ราคา 48,000.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. 0823224827, 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องพ่นหมอกสำเร็จรูปติดตั้งได้เอง

laddagarden

เครื่องพ้นหมอกแรงดันสูงสำเร็จรูป สามารถติดตั้งได้เอง ต่อเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ง่าย หัวปั้มแรงดันสูง ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง เป็นระบบ 2 ลูกสูบหมุนตามแกนขับด้วยระบบ swash plate เพื่อให้แรงดันสูงอย่างต่อเนืองและคงที่ ทนทานและประหยัดพื้นที่ระบบเครื่องจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อกรณีน้ำแห้ง โดยสามารถควบคุม การทำงานและตั้งเวลาทำงานด้วย controller เครื่องพ้นหมอกแรงดันสูง สามารถพ้นหมอก ละอองน้ำเพื่อลดอุณหภูมิ และเพิ่มความชื่นในอากาศเหมาะสำหรับใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ ร้านกาแฟ โรงแปลงเพาะพันธุ์ และสถานที่อื่นอีกมากมายที่ต้องการความเย็นในขณะนี้ อุปกรณ์ที่แถมมากับเครื่อง 1.สายแรงดันสูงความยาว 15 เมตร 2.หัวพ้นหมอก 13 หัว 3.สายยางพร้อมตัวกลองทางด้านดูด 1ชุด

ราคา 29,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. 0823224827, 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที