laddagarden

หมวด

กระถาง

ในร้าน laddagarden
แชร์บน facebook

กระถางพอลิเมอร์

laddagarden

รายละเอียดสินค้าใหม่กระถางพอลิเมอร์ทูโทนสองสีน้ำหนักเบาแข็งแรง. สวยงาม

ราคา 4,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 1,900.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 1,600.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 1,600.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 2,600.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 2,600.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 3,600.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางพลาสติกโพลิเมอร์

laddagarden

ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร และยังทนต่อแรงกระแทกได้ดี สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดอ่างพลาสติกโพลิเมอร์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงใช้ฟองน้ำเช็ด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดบนพื้นผิวออกไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากพื้นผิวโพลิเมอร์มีความเรียบลื่น วัสดุโพลิเมอร์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่เหมือนกับไฟเบอร์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และเมื่อพูดถึงการใช้งานของโพลิเมอร์นั้น วัสดุนี้สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ประเภท อ่างบัว, กระถางบัว จัดส่งฟรี

ราคา 4,300.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

กระถางฮอลเเลนด์

laddagarden

จำหน่ายกระถางต้นไม้ภายนอก นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์) เพิ่มมุมของบ้านท่านให้น่าอยู่และดูสดชื่นขึ้น ด้วยกระถางต้นไม้ภายนอกภายได้แบรนด์ capi-europe ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์) ติดต่อสอบถาม 0823224827 หรือแอดไลน์ @laddashop (มี@ด้วยนะคะ)

ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางเซรามิค

laddagarden

กรพถางเซรามิค สำหรับไส่ต้นไม้ไว้ตกแต่งตามบ้านตามอาคาร สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0823224827 หรือแอดไลน์ @laddashop (มี@ด้วยนะคะ)

ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถาง

laddagarden

กระถางต้นปูนใส่ต้นไม้. อ่างบัว สวยๆ และอื่นๆเป็นกระถางใส่ต้นไม้ใหญ่ สนติดต่อสอบถามเพิ่มแอดไลน์ @laddashop หรือโทร 0823224827

ราคา 8,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถาง

laddagarden

กระถางต้นไม้สแตนเลสติล เป็นกระถางใส่ต้นไม้สวยงามทันสมัย ใช้สำหรับตกแต่งให้บ้านสวยงามคอนโด. อาคาร สนติดต่อสอบถามเพิ่มแอดไลน์ @laddashop หรือโทร 0823224827

ราคา 12,000.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถาง

laddagarden

กระถางต้นไม้นั่งเล่น เป็นกระถางใส่ต้นไม้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งบนดาดฟ้าและที่ต่างที่ต้องการนั่งใต้ตอนไม้หรือนอนใต้ต้นไม้ เพื่อความผ่อนคลาย สนติดต่อสอบถามเพิ่มแอดไลน์ @laddashop หรือโทร 0823224827

ราคา 8,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางปูนทรงโมเดิรน์

laddagarden

กระถางปูนทรงโมเดิรน์ มีให้เลือกมากมายหลายไซด์ สามารถนำไปตกแต่งอาคารสมัยใหม่ คอนโด บ้านร้านอาหาร มีแบบหินทราย ชุบโครม wrap สี ลายต่างๆ สร้างการตกแต่งได้อย่างน่าสนใจ ที่นี้รับออกแบบงานกระถางและเฟอร์นิเจอร์จากปูนดิบดีไซด์โมเดริน์ ให้ฟรี

ราคา 6,000.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางสำหรับต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะ

laddagarden

กระถางสำหรับต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะ ทำจากสแตนเลสชุบสี มีให้เลือกหลากสีแล้วแต่ความต้องการ มีรูระบายน้ำทำให้รากต้นไม้ไม่เน่า ต้นไม้เติบโตได้ดี มีระบบรดน้ำอัตโนมัติสำหรับต้นไม้ เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้านได้อย่างสบาย ออกแบบทันสมัย ลบมุมขอบของกระถางให้ดูทันสมัย ขนาดใหญ่ที่สุดคือกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 1 เมตร มีความคงทน น้ำหนักเบายกขึ้นตึกได้ หรือมีบริการย้ายต้นไม้ใหญ่ลงกระถาง

ราคา 58,000.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางต้นไม้มีไฟสำหรับตกแต่งสวน

laddagarden

ทาง laddagardenshop ได้นำเสนอ กระถางต้นไม้มีไฟ สำหรับผู้ที่กำลังมองหา กระถางตกแต่งสวนที่มีความทันสมัย สามารถทำเป็นโต๊ะวางของได้ รับแขก รูปทรงแปลกตา ทนแดด ทนฝน ใช้วัสดุคุณภาพสูงกระถางต้นไม้ สูง 110 .cm เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 .cm น้ำหนัก 7 กิโลกรัมน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย ( สามารถเคลื่อนย้ายได้คนเดียว )ไม่ขึ้น ราดำ ราเขียว ทำความสะอาดง่ายอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทาง laddagardenshop มีบริการจัดส่งฟรีทัวประเทศ สนใจข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ 082-3224827 นะ ..

ราคา 4,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางต้นไม้ มีไฟ

laddagarden

ทาง laddagardenshop ได้นำเสนอ กระถางต้นไม้มีไฟ สำหรับผู้ที่กำลังมองหา กระถางตกแต่งสวนที่มีความทันสมัย สามารถทำเป็นโต๊ะวางของได้ รับแขก รูปทรงแปลกตา ทนแดด ทนฝน ใช้วัสดุคุณภาพสูง กระถางต้นไม้ใบใหญ่ขนาด สูง 70 .cm เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm น้ำหนักเบา 12 กิโลกรัม น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย ( สามารถเคลื่อนย้ายได้คนเดียว )ไม่ขึ้น ราดำ ราเขียว ทำความสะอาดง่ายอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทาง laddagardenshop มีบริการจัดส่งฟรีทัวประเทศ สนใจข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ 082-3224827 นะ

ราคา 14,500.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางต้นไม้ นั่งเล่น,กระถางใส่ต้นไม้ใหญ

laddagarden

กระถางต้นไม้นั่งเล่น เป็นกระถางใส่ต้นไม้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งบนดาดฟ้าและที่ต่างที่ต้องการนั่งใต้ตอนไม้หรือนอนใต้ต้นไม้ เพื่อความผ่อนคลาย มีระบบรดน้ำอัตโนมัติ น้ำหนักเบา ทำจากวัสดุชนิดพิเศษ แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือก 5 สี ขาว แดง ดำ เขียว เหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร

ราคา 85,000.00 บาท ติดต่อ ชนะ เหลือรักษ์ โทร. , 0823224827 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที