อิ่มอุ่น Organicrice

อิ่มอุ่น Organicrice

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
อิ่มอุ่น Organicrice,Im Oun Organicrice

อิ่มอุ่น Organicrice

1. จำหน่ายข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ กก.ละ 100 บาท ผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆเก็บเกี่ยวโดยคนทุกขั้นตอนไม่ใช้เครื่องจักร เป็นข้าวปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว
2. จำหน่ายพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กก.ละ 65 บาท

สินค้ามาใหม่