สวนดากานดา (Dakanda Flower)

สวนดากานดา (Dakanda Flower)

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
สวนดากานดา (Dakanda Flower),Dakanda Flower

สวนดากานดา (Dakanda Flower)

สวนดากานดา เป็นสวนชั้นนำในการผลิตไม้กระถางคุณภาพ มีระบการควบคุมคุณภาพ เรามุ่งมั่นวิจัยการผลิตและคัดเลือกสายพันธุ์ต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตในประเทศไทย และผลิตในระบบปลูกเลี้ยงที่อยู่ภายใต้การดูแลของนักวิชาการการเกษตรชำนาญการ เพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และมีความพึงพอใจสูงสุด

สินค้ามาใหม่