ไร่ทายาท

หมวด

ขิง

ในร้าน ไร่ทายาท
แชร์บน facebook

ขิงสด แม่ขิง ขิงดอกแดง ขิงแก่

ไร่ทายาท

ไร่ทายาทมีขึ้นดังนี้ ขิงอ่อน ระหว่างเดือน กรกฏาคม ถึง สิงหาคม ขิงกระเทย ระหว่างเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ขิงดอกแดง ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤษศจิกายน ขิงแก่ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม แม่ขิง ระหว่างเดือน กรกฏาคม ถึง มีนาคม ท่านใดที่สนใจโปรดติดต่อ และสอบถามก่อน

ติดต่อ โกศล สืบทายาท โทร. 0896951800, 0896951800 จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที