สวนมะนาวโชคโคราชฟาร์ม

สวนมะนาวโชคโคราชฟาร์ม

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
สวนมะนาวโชคโคราชฟาร์ม,chockkoratfarm

สวนมะนาวโชคโคราชฟาร์ม

จำหน่ายกิ่งตอนมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร1 กิ่งละ 40 บาท กิ่งตอนแป้นรำไพ กิ่งละ 30 บาท กิ่งตอนตาฮิติ(มะนาวไร้เมล็ด)กิ่งละ 30 บาท
กิ่งตอนดกพิเศษกิ่งละ  50 บาท

สินค้ามาใหม่