อ.ลักษณ์การเกษตร

อ.ลักษณ์การเกษตร,lakkankaset

อ.ลักษณ์การเกษตร

ผลิต และ จำหน่าย มีด พร้า ขวาน อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงที่ทำจากการตีเหล็ก

สินค้ามาใหม่

ฝักมีด แปมหวาย ข้องพร้า
ฝักมีด แปมหวาย ข้องพร้า แพร่

ราคา 170.00 บาท/อัน

กระต่ายขูดมะพร้าว
กระต่ายขูดมะพร้าว แพร่

ราคา 1,200.00 บาท/ตัว

กับดักสัตว์
กับดักสัตว์ แพร่

ราคา 29.00 บาท/อัน

ด้ามขวาน
ด้ามขวาน แพร่

ราคา 190.00 บาท/ด้าม

พร้าขอ
พร้าขอ แพร่

ราคา 180.00 บาท/เล่ม

ครั่งดิบ
ครั่งดิบ แพร่

ราคา 590.00 บาท/กรัม

ขอเงาะ
ขอเงาะ แพร่

ราคา 180.00 บาท/เล่ม

เมนูส่วนล่างของเว็บ