ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สวนยายเกด

สวนยายเกด,Gate grandmother garden

สวนยายเกด

จำหน่ายสมุนไพรและกล้วยสายพันธ์แปลก

สินค้ามาใหม่

เข็มม่วง เข็มป่าดอกม่วง
เข็มม่วง เข็มป่าดอกม่วง พระนครศรีอยุธยา

ราคา 100.00 บาท/ถุง

กล้วยหอมทองเตี้ย หอมเตี้ย
กล้วยหอมทองเตี้ย หอมเตี้ย พระนครศรีอยุธยา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นเต่าร้าง เต่าร้าง
ต้นเต่าร้าง เต่าร้าง พระนครศรีอยุธยา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

บอนหางกระเบน
บอนหางกระเบน พระนครศรีอยุธยา

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู พระนครศรีอยุธยา

ราคา 650.00 บาท/ต้น

ต้นโกฐจุฬา
ต้นโกฐจุฬา พระนครศรีอยุธยา

ราคา 50.00 บาท/ถุง

ต้นโกฐจุฬา ต้นโกศจึฬา
ต้นโกฐจุฬา ต้นโกศจึฬา พระนครศรีอยุธยา

ราคา 50.00 บาท/ถุง

พลูคาวตองก้านแดง
พลูคาวตองก้านแดง พระนครศรีอยุธยา

ราคา 100.00 บาท/ถุง

ว่านมหากาฬ ผักกาดกบ
ว่านมหากาฬ ผักกาดกบ พระนครศรีอยุธยา

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นลิ้นงูเห่า
ต้นลิ้นงูเห่า พระนครศรีอยุธยา

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นธรณีสาร
ต้นธรณีสาร พระนครศรีอยุธยา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

กล้วยไข่พระตะบอง
กล้วยไข่พระตะบอง พระนครศรีอยุธยา

ราคา 300.00 บาท/หน่อ

เมนูส่วนล่างของเว็บ