ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สวนยายเกด

สวนยายเกด,Gate grandmother garden

สวนยายเกด

จำหน่ายสมุนไพรและกล้วยสายพันธ์แปลก

สินค้ามาใหม่

มันสาคูด่าง มันสาคู
มันสาคูด่าง มันสาคู พระนครศรีอยุธยา

ราคา 200.00 บาท/กระถาง

ต้นมณฑาทอง มณฑาทอง
ต้นมณฑาทอง มณฑาทอง พระนครศรีอยุธยา

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ต้นจำปูนแคระ จำปูน
ต้นจำปูนแคระ จำปูน พระนครศรีอยุธยา

ราคา 600.00 บาท/ต้น

ต้นลำดวน ลำดวนดอกสีเหลือง ลำดวนเหลือง ลำดวน
ต้นลำดวน ลำดวนดอกสีเหลือง ลำดวนเหลือง ลำดวน พระนครศรีอยุธยา

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ต้นคนทีสอแห้ง คนทีสอแห้ง
ต้นคนทีสอแห้ง คนทีสอแห้ง พระนครศรีอยุธยา

ราคา 500.00 บาท/ถุง

ผักเสี้ยนผีแห้ง ผักเสี้ยนผี
ผักเสี้ยนผีแห้ง ผักเสี้ยนผี พระนครศรีอยุธยา

ราคา 400.00 บาท/ถุง

กล้วยหักมุกอันดามัน
กล้วยหักมุกอันดามัน พระนครศรีอยุธยา

ราคา 300.00 บาท/หน่อ

ต้นสังกรณีสีม่วง ต้นกวางจิ๋มแฉะ ต้นกวางตูดแฉะ
ต้นสังกรณีสีม่วง ต้นกวางจิ๋มแฉะ ต้นกวางตูดแฉะ พระนครศรีอยุธยา

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นพุทธรักษาใบด่างดอกสีเหลือง
ต้นพุทธรักษาใบด่างดอกสีเหลือง พระนครศรีอยุธยา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นพุทธรักษาใบด่างดอกสีเหลืองกะส้ม
ต้นพุทธรักษาใบด่างดอกสีเหลืองกะส้ม พระนครศรีอยุธยา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นพุทธรักษาดอกสีเหลืองขมิ้น
ต้นพุทธรักษาดอกสีเหลืองขมิ้น พระนครศรีอยุธยา

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ