เนเจอร์กรีน ฟู้ด
ในร้าน เนเจอร์กรีน ฟู้ด
แชร์บน facebook

อินทรีย์ควบคุมวัชพืช

เนเจอร์กรีน ฟู้ด

อินทรีย์ควบคุมพืช Nature Organic Control ควบคุมพืชทั้งใบกว้าง และใบแคบ ย่อยสลายวัชพืช ตอซัง และซากสัตว์ให้เป็นปุ๋ยในดิน ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา ป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะมดและเพลี้ย ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง เหมาะแก่การเพาะปลูก เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดินและไส้เดือนให้มีจำนวนมาก วิธีใช้ หญ้าอ่อน ใช้ 1 ลิตร : 200 ลิตร หรือ 100 cc : น้ำ 20 ลิตร หญ้าแก่ ใช้ 2 ลิตร : 100 ลิตร หรือ 200 cc: น้ำ 20 ลิตร หญ้าตายยาก ใช้ 1 ลิตร : 70 ลิตร หรือ 300 cc : น้ำ 20 ลิตร จำหน่ายโดย: บริษัท เนเจอร์กรีน เทรดดิ้ง จำกัด 088-4637143

ติดต่อ ปุ้ม โทร. 0954794642, 0954794642 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที