หจก.ภูพานเพชร

หจก.ภูพานเพชร

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
หจก.ภูพานเพชร,PhuPhanPhet - Leading MaMao Market

หจก.ภูพานเพชร

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองงตัดดอกลูกผสม ภูพานเพชร  เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองกระถางลูกผสม ภูพานทอง
Marigold Seeds F1 PhuPhanPhet – PhuPhanThong

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสม ภูพานเพชร
ต้นสูง แข็งแรง ดอกดก สีเหลือง ความสูงต้น 70-100 ซม. ขนาดดอก 8-10 ซม. อายุออกดอก 58 วัน หลังเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกตัดดอกMarigold Seed F1 PhuPhanPhet
Vigorous and Tall plant which produce prolific flower, Orange Plant Height 70-100 cm. Flower size 8-10 cm. first flower 58 days after seedling.

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสม ภูพานทอง
ทรงพุ่ม กระทัดรัด สีเหลืองทอง ความสูงต้น 30-45 ซม. ขนาดดอก 7-9 ซม. อายุออกดอก 45 วัน หลังเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกในกระถางและตัดดอก
Marigold Seed F1 PhuPhanThong
Compact plant habit suitable for pot plant and can use for cut flower also. Golden yellow. Plant Height 30-45 cm. Flower Size 7-9 cm. first flowering 45 days after seedling

ดูรายละเอียด เพิ่มเตืม
www.phuphanphet.com
www.greenbullseed.com
Email:  greenbullseed@gmail.com

คุณวรภัทร  ทรวงแสวง
THAILAND TEL: + 66 084 012 3451
VIETNAM TEL:  + 84 091 450 7590

สินค้ามาใหม่