ค้นหาสินค้า

บีเอส กำจัดเชื้อโรคในพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ร้าน สวนเกษตรผสมผสาน
บีเอส กำจัดเชื้อโรคในพืชที่เกิดจากเชื้อรา
บีเอส กำจัดเชื้อโรคในพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ชื่อสินค้า:

บีเอส กำจัดเชื้อโรคในพืชที่เกิดจากเชื้อรา

รหัส:
271363
ราคา:
145.00 บาท
ที่อยู่ร้าน:
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน
ปุ่มติดต่อ:
คำเตือน: โปรดตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต การขอชำระเงินปลายทางเมื่อรับสินค้าถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดี
รายละเอียด
บีเอส บอบม์(BS BOOM)เป็นแบคทีเรีย ในกลุ่มของ บาซิลลัส ใช้สำหรับกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุของโรคพืชได้โดยตรง สามารถปรับตัวและทนต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดี นอกจากนี้ยังผลิตสารพิษ สร้างสปอร์ และเอนไซม์บางชนิดที่สามารถเข้าทำลายเชื้อราสาเหตุของโรคพืชและยังมีประโยชน์ในการนำมาใช้กระตุ้นให้เกิดความต้านทานของพืชต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ในอนาคต
รู้จักเชื้อราสาเหตุของโรคพืช

ลักษณะอาการที่เกิดจากเชื้อรา และการวินิจฉัยเชื้อราจัดว่าเป็นสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ ซึ่งมีมากกว่า 8,000 ชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถทำให้พืชเกิดโรคได้เฉพาะบางส่วน เฉพาะชนิดพืช แต่เชื้อราบางชนิดก็สามารถทำให้พืชเกิดโรคได้โดยไม่จำกัดว่าเป็นส่วนใดหรือพืชชนิดใด ทำให้พืชเกิดอาการได้มากมายหลายแบบ เชื้อราสามารถเข้าทำลายพืชได้แทบทุกชนิด ทั้งที่อยู่ในแปลงปลูก และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว สามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในอากาศ ดิน และน้ำได้ ดังนั้น การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราให้ ถูกต้องและชัดเจน จะส่งผลไปถึงการป้องกันกำจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

กลไกการเกิดโรค (Pathogenesis)
เชื้อราเข้าสู่พืชทางแผล ทางช่องเปิดตามธรรมชาติ และ/หรือ ผ่านทางผนังเซล cuticle และ epidermis โดยตรง หลังจากเชื้ออยู่ในพืชแล้ว เชื้อจะใช้อาหารจากพืชเพื่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของเชื้อเอง อาหารที่เชื้อเบียดเบียนไปนั้น ปกติเพียงพอสำหรับการใช้ของเซลพืชเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลของพืชอาศัยนั้นมีการเจริญผิดปกติ มีอาการของโรคเกิดเฉพาะแห่งหรือทั่วทั้งต้นขึ้น
เชื้อราที่ทำให้พืชเป็นโรค ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อโดยตรงหรือทางอ้อมจากสารต่างๆ ที่เชื้อขับถ่ายออกมาไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของเซลและเนื้อเยื่อพืชสารที่เชื้อราสร้างขึ้นดังกล่าวได้แก่ เอนไซม์ สารพิษ (toxins) สารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulators) ปฏิชีวนะสาร (antibiotics) โดยเชื้อสามารถสร้างสารใดสารหนึ่ง หรือหลายสารมารวมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ สารต่างๆ เหล่านี้อาจทำลายเซลพืชโดยตรง หรือมีอิทธิพลทางอ้อมกับกลไกที่ควบคุมขบวนการทาง การสังเคราะห์อาหารพืช ต่างๆ ในเซล หรือทำให้เซลมีปฏิกิริยาตอบโต้เชื้อ
เอนไซม์บางชนิด เช่น pectinases, cellulases และ hemicellulases จะทำให้สารประกอบโครงสร้างต่างๆ ของผนังเซลพืชแตกตัว เอนไซม์พวก proteinases, amylases, lipases ฯลฯ สามารถย่อยสารต่างๆ ในเซล และมีผลทำให้อัตราการหายใจของพืชเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสภาพของพืชปกติ (ปกติทำให้พืชมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น)
สารพิษทำให้ความสามารถในการไหลของๆ เหลวผ่านเยื่อหุ้มเซล (permeability of membrane) เปลี่ยนแปลง อาจมีผลกระทบต่ออัตราการหายใจ ไปยับยั้งปฏิกิริยาต่างๆ โดยไปยึดสารโลหะที่อยู่ในรูปของไอออนอิสระ (free ions) หรือในรูปของตัวร่วมของเอนไซม์ (enzyme cofactor)เชื้อราอาจขับถ่ายสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดเดียวกับที่พืชมี สร้างได้เองตามปกติ จึงทำให้พืชเกิดอาการผิดปกติซึ่งเป็นปฏิกิริยาของเชื้อกับพืชโดยตรง

เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคทางอ้อม โดยสารที่เชื้อขับถ่ายนั้นมีปฏิกิริยาเกิดการสะสมและ/หรือ ไปแตกตัวสารที่สนับสนุนการเจริญเติบโต และสารยับยั้งต่างๆ ในพืช ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังกล่าว อาจไปเพิ่มของสารโฮโมนแก่พืชทำให้การเจริญเติบโตมากกว่าปกติและเปลี่ยนรูปไป หรือทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าปกติ แคระแกรน ใบล่างบิดเบี้ยว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของสารโฮโมนต่างๆและมีผลไปอุดตันกลุ่มท่อลำเลียงของพืชโดยตรงจึงทำให้พืชเหี่ยวเฉา ปฏิชีวนะสารที่เชื้อราหลายชนิดสร้างขึ้นมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยทำให้พืชมีสารพิษบางชนิด มีผลต่อความสามารถในการไหลผ่านของๆ เหลวของเยื่อหุ้มเซลและอัตราการหายใจของพืชเปลี่ยนแปลงไป

บีเอส บอมบ์ บรรจุในซอง1ซองการขยายเชื้อหรือเพิ่มปริมาณของเชื้อก่อนใช้งาน
1.เตรียมน้ำดื่มขนาดขวด1.5ลิตร(น้ำดื่มที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านระบบuv,โอโซน )เทน้ำออกให้เหลือน้ำในขวด1.25 ลิตร
2.เปิดซองบีเอส บอมบ์ เทเชื้อลงในขวดน้ำดื่ม ขนาดขวด1.5 ลิตรให้หมดซอง (ไม่ควรใช้มือสัมผัสเชื้อหรือน้ำโดยตรง หลีกเลี่ยงที่มีกระแสลมแรง) ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิห้อง ทำการเขย่าขวดเชื้อ 3-5ครั้งต่อวัน ทุกครั้งที่เขย่าแล้วหมุนเกลียวคลายฝาออกเพื่อระบายแก๊สส่วนหนึ่งออกมาจากขวด ปิดฝาวางไว้ในแนวนอนจนกว่าจะครบ 48 ชั่วโมง(2วัน)
3.ผสมสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ในน้ำสะอาด 100ลิตร หรือถังฉีดขนาด20ลิตร กวนให้เข้า ยกขวดที่วางไว้ในแนวนอนขึ้นมาเบาๆไม่ต้องเขย่าให้กากอาหารเชื้อฟุ้งกระจาย เปิดฝาค่อยๆรินส่วนที่เป็นน้ำใสสีขุ่นๆออกมาผ่านกรองเพราะนั้นคือหัวเชื้อค่อยๆรินออกไปเรื่อย เชื้อบีเอสบอมบ์ออกมาหมดแล้ว ส่วนกากก็อยู่ในขวด หัวเชื้อที่ขยายแล้ว 1.25ลิตรสำหรับถัง100ลิตรหรือใช้ 300ซีซีสำหรับถังฉีด 20ลิตร กวนให้เข้ากัน

ข้อแนะนำ
ห้ามการผสมสารเคมีกำจัดแมลง ฮอร์โมนพืช สารเคมีหรือปุ๋ยทางใบใดๆลงไป ฉีดพ่นในเวลาประมาณ 5โมงเย็นหรือมีแสงแดดน้อย ควรรดน้ำบริเวณโคนต้นให้เกิดความชื้นก่อนฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ใต้ใบ กิ่งก้าน โคนต้น รวมถึงพื้นดินรอบๆโคนต้นฉีดพ่นทุก 10-15วัน เพื่อป้องกันหรือฉีดพ่นทุก3วันเป็นเวลา3ครั้งติดต่อกันเพื่อทำลายเชื้อโรคหลังมีอาการของโรค

ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา เช่น โรคราดำ ราน้ำค้าง ราน้ำหมาก แอนแทรคโนส ใบจุด ใบไหม้ ใบขีด ใบด่าง เป็นต้น ใช้กับผัก ผลไม้ พืชสวน พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ นาข้าว ลำไย ลิ้นจี่ พริก ทุเรียน ส้ม มะนาว พริกไทย แตงโม แตงกวา แตงร้าน มะเขือเทศ เมล่อน มะละกอ ฝรั่ง กล้วย ชมพู่ แคนตาลูป ฟัก แฟง บวบ แก้วมังกร พืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลหอม กระเทียม ผักกาด ผักชี ต้นหอม มันสำปะหลัง กาแฟ มังคุด น้อยหน่า ละมุด เห็ดนางฟ้า เห็ด ฯลฯ
สอบถามรายล่ะเอียดเพิ่มเติม www.kasetkawna.com หรือติดต่อ Line id:@kaset แก้ไขข้อมูลเมื่อ 10 Feb 23 07:19