เกษตรวิร่ฬห็
แชร์บน facebook
เครื่องคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธิืข้าวแบบใช้ตะแกรงและลม,,เครื่องสีข้าว
ชื่อสินค้า:

เครื่องคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธิืข้าวแบบใช้ตะแกรงและลม

รหัส:
254045
ราคา:
330,000.00
ติดต่อ:
คุณปริยาภร อินทร็ปัด
โทรศัพท์:
056803459
หรือคลิกที่
รายละเอียด


รายละเอียดย่อ :

คุณลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการใช้ตะแกรงคัดขนาดของเมล็ดพันธ์ข้าว ด้วยการคัดแยกสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่าออกไปจากเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนระบบลมจะมีพัดลม ๒ ตัว พัดลมตัวบนจะเป็นระบบลมดูดฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กออกจากเมล็ดพันธุ์ ในขณะเมล็ดพันธุ์ถูกปล่อยออกจากถังก่อนตกลงสู่ตะแกรงคัด(Scalping)ชั้นบน พัดลมตัวล่างจะเป็นระบบลมเป่า เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดขนาดจากตะแกรงร่อน(Grading) ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วจะถูกลมเป่าทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ตะแกรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีอยู่ ๓ ชั้น โดยอยู่ในซองตะแกรงเดียวกัน ตะแกรงชั้นบนเป็นตะแกรงรูยาวที่มีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดพันธุ์ ใช้สำหรับคัดแยกสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวออกไปตามช่องคัดออก ส่วนตะแกรงชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นตะแกรงรูยาวที่มีขนาดเล็กกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้สำหรับคัดแยกสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวออกไปตามช่องคัดออก ติดต่อปริยาภร0987978502 056803459
โพสข้อความ
30 เมษายน 2559 06:03