ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: เกษตรวิร่ฬห็

เครื่องสีข้าว

ตระแกงกลมคัดข้าสาร
ตระแกงกลมคัดข้าสาร นครสวรรค์

ราคา 100,000.00 บาท

เครื่องสีข้าวกล้องSB7
เครื่องสีข้าวกล้องSB7 นครสวรรค์

ราคา 175,000.00 บาท

เครื่องสีข้าว SB6
เครื่องสีข้าว SB6 นครสวรรค์

ราคา 460,000.00 บาท

เครื่องสีข้าวSB5
เครื่องสีข้าวSB5 นครสวรรค์

ราคา 360,000.00 บาท

เครื่องสีข้าวSB4
เครื่องสีข้าวSB4 นครสวรรค์

ราคา 340,000.00 บาท

เครื่องสีข้าว SB3
เครื่องสีข้าว SB3 นครสวรรค์

ราคา 180,000.00 บาท

เครื่องสีข้าว SB2
เครื่องสีข้าว SB2 นครสวรรค์

ราคา 155,000.00 บาท

เครื่องสีข้าว SB 1
เครื่องสีข้าว SB 1 นครสวรรค์

ราคา 139,000.00 บาท

เครื่องสีข้าวกล้องและข้าวสารขาว
เครื่องสีข้าวกล้องและข้าวสารขาว นครสวรรค์

ราคา 45,000.00 บาท

เครื่องร่อน 3in1 ร่อนแยกคัดข้าวสาร
เครื่องร่อน 3in1 ร่อนแยกคัดข้าวสาร นครสวรรค์

ราคา 25,000.00 บาท


เตานึ่งก้อนเห็ด

ตู้นึ่งก้อนเห็ดขนาด 600 ก้อน
ตู้นึ่งก้อนเห็ดขนาด 600 ก้อน นครสวรรค์

ราคา 18,000.00 บาท

ตู้นึ่งก้อนเห็ดขนาด 650 ก้อน
ตู้นึ่งก้อนเห็ดขนาด 650 ก้อน นครสวรรค์

ราคา 18,000.00 บาท

ตู้นึ่งเห็ดขาด 750 ก้อน
ตู้นึ่งเห็ดขาด 750 ก้อน นครสวรรค์

ราคา 21,000.00 บาท

ตู้นึ่งเห็ดขนาด1100 ก้อน
ตู้นึ่งเห็ดขนาด1100 ก้อน นครสวรรค์

ราคา 25,000.00 บาท

หม้อนึ่งความดันสูงขนาด120แบน
หม้อนึ่งความดันสูงขนาด120แบน นครสวรรค์

ราคา 14,000.00 บาท

หม้อนึ่งความดันสูง ขนาด150 ขวดแบน
หม้อนึ่งความดันสูง ขนาด150 ขวดแบน นครสวรรค์

ราคา 18,000.00 บาท

หม้อนึ่งลูกทุ่ง
หม้อนึ่งลูกทุ่ง นครสวรรค์

ราคา 2,500.00 บาท

ตู้นึ่งก้อนเห็ด ขนาด 600ก้อน
ตู้นึ่งก้อนเห็ด ขนาด 600ก้อน นครสวรรค์

ราคา 18,000.00 บาท

หม้อนึ่งลูกทุ่ง
หม้อนึ่งลูกทุ่ง นครสวรรค์

ราคา 2,500.00 บาท

หม้อนึ่งความดัน ขนาดบรรจุ 120
หม้อนึ่งความดัน ขนาดบรรจุ 120 นครสวรรค์

ราคา 13,000.00 บาท

หม้อนึ่งความดัน ขนาดบรรจุ 150
หม้อนึ่งความดัน ขนาดบรรจุ 150 นครสวรรค์

ราคา 18,000.00 บาท


กับดัก

เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ
เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ นครสวรรค์

ราคา 6,500.00 บาท

เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ
เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ นครสวรรค์

ราคา 6,500.00 บาท

เครื่องดักแมลงพลังแสงอาทิตย์
เครื่องดักแมลงพลังแสงอาทิตย์ นครสวรรค์

ราคา 23,500.00 บาท

เครื่องดูดแมลงก้บดักแสงไฟ
เครื่องดูดแมลงก้บดักแสงไฟ นครสวรรค์

ราคา 6,500.00 บาท

สวิงโฉบแมลง
สวิงโฉบแมลง นครสวรรค์

ราคา 100.00 บาท/อัน

กับดักแมลงวันทอง
กับดักแมลงวันทอง นครสวรรค์

ราคา 85.00 บาท


เตาเผาถ่าน

เตาเผาถ่าน
เตาเผาถ่าน นครสวรรค์

เตาเผาถ่านเศฐกิจ
เตาเผาถ่านเศฐกิจ นครสวรรค์

ราคา 2,200.00 บาท

เตาเผาถา่านเศรษฐกิจ
เตาเผาถา่านเศรษฐกิจ นครสวรรค์

ราคา 2,200.00 บาท

เตาเผาถ่าน
เตาเผาถ่าน นครสวรรค์

ราคา 2,200.00 บาท


เครื่องกลั่น

เครื่องกลั่นสมุนไพร
เครื่องกลั่นสมุนไพร นครสวรรค์

ราคา 38,000.00 บาท

เครื่องกลั่นสมุนไพร
เครื่องกลั่นสมุนไพร นครสวรรค์

ราคา 38,000.00 บาท

เครื่องกลั่นสมุนไพร
เครื่องกลั่นสมุนไพร นครสวรรค์

ราคา 38,000.00 บาท

เครื่องกลั่นสมุนไพร
เครื่องกลั่นสมุนไพร นครสวรรค์

ราคา 38,000.00 บาท


ตู้เขี่ยเชื้อ

ตู้เขี่ยเชื้อ
ตู้เขี่ยเชื้อ นครสวรรค์

ราคา 6,800.00 บาท

ตู้เขี่ยเชื้อ
ตู้เขี่ยเชื้อ นครสวรรค์

ราคา 6,800.00 บาท

ตู้เขี่ยเชื้อ
ตู้เขี่ยเชื้อ นครสวรรค์

ราคา 6,500.00 บาท

ตู้เขี่ยเชื้อ
ตู้เขี่ยเชื้อ นครสวรรค์

ราคา 6,500.00 บาท


เครื่องหยอดเมล็ด

เครื่องหยอดเมล็ดแบบล้อหมุน
เครื่องหยอดเมล็ดแบบล้อหมุน นครสวรรค์

ราคา 4,900.00 บาท

เครื่องหยอดเมล์ดและปุ๋ย
เครื่องหยอดเมล์ดและปุ๋ย นครสวรรค์

ราคา 2,000.00 บาท

เครื่องหยอดเมล็ด(แจ็บ)
เครื่องหยอดเมล็ด(แจ็บ) นครสวรรค์

ราคา 1,100.00 บาท

เครื่องหยอดเมล็ด
เครื่องหยอดเมล็ด นครสวรรค์

ราคา 1,100.00 บาท


ปั๊มน้ำ

จักรยานปั่นนัำแบบคู่
จักรยานปั่นนัำแบบคู่ นครสวรรค์

ราคา 14,500.00 บาท

จักรยานปั่นน้ำ แบบเดี่ยว
จักรยานปั่นน้ำ แบบเดี่ยว นครสวรรค์

ราคา 8,500.00 บาท

จักรยานปั้มน้ำแบบคู่
จักรยานปั้มน้ำแบบคู่ นครสวรรค์

ราคา 14,500.00 บาท

จักรยานปั่นน้ำ แบบเดี่ยว
จักรยานปั่นน้ำ แบบเดี่ยว นครสวรรค์

ราคา 7,500.00 บาท


อุปกรณ์ส่องสว่าง

ขี้ไต้
ขี้ไต้ นครสวรรค์

ราคา 15.00 บาท

น้ำมันยาง
น้ำมันยาง นครสวรรค์

ราคา 130.00 บาท

แอลกอฮอล็ 70 เปอร์เซน
แอลกอฮอล็ 70 เปอร์เซน นครสวรรค์

ราคา 80.00 บาท

ตะเกียงแอลกอฮอล็
ตะเกียงแอลกอฮอล็ นครสวรรค์

ราคา 100.00 บาท


โรงเรือนสำเร็จรูป

โรงเรือนผักกลางมุ้ง
โรงเรือนผักกลางมุ้ง นครสวรรค์

ราคา 57,000.00 บาท

โรงเรือนผักกางมุ้ง
โรงเรือนผักกางมุ้ง นครสวรรค์

ราคา 57,000.00 บาท


น้ำมันสมุนไพร

เครื่องกลั่นสมุนไพร
เครื่องกลั่นสมุนไพร นครสวรรค์

ราคา 38,000.00 บาท

เครื่องกลั่นสมุนไพรเอนกประสงค์
เครื่องกลั่นสมุนไพรเอนกประสงค์ นครสวรรค์

ราคา 28,000.00 บาท

เครื่องกลั่นสมุนไพร
เครื่องกลั่นสมุนไพร นครสวรรค์

ราคา 38,000.00 บาท


เครื่องคัดเมล็ดพันธฺุ์

เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ นครสวรรค์

ราคา 55,000.00 บาท

เครื่องคัดเมลืดพันธ์
เครื่องคัดเมลืดพันธ์ นครสวรรค์

ราคา 45,000.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

ชั้นวางก้อนเห์ด
ชั้นวางก้อนเห์ด นครสวรรค์

ราคา 3,500.00 บาท

เชื้อเห็ดฟาง
เชื้อเห็ดฟาง นครสวรรค์

ราคา 20.00 บาท/ก้อน

ถาดเพาะเมลืด ขนาด 72 หลุม
ถาดเพาะเมลืด ขนาด 72 หลุม นครสวรรค์

ราคา 18.00 บาท

มีดตอนกิ่ง เบอร์ 4
มีดตอนกิ่ง เบอร์ 4 นครสวรรค์

ราคา 180.00 บาท

น้ำมันยาง
น้ำมันยาง นครสวรรค์

ราคา 130.00 บาท

คอขวด 1000 อัน อันละ 25 สตางต็
คอขวด 1000 อัน อันละ 25 สตางต็ นครสวรรค์

ราคา 250.00 บาท

ถุงพราสติกก้นจีบ 1 กิโล
ถุงพราสติกก้นจีบ 1 กิโล นครสวรรค์

ราคา 95.00 บาท

ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ่ 30 ลิตร
ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ่ 30 ลิตร นครสวรรค์

ราคา 130.00 บาท

เครื่องทำไอร้อนในโรงเห์ด
เครื่องทำไอร้อนในโรงเห์ด นครสวรรค์

ราคา 8,200.00 บาท

ชุดไห้น้ำไนโรงเรือนเห็ด
ชุดไห้น้ำไนโรงเรือนเห็ด นครสวรรค์

ราคา 15,000.00 บาท

ปุ๋ยนมสด ขนาด 1000 ซีซี 1ลิตร
ปุ๋ยนมสด ขนาด 1000 ซีซี 1ลิตร นครสวรรค์

ราคา 160.00 บาท

เมธาไรเซี่ยม
เมธาไรเซี่ยม นครสวรรค์

ถังพ่นยา
ถังพ่นยา นครสวรรค์

ราคา 75.00 บาท

เครื่องสับย่อย
เครื่องสับย่อย นครสวรรค์

ราคา 19,000.00 บาท

เครื่องบดจิ๋วช่างน้อย
เครื่องบดจิ๋วช่างน้อย นครสวรรค์

ราคา 14,000.00 บาท

เครื่องผสมวัสดุเพาะเห์ด
เครื่องผสมวัสดุเพาะเห์ด นครสวรรค์

ราคา 28,000.00 บาท

เครื่องผสมวัสดุเพาะเห็ด
เครื่องผสมวัสดุเพาะเห็ด นครสวรรค์

ราคา 28,000.00 บาท

น้ำมันยาง ขนาดถัง 200 ลิตร
น้ำมันยาง ขนาดถัง 200 ลิตร นครสวรรค์

ราคา 21,000.00 บาท

มุ่้งเลี้ยงแตนเบียน
มุ่้งเลี้ยงแตนเบียน นครสวรรค์

ราคา 900.00 บาท

กล่องเลี้ยงแมลง
กล่องเลี้ยงแมลง นครสวรรค์

ราคา 200.00 บาท

ขี้ไต้
ขี้ไต้ นครสวรรค์

ราคา 15.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ