Two Dog Organic Farm
แชร์บน facebook
ข้าวอินทรีย์ หอมมะลิขัดขาว ข้าวใหม่,ข้าวอินทรีย์, ข้าวหอมมะลิ, มะลิ 105, ข้าวกล้อง,ข้าว
ชื่อสินค้า:

ข้าวอินทรีย์ หอมมะลิขัดขาว ข้าวใหม่

รหัส:
212926
ราคา:
65.00
ติดต่อ:
คุณวรรณา พัดเย็น
โทรศัพท์:
088-5833963
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ข้าวอินทรีย์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ และเป็นแหล่งของแคลเซียม เหล็ก วิตามินอี อีกทั้งยังใหคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากสารเคมี 100% เพราะกระบวนการเพาะปลูก และบำรุงรักษาทุกขั้นตอนนั้นเป็นวิธีทางการเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง
การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาเพื่อควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ

ข้าวหอมมะลิ 105 (Jasmine Rice 105) ข้าวสารมีกลิ่นหอมเมื่อหุงเป็นข้าวสุกก็จะรสชาติ ดี ข้าวหอมมะลิจัดเป็นข้าวที่มีอะมิโลสต่ำ คือ ประมาณ 12-18% ทำให้ข้าวสุกมีความอ่อนนุ่มนิ่มชื่อที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าข้าวนิยมเรียกโดยเพี้ยนมากจาก “ขาวดอกมะลิ” และมีชื่อเป็นทางการว่า  “ขาวดอกมะลิ 105”  ซึ่งมีความหมายว่า ประเภทข้าวขาว เพราะ ข้าวเปลือกมีสีขาว  หรือสีฟาง และมีกลิ่นหอม  คล้ายกลิ่นดอกมะลิสำหรับหมายเลข 105 นั้น ได้มาจาก ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์
โพสข้อความ