ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
แชร์บน facebook
ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ,ค่า pH, วัดความเป็นกรด-ด่าง, วัด pH น้ำและดิน,เครื่องวัดค่า pH
ชื่อสินค้า:

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ

รหัส:
211888
ราคา:
550.00
ติดต่อ:
คุณพลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก
โทรศัพท์:
0879284877
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ (pH Test Kit for Soil and Water)

ประโยชน์
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ใช้ตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดินและน้ำ ช่วง pH 3.0-8.5 สะดวกใช้ เพราะสามารถตรวจสอบดิน และน้ำโดยใช้ชุดตรวจสอบเพียงชุดเดียว

คุณลักษณะ
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ตรวจสอบ pH ของดินและน้ำโดยน้ำยาแยกกันคนละขวด แต่อยู่ในชุดเดียวกัน วัด pH ดินได้ประมาณ 50 ครั้ง วัด pH น้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุประมาณ 1 ปี ถ้าเป็นของใหม่เก็บรักษาได้นานกว่า 3 ปี หลังจากใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น และเก็บเข้าชุดอย่าให้โดนแสง
โพสข้อความ