ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
แชร์บน facebook
EM Platinum ขนาด 1 ลิตร,,ปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสินค้า:

EM Platinum ขนาด 1 ลิตร

รหัส:
266822
ราคา:
120.00
ติดต่อ:
คุณพลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก
โทรศัพท์:
0879284877
หรือคลิกที่
รายละเอียด
EM Platinum ขนาด 1 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพสูตรเข้มข้น

ประโยชน์และวิธีใช้

การใช้ในครัวเรือน
• EM Platinum 1-2 ฝา ผสมน้ำ 10-20 ลิตร ใช้ล้างจาน ชาม เช็ดถูพื้น ผนังห้อน้ำ กระจก เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ ฯลฯ หรือ ผสมน้ำ 1 ฝาต่อน้ำ 20-40 ลิตร ฉีดพ่นปรับอากาศในบ้านหรือแหล่งที่มีกลิ่นเหม็น
• EM Platinum 1-2 ลิตร ใส่ในโถส้วม กำจัดกลิ่น และช่วยย่อยสลาย ทำให้ส้วมไม่เต็มเร็ว ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน

การใช้กับพืช
• EM Platinum 1 ฝา ผสมน้ำ 10-20 ลิตร รดต้นไม้ได้ทุกชนิด ช่วยปรับสภาพความเป็น กรด – ด่างในดิน แก้ปัญหาจากแมลง ศตรูพืช ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย
• การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร นำเศษอาหารสด (สะเด็ดน้ำ) 1 กก. EM Platinum 2 ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล 5 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากัน หากกไม่เต็มถังสามารถนำเศษอาหารมาเติมได้อีกในอัตราส่วนเดียวกัน ปิดฝาไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ 7 วัน ควรใช้ให้หมดภายใน 15 วัน สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้หลายอย่าง
• การย่อยฟาง EM Platinum ไร่ละ 5 ลิตร หรือ EM Platinum 5 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 5 กิโลกรัมผสมน้ำ 200 ลิตร ปิดฝาให้สนิทหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 1 คืน เพื่อให้จุลินทรีย์ขยายตัวสัดส่วนใช้กับนา 5 ไร่ ตอนวิดน้ำเข้านาปล่อยเชื้อ จุลินทรีย์ไหลไปตามร่องน้ำ หรือเดินสาดรอบๆ นา ใช้รถไถหรือรถตีนตะขาบมาย่ำ ย่ำหยาบ 1 ครั้ง ให้ฟางจมลงไปในดิน น้ำสูงเฉลี่ยประมาณ 5 ซม. ฟางจึงจะเน่าเปื่อย จากนั้นหมักทิ้งไว้ 7 – 10 วันก็สามารถตีเทือกได้ตามปกติ

การใช้กับสัตว์
• EM Platinum 1 ฝา ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้กับสัตว์กินเป็นประจำ (เผลี่ยนน้ำทุกวัน) ช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง มูลไม่เหม็น หากมีโรคระบาดให้เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้เข้มข้นขึ้นอีก
• EM Platinum 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร ล้างคอก ฟาร์มปศุสัตว์ หรือนำไปอาบน้ำกำจัดกลิ่นสาบ กลิ่นคาว ของสัตว์เลี้ยงต่างๆ
• EM Platinum 10 ซีซี ต่อ อาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม สมให้สัตว์กิน ทำให้สุขภาแข็งแรงต้านทานโรค

การใช้ด้านประมง
• EM Platinum 1 ลิตร ต่อน้ำ 5,000 – 10,000 ลิตร (1 ฝา/น้ำ 20 ลิตร) ใส่ในบ่อเลี้ยงทุกสัปดาห์หรือตามสภาพน้ำ ช่วยย่อยสลายตะกอนของเสียสารอินทรีย์ป้องกัน การเน่าเสียพื้นบ่อช่วยควบคุมคุณภาพน้ำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ ลดปริมาณขี้เลนในบ่อ ป้องกันภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ปัญหาโรคพยาธิในน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ กุ้ง ปลา หรือ สัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงได้

การด้านสิ่งแวดล้อม
• EM Platinum 1 ลิตร ต่อ การบำบัดน้ำเสีย 5,000 – 10,000 ลิตร ทุก 7 วัน ตามสภาพน้ำเสีย จากโรงงานและแหล่งเลี้ยงสัตว์
• EM Platinum 1 ลิตร ต่อ ผสมน้ำ 500 – 1,000 ลิตร ฉีดพ่นกองขยะ กำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลงวัน เพื่อป้องกันมลาวะและโรคระบาดต่างๆ

วิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์
EM Platinum 1 ลิตร ต่อ กากน้ำตาล 1 ลิตร ต่อ น้ำสะอาด 20 ลิตร ผสมรวมกัน ปิดฝาไว้ 3- 7 วัน ในกรณ๊ที่ต้องใช้จุลินทรีย์จำนวนมาก ให้ใช้ให้หมดภายใน 7 – 15 วัน เพื่อป้องกันการเสื่อคุณภาพของเชื้อจุลินทรีย์

การเก็บรักษา
เก็บในที่ร่มปิดฝาให้สนิท อย่างให้อาการเข้า เก็บได้นาน 1 ปี








โพสข้อความ