maitakdad shop
แชร์บน facebook
เครื่องวัดกรดด่างดิน ปุ๋ยNPK ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วัดความชื้น,ขายเครื่องวัดกรดด่างในดิน,ไฮโดรโปนิกส์,เครื่องวัด NPK ดิน,เครื่องวัดความชื้นข้าว,เครื่องวัดความหวาน,เครื่องวัดค่า pH
ชื่อสินค้า:

เครื่องวัดกรดด่างดิน ปุ๋ยNPK ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วัดความชื้น

รหัส:
196926
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณพรเทพ สหชัยเสรี
โทรศัพท์:
08-9450-7795
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ดูรายละเอียดเครื่องวัด แต่ละประเภทได้ที่ https://www.maidadtools.com

ร้านไม้แดด จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะเครื่องวัดดิน วัดกรดด่าง (pH) ดิน, วัดปุ๋ย NPK ในดิน, เครื่องวัดปุ๋ย A+B สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน, เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ข้าวเปลือก, กล้องวัดความหวาน (Refractometer), เครื่องวัดความชื้นในโรงเรือน, เครื่องวัดความเค็ม และเครื่องวัดประเภทต่าง ๆ เช่น
- เครื่องวัดกรดด่างดิน (พีเอชดิน) ความชื้น ปริมาณสารอาหารโดยรวม (NPK) ในดิน
- น้ำยาวัดค่ากรดด่าง (พีเอช) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม (NPK) ในดิน
- เครื่องวัดค่าอีซี ปุ๋ยเอบี (EC) สำหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน
- เครื่องวัดค่ากรดด่าง (PH) ในน้ำสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน
- เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด, ข้าวเปลือก ถั่วเหลือง, กาแฟ, มันสำปะหลัง, พริกไทย, อาหารสัตว์, กุ้งแห้ง, ปลาป่น, เมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ
- เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิในโรงเรือน โรงเพาะชำ โรงเพาะเห็ด โกดังเก็บผลผลิต ฯลฯ
- เครื่องวัดความเค็มน้ำทางการเกษตร เพาะเลี้ยงกุ้ง เครื่องวัดความเค็มดิน
- เครื่องวัดความเข้มแสง สำหรับโรงเรือน โรงเพาะชำ ฯ
- เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (TDS) สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ตรวจวัดความเค็มดิน (ค่า EC ในดิน)
- เครื่องวัดความหวาน น้ำตาลในผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำเชื่อม น้ำผึ้ง (Brix), เครื่องวัดความเค็ม เกลือ เครื่องวัดแอลกอฮอล์

ร้านไม้แดด
โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585
เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com
E-mail : maitakdad@ymail.com
Line id : tep_maidad
https://www.facebook.com/maidadmarket/shop
โพสข้อความ