รังค์ว่าน
แชร์บน facebook
ว่านกำบัง,ขายว่านกำบัง,ต้นว่านกำบัง,ขายต้นว่านกำบัง,ว่านหายาก,ขายหัวว่านกำบัง,ว่านมงคล
ชื่อสินค้า:

ว่านกำบัง

รหัส:
127318
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณเอก รังค์ว่าน
โทรศัพท์:
08-16741800
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ว่านกำบังภัย หรือ ว่านจังงัง ไว้แก้คุณผี คุณคน คุณไสยศาสตร์ได้อย่างสำคัญ ป้องกันพิษว่านยาต่างๆ ป้องกันภยันตรายจากผู้ที่คิดปองร้ายด้วยวิทยาคุณต่างๆ กันการกระทำย่ำยีด้วยคุณไสยทุกอย่างได้ ถ้าปลูกไว้ในบ้าน จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันอันตรายทั่วทุกสารทิศมิให้มากล้ำกลายบุคคลในบ้าน
ควรปลูกในดินร่วนๆ ที่ปราศจากมลทินโทษออกหมดแล้ว และทำความสะอาดร่างกายของผู้ปลูกตลอดจนภาชนะที่ปลูกด้วย กลบดินอย่าให้แน่นนัก
ระหว่างปลูกให้เจริญภาวนาคาถา “ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปัณโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ” ๓ คาบ
น้ำที่รดทุกครั้งควรเสกด้วย “นะ โม พุท ธ า ยะ ” ๓ คาบ รดพอชุ่ม ระวังอย่าให้ขังแฉะ หรือใช้น้ำไม่สะอาดรดว่าน
ควรปลูกในวันพฤหัสบดีหรือวันเสาร์
หากจะพกพาติดตัวต้องเสก “นะ โม พุท ธ า ยะ ” เรื่อยๆ เพื่อให้แคล้วคลาดภัยต่างๆ ได้

คำสำคัญ: หัวว่าน
โพสข้อความ