เกษตรสมบูรณ์
แชร์บน facebook
โลติ๊น (หางไหล) ขวดใหญ่ ขนาด 1000 cc ,โลติ๊น (หางไหล),น้ำส้มควันไม้,เกษตรอินทรีย์,ชีวภาพ,มิตรกับสิ่งแวดล้อม,สมุนไพรไล่แมลง,สมุนไพรไล่แมลง
ชื่อสินค้า:

โลติ๊น (หางไหล) ขวดใหญ่ ขนาด 1000 cc

รหัส:
117621
ราคา:
170.00
ติดต่อ:
คุณลุงสมบูรณ์ คุณนิค
โทรศัพท์:
053-848589
หรือคลิกที่
รายละเอียด
สารสกัดโล่ติ้น 40 ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี ราคาขาย 170 บาท รวมค่าส่ง
สารสกัดโล่ติ้น 40 ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ราคาขาย 760 บาท รวมค่าส่ง (ส่งแบบพิเศษ วันเดียวถึงบ้าน)


ส่วนผสมที่สำคัญ

โล่ติ้น(หางไหล) 40 ส่วน หนอนตายหยาก บอระเพ็ด มะคำดีควาย ยูคาลิปตัส ตะไคร้หอม ข่า สมุนไพรพื้นบ้าน

คุณสมบัติ

สารสกัดที่พบในโล่ติ้น มีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ สารโรติโนน และดีกิวลิน ฤทธิ์ของโลติ้นจะไปมีผลต่อกระบวนการหายใจ โดยจะขัดขวางการส่งผ่านของอิเลคตรอนในไมโตคอนเดรีย ซึ่งผลอันนี้ จะเกิดเฉพาะกับแมลงและปลา แต่จะไม่เป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่น โดยสารโรติโนน จะมีผลต่อแมลงศัตรูพืชดังนี้

* เป็นสารไล่แมลงทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
* ยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่หนอน และดักแด้
* ทำให้ตัวอ่อนหรือหนอนลอกคราบไม่ได้ แล้วตายในที่สุด
* ยับยั้งการกิน ยับยั้งการวางไข่ ของตัวเต็มวัย ทำให้ผลิตไข่น้อยลง
* ระงับการสร้างสารไคติน
* รบกวนการผสมพันธุ์และการสื่อสารเพื่อการผสมพันธุ์
* ลดการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหาร ทำให้หนอนไม่กลืนอาหาร
* ไม่ทำลายแมลง สัตว์ที่มีประโยชน์และสิ่งแวดล้อม

ใช้ ได้ผลดีกับหนอนชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะดอกมะลิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยไก่แจ้ สำหรับเพลี้ยไฟ และไรแดง ใช้ได้ผลปานกลาง นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของหนอนตายหยาก บอระเพ็ด มะคำดีควาย ยูคาลิปตัส ตะไคร้หอม ข่า สมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันแมลงและโรคในพืชได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังผ่านการสกัดด้วยกรรมวิธีเฉพาะทำให้ผลผลิตไม่เป็นเชื้อรา

ประโยชน์

* สารสกัด โล่ติ้นออกฤทธิ์ในการไล่แมลงได้หลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็นแมลงศัตรูพืช ศัตรูสัตว์เลี้ยง แมลงพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์-สัตว์และเป็นสารป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอยและโรค พืช บางชนิด
* สามารถแก้ปัญหาแมลงที่สร้างความต้านทานต่อ (สารเคมี) ทำให้กลับมาใช้สารเคมีที่แมลงนั้นๆมีความดื้อยาได้อีกครั้ง
* ป้องกันการเกิดของแมลงศัตรูพืช เนื่องจากภายหลังการใช้สารสกัดโล่ติ้นแล้ว แมลงและสัตว์ศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ ตัวเบียน) เพิ่มมากขึ้น จึงสามารถควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชได้
* สร้าง สมดุลธรรมชาติระหว่างแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ มีผลทำให้โอกาสที่แมลงศัตรูพืชระบาด รุนแรงเกิดขึ้นได้น้อยลง ทำให้เมื่อใช้เป็นประจำการพ่นสารสกัด โล่ติ้น สามารถเว้นระยะได้นานขึ้น
* ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง ไส้เดือน ผึ้ง และแมลงผสมเกสร
* แก้ปัญหาสารกำจัดแมลงตกค้างในพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์การเกษตรและในสิ่งแวดล้อม เพราะสารสกัดโล่ติ้นสลายตัวไวในธรรมชาติ และไม่มีพิษสะสม
* นำไปใช้ในโครงการเกษตรธรรมชาติ พืชปลอดภัยจากสารพิษและราคาผลิตผลที่ได้จากการใช้สารสกัดโล่ติ้นจะสูงขึ้น โดยขายในรูปของพืชปลอดสารพิษ
โพสข้อความ
18 มิถุนายน 2554 05:34