เกษตรสมบูรณ์
แชร์บน facebook
ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา สมบูรณ์,ปุ๋ยอินทรีย์,ไม่ผสมดิน,เกษตรอินทรีย์,ชีวภาพ,มิตรกับสิ่งแวดล้อม,สมุนไพรไล่แมลง,ปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสินค้า:

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา สมบูรณ์

รหัส:
117617
ราคา:
350.00
ติดต่อ:
คุณลุงสมบูรณ์ คุณนิค
โทรศัพท์:
053-848589
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ไม่มีกลิ่นเหม็น เพราะผ่านกระบวนการดูดความชื้น อบแห้ง จึงให้ปริมาณเนื้อปุ๋ยที่มากกว่าปกติ

ระยะเวลาเก็บสินค้า เก็บไว้ได้นาน จัดเก็บง่าย

เม็ดปุ๋ยสวย เนื้อแน่น ไม่แตกยุ่ยง่าย ไม่มีการผสมกินหรือการวัชพืชอื่นๆ คุณภาพเต็มเม็ด พืชได้รับสารอาหารเป็นเวลายาวนานขึ้น เจริญเติบโตต่อเนื่องทั้งลำต้นและใบ ตรึงอากาศที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้นานขึ้น จึงทำให้เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจึงได้ผลผลิตที่สูงกว่าปกติและต้นทุนลดลงในขณะเดียวกัน

ปลอดภัยจากเชื้อโรค วัตถุดิบที่ได้มาจากฟาร์มที่มีการจัดการที่ดี มีการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

ช่วยพัฒนาหน้าดิน เพราะปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิดเป็นประโยชน์ต่อหน้าดิน ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น เพราะทำให้ดินโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำและเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการปลุกพืชในครั้งต่อๆไป

มีมาตรฐานรองรับ ผ่านหลักเกณฑ์ทุกรายการ 11 ข้อตามมาตรฐานใหม่ของปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2548 สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ เป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์แก่พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารของ ปุ๋ยอินทรีย์แท้ ตรา สมบูรณ์ เป็นอย่างไร
คุณลักษณะ มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา สมบูรณ์
ขนาดของปุ๋ย เล็กกว่า 12.5x12.5 มิลลิเมตร 100%
ปริมาณความชื้น ไม่เกิน 35% 1.99%
ปริมาณหินและกรวด ไม่เกิน 5% ไม่พบ
สิ่งปลอมปน พลาสติก แก้ว ฯลฯ ต้องไม่มี ไม่พบ
ปริมาณอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 20% 22.3
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH) 5.5 – 8.5 7.5
อัตราส่วน (C/N) ไม่เกิน 20:1 10.4
ค่าการนำไฟฟ้า ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน 0.81
ไนโตรเจน (N) ไม่ต่ำกว่า 1.0% 1.24
ฟอสฟอรัส (P 205) ไม่ต่ำกว่า 0.5% 5.66
โพแทสเซียม (K20) ไม่ต่ำกว่า 0.5% 1.72

จากการทดลอง ควรใส่ในอัตราส่วน ปุ๋ยอินทรีย์ ตราสมบูรณ์ 4 ส่วนร่วมกับปุ๋ยเคมี 1 ส่วน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
โพสข้อความ
07 กันยายน 2561 01:17