ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ดอกกล้วยไม้

ขายดอกกล้วยไม้ราคาถูก มีให้เลือกหลายร้าน

ผู้ให้การสนันสนุน

ดอกกล้วยไม้แนะนำ

ดูสินค้าหมวด "ดอกกล้วยไม้" ทั้งหมดในเว็บ
จำหน่าย ดอกแวนด้าคุณภาพ ส่งออก
จำหน่าย ดอกแวนด้าคุณภาพ ส่งออก กาญจนบุรี

ราคา 35.00 บาท

ดอกกล้วยไม้ นิวแอนนา
ดอกกล้วยไม้ นิวแอนนา กรุงเทพมหานคร

ดอกกล้วยไม้ขาว
ดอกกล้วยไม้ขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท

กล้วยไม้"ม็อคคาร่า" จำหน่ายแบบ กำเล็ก
กล้วยไม้"ม็อคคาร่า" จำหน่ายแบบ กำเล็ก กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท

กล้วยไม้หวาย
กล้วยไม้หวาย นครนายก

ราคา 50.00 บาท

กล้วยไม้ไหว้พระ
กล้วยไม้ไหว้พระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 15.00 บาท/กำ

บางกอกซันเซต
บางกอกซันเซต กาญจนบุรี

ต้นกล้วยไม้
ต้นกล้วยไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

หัวไฮยาซิน
หัวไฮยาซิน ปทุมธานี

ราคา 120.00 บาท

กล้วยไม้กำเตย กล้วยไม้ช่อ
กล้วยไม้กำเตย กล้วยไม้ช่อ พระนครศรีอยุธยา

ราคา 10.00 บาท

ดอกไม้สด ม็อคอัพ
ดอกไม้สด ม็อคอัพ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000.00 บาท/งาน

หนวด?พ?ราม?ค่ะ?ไม้?แทง?ไม้?ละ? 250บาท
หนวด?พ?ราม?ค่ะ?ไม้?แทง?ไม้?ละ? 250บาท สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท/ชิ้น

เอื้องสายน้ำครั่งสั้น
เอื้องสายน้ำครั่งสั้น สระบุรี

ราคา 150.00 บาท

ดูสินค้าหมวด "ดอกกล้วยไม้" ทั้งหมดในเว็บ

ดอกกล้วยไม้ในจังหวัด


มาตรฐานฯ ช่อดอกกล้วยไม้

มาตรฐานฯ ช่อดอกกล้วยไม้ (มกษ.5001-2552)

ช่อดอกกล้วยไม้ทุกชั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานช่อดอกกล้วยไม้ (มกษ.5001-2552) ดังนี้

คุณภาพขั้นพื้นฐาน

กำหนด    
ให้มีจำนวนดอกบานไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนดอกทั้งหมดต่อช่อ ยกเว้นสกุลหวาย    
มีจำนวนดอกบานไม่ต่ำกว่า 4 ดอก สด สะอาด ไม่พบศัตรูพืช    
ปราศจากตำหนิและรอยช้ำ ไม่พบความผิดปกติของรูปทรงก้านช่อ และดอก

ชั้นคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้

1.    
ชั้นพิเศษ (extra class) ทุกส่วนของช่อดอกกล้วยไม้ในชั้นนี้    
ต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามคุณภาพขั้นพื้นฐาน และมีรูปทรง ดอก สี    
ตรงตามชนิดและสายพันธุ์ ยกเว้นจำนวนดอกบาน ต้องมีจำนวนดอกบานไม่น้อยกว่า    
65% ของจำนวนดอกทั้งหมดต่อช่อ

2. ชั้นหนึ่ง (class I)    
ทุกส่วนของช่อดอกกล้วยไม้ในชั้นนี้    
ต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามคุณภาพขั้นพื้นฐาน และมีรูปทรง ดอก สี    
ตรงตามชนิดและสายพันธุ์ ยกเว้นจำนวนดอกบาน ต้องมีจำนวนดอกบานไม่น้อยกว่า    
55% ของจำนวนดอกทั้งหมดต่อช่อ

3. ชั้นสอง (class II) ช่อดอกกล้วยไม้ในชั้นนี้ มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าคุณภาพขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ : ช่อดอกกล้วยไม้ทุกชั้นคุณภาพ อาจมีรอยการเด็ดดอกออกได้ หากไม่ทำให้รูปทรงเสียหาย

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้าน


เมนูส่วนล่างของเว็บ