ค้นหาสินค้า

อุปกรณ์การเกษตร

ขายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน วัสดุจัดสวน อุปกรณ์ให้น้ำ รดน้ำอัตโนมัติ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์

อุปกรณ์ตกแต่งสวน


ภาชนะปลูก


เครื่องมือการเกษตร

กรรไกรตัดกิ่ง (Scissors cut branches) กรรไกรตัดหญ้า (Grass Scissors) กังหันลมผลิตไฟฟ้า (wind turbine) กับดัก (Trap) ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Bottle) ขวาน (Axe) เข็มเย็บผ้า (Sewing Needle) คราด (Rake) เครื่องหยอดเมล็ด (JEB) เคียว (sickle) จอบ (Shovel) ช้อนปลูก (Prong) ตะกร้อเก็บผลไม้ (Fruit Picker ) ตู้เขี่ยเชื้อ (Biological Safety Cabinets) ถ้วยน้ำยาง (CUP LATEX) ถุงกระดาษคาร์บอน (carbon paper bag) ถุงเท้า (socks) ถุงมือ (Glove) ที่โกยขยะ (Dustpan) บล็อกพิมพ์ผลไม้ (Fruit Mold) ผ้าคลุมดินกำจัดวัชพืช () แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) มีด (Knife) ไม้กวาด (ิbroom) รถเข็นทำสวน (Garden Carts) ระบบโซล่าเซลล์ใช้ในการเกษตร (Solar Cell System for Agriculture) โรงเรือนสำเร็จรูป (Greenhouse) เลื่อย (Saw) ส้อมปลูก (Cultivator) เสียม (Spade) หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี (Mask) หมวก (Hat) หลอดไฟสำหรับปลูกต้นไม้ (LED Grow Light)

พลาสติก


อุปกรณ์ให้น้ำ


วัสดุขยายพันธุ์พืช


ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช


เครื่องจักรกลเกษตร

เครื่องกลั่น (Distillation) เครื่องเกี่ยวข้าว (Reaper) เครื่องคัดไข่ (Egg grading machine) เครื่องคัดเมล็ดพันธฺุ์ (seed grading machine) เครื่องชั่ง (Scale) เครื่องตัด (Cutting machine) เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน (palm harvester) เครื่องตัดหญ้า (Mower) เครื่องนวดข้าว (Threshing machine) เครื่องบีบ-หีบ (Crusher) เครื่องปอก (Peeling machine) เครื่องปั่นไฟ (Electric Generator) เครื่องผลิตปุ๋ย (Fertilizer Machine) เครื่องผสม (Mix Machine) เครื่องพ่นยา (Sprayer) เครื่องยนต์อเนกประสงค์ (General Engine) เครื่องย่อย (Grinding Machine) เครื่องรีดยาง (Rubber presser) เครื่องโรยข้าว (Sprinkler Rice) เครื่องสีข้าว (Milling Machine) เครื่องสุญญากาศ (Vacuum Machine) เครื่องห่อผลไม้ (Wrapped fruit machines ) เครื่องอบแห้ง (Drying Machine) เครื่องอัด (Press Machine) เตานึ่งก้อนเห็ด (autoclave) เตาเผาถ่าน (Charcoal Kilns) แทรคเตอร์ (Tractor) รถดำนา (transplanter) รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ (Riding lawn mower) รถไถนา (Plower) รถบรรทุกตีนตะขาบ (Mini Dumper) เลื่อยยนต์ (Saw Robot ) สายพานลำเลียง (conveyer belt) อะไหล่แทรคเตอร์ (Tractor Parts)

เครื่องมือวัดทางการเกษตร


อุปกรณ์การประมง