ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
กลุ่มสินค้า
ขายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน วัสดุจัดสวน อุปกรณ์ให้น้ำ รดน้ำอัตโนมัติ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์
ตุ๊กตาแต่งสวน (Dolls garden )
กระถาง (Pot decoration)
แผ่นหินทราย (Silica plate)
แผ่นทางเดิน (Garden Block)
น้ำพุ (Fountain)
เก้าอี้สนาม (field chair)
โคมไฟ (Lamp)
โต๊ะสนาม (Table)
หินประดับสวน (Stone)
ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial flowers)
งานไม้ (Carpentry)
ไม้ระแนง (Lath)
น้ำล้น (Water overflow)
น้ำตก (Waterfall)
หินอ่อน (marble)
ต้นไม้ประดิษฐ์ (Artificial trees)
ศาลา (Pavilion)
กังหันลมแต่งสวน (Ornamental Garden Windmills)
ม่านน้ำ (Water curtain)
สินค้าแนะนำ
กระถางปูน (Cement flowerPot)
กระถางพลาสติก (Plastic flowerpot)
กระถางดินเผา (Clay flowerpot)
อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics equipment)
กระถางเซรามิก (Ceramic flowerPot)
ถาดเพาะต้นกล้า (Seeding grow tray)
ลวด (Wire )
กระถางไม้ (Wood flowerpot)
ถุงเพาะกล้า (Seedling grow bags)
ค้างผัก (Trellising Solution)
มีด (Knife)
กรรไกรตัดกิ่ง (Scissors cut branches)
ระบบโซล่าเซลล์ใช้ในการเกษตร (Solar Cell System for Agriculture)
หมวก (Hat)
เลื่อย (Saw)
จอบ (Shovel)
ถุงมือ (Glove)
โรงเรือนสำเร็จรูป (Greenhouse)
เสียม (Spade)
กับดัก (Trap)
ถ้วยน้ำยาง (CUP LATEX)
เคียว (sickle)
กรรไกรตัดหญ้า (Grass Scissors)
ช้อนปลูก (Prong)
คราด (Rake)
เครื่องหยอดเมล็ด (JEB)
หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี (Mask)
หลอดไฟสำหรับปลูกต้นไม้ (LED Grow Light)
ถุงกระดาษคาร์บอน (carbon paper bag)
ตาข่ายพลาสติก (Plastic mesh)
กระสอบ (Sacks)
ถังพลาสติก (Plastic bucket)
ถุงพลาสติก (Plastic Bag)
สแลน (Slan)
พลาสติกปูบ่อ (Plastic cover pond)
ป้ายชื่อพลาสติก (Plastic flag)
พลาสติกคลุมแปลง (Plastic cover plot)
ตะแกรงพลาสติก (Plastic gril)
เทปพันกิ่ง (grafting tape)
พลาสติกคลุมดิน (Plastic cover soil)
คอขวดพลาสติก (Plastic bottles)
แป้นแขวนเห็ด (Hanging Mushroom)
ตระกร้าปุ๋ย (Fertilizer basket)
ตะกร้าพลาสติก (plastic basket)
มุ้งกันแมลง (Insect Net)
บล็อกปูหญ้า (turf block)
ปั๊มน้ำ (Pump)
สปริงเกอร์ (Springer)
น้ำหยด (Water drip)
ท่อ (Pipe)
สายยาง (Hoses)
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ (watertimer)
บัวรดน้ำต้นไม้ (watering can)
ก็อกน้ำ (Faucets )
เครื่องพ่นหมอก (Fog Machine)
ดินปลูกต้นไม้ (Soil )
กาบมะพร้าว (Coir)
ขุยมะพร้าว (Coconut flake)
แกลบ (Husk )
ฟางข้าว (Straw)
ขี้เลื่อย (Sawdust)
รากเฟิร์น (Fern Roots )
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ()
ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)
ฮอร์โมนพืช (Plant hormones)
ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizers)
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide)
ยาฆ่าแมลง (Insecticides )
ไส้เดือนดิน (Earthworm soil)
สมุนไพรไล่แมลง (Herbal smudge)
ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)
วัคซีนป้องกันศัตรูพืช (Vaccine pests)
กากน้ำตาล (molasses)
ถ่านแก๊สบ่มผลไม้ ()
เครื่องตัดหญ้า (Mower)
เครื่องพ่นยา (Sprayer)
รถไถนา (Plower)
เครื่องปั่นไฟ (Electric Generator)
เครื่องย่อย (Grinding Machine)
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ (General Engine)
เตานึ่งก้อนเห็ด (autoclave)
เลื่อยยนต์ (Saw Robot )
เครื่องสีข้าว (Milling Machine)
เครื่องอัด (Press Machine)
เครื่องผลิตปุ๋ย (Fertilizer Machine)
เครื่องผสม (Mix Machine)
เครื่องเกี่ยวข้าว (Reaper)
เครื่องรีดยาง (Rubber presser)
เครื่องชั่ง (Scale)
รถดำนา (transplanter)
แทรคเตอร์ (Tractor)
อะไหล่แทรคเตอร์ (Tractor Parts)
เครื่องคัดเมล็ดพันธฺุ์ (seed grading machine)
เครื่องวัดค่า pH (PH meter)
เครื่องวัดค่าสารอาหาร (Nutrients meter)
เครื่องวัดความชื้น (Moisture meter)
เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometers )
เครื่องวัดความเข้มแสง (Light intensity meter)
เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
อุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting)
เชือก (Rope)
แบตเตอรี่ (Battery)
อวน (Gin)
ลูกตะกั่ว (Bullet)
รองเท้าบู๊ท (Boots)
เบ็ดตกปลา (Fishing hook)
อุปกรณ์เติมอากาศในน้ำ ()
กระชอน (sieve)