ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
กลุ่มสินค้า
ขายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน วัสดุจัดสวน อุปกรณ์ให้น้ำ รดน้ำอัตโนมัติ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์
ตุ๊กตาแต่งสวน (Dolls garden )
กระถาง (Pot decoration)
แผ่นหินทราย (Silica plate)
แผ่นทางเดิน (Garden Block)
น้ำพุ (Fountain)
เก้าอี้สนาม (field chair)
โคมไฟ (Lamp)
โต๊ะสนาม (Table)
ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial flowers)
หินประดับสวน (Stone)
งานไม้ (Carpentry)
ไม้ระแนง (Lath)
น้ำล้น (Water overflow)
น้ำตก (Waterfall)
ต้นไม้ประดิษฐ์ (Artificial trees)
แจกัน (Vase)
ศาลา (Pavilion)
ม่านน้ำ (Water curtain)
อ่าง (Basin)
สินค้าแนะนำ
กระถางปูน (Cement flowerPot)
กระถางพลาสติก (Plastic flowerpot)
กระถางดินเผา (Clay flowerpot)
อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics equipment)
กระถางเซรามิก (Ceramic flowerPot)
ถาดเพาะต้นกล้า (Seeding grow tray)
ลวด (Wire )
กระถางไม้ (Wood flowerpot)
ถุงเพาะกล้า (Seedling grow bags)
ค้างผัก (Trellising Solution)
มีด (Knife)
กรรไกรตัดกิ่ง (Scissors cut branches)
หมวก (Hat)
เลื่อย (Saw)
ถุงมือ (Glove)
จอบ (Shovel)
โรงเรือนสำเร็จรูป (Greenhouse)
เสียม (Spade)
ระบบโซล่าเซลล์ใช้ในการเกษตร (Solar Cell System for Agriculture)
ถ้วยน้ำยาง (CUP LATEX)
กับดัก (Trap)
กรรไกรตัดหญ้า (Grass Scissors)
คราด (Rake)
เคียว (sickle)
เครื่องหยอดเมล็ด (JEB)
ช้อนปลูก (Prong)
หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี (Mask)
กังหันลมผลิตไฟฟ้า (wind turbine)
ถุงเท้า (socks)
ตาข่ายพลาสติก (Plastic mesh)
กระสอบ (Sacks)
ถุงพลาสติก (Plastic Bag)
ถังพลาสติก (Plastic bucket)
สแลน (Slan)
พลาสติกปูบ่อ (Plastic cover pond)
พลาสติกคลุมแปลง (Plastic cover plot)
ป้ายชื่อพลาสติก (Plastic flag)
ตะแกรงพลาสติก (Plastic gril)
พลาสติกคลุมดิน (Plastic cover soil)
เทปพันกิ่ง (grafting tape)
ขวดพลาสติก (Plastic bottles)
ตระกร้าปุ๋ย (Fertilizer basket)
ปั๊มน้ำ (Pump)
สปริงเกอร์ (Springer)
ท่อ (Pipe)
น้ำหยด (Water drip)
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ (watertimer)
สายยาง (Hoses)
บัวรดน้ำต้นไม้ (watering can)
ก็อกน้ำ (Faucets )
เครื่องพ่นหมอก (Fog Machine)
ดินปลูกต้นไม้ (Soil )
กาบมะพร้าว (Coir)
แกลบ (Husk )
ขุยมะพร้าว (Coconut flake)
ฟางข้าว (Straw)
ขี้เลื่อย (Sawdust)
รากเฟิร์น (Fern Roots )
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ()
ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)
ฮอร์โมนพืช (Plant hormones)
ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizers)
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide)
ยาฆ่าแมลง (Insecticides )
ไส้เดือนดิน (Earthworm soil)
สมุนไพรไล่แมลง (Herbal smudge)
ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)
วัคซีนป้องกันศัตรูพืช (Vaccine pests)
ถ่านแก๊สบ่มผลไม้ ()
เครื่องตัดหญ้า (Mower)
เครื่องพ่นยา (Sprayer)
เครื่องปั่นไฟ (Electric Generator)
เครื่องย่อย (Grinding Machine)
เตานึ่งก้อนเห็ด (autoclave)
เลื่อยยนต์ (Saw Robot )
รถไถนา (Plower)
เครื่องสีข้าว (Milling Machine)
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ (General Engine)
เครื่องผสม (Mix Machine)
เครื่องอัด (Press Machine)
เครื่องผลิตปุ๋ย (Fertilizer Machine)
เครื่องรีดยาง (Rubber presser)
เครื่องชั่ง (Scale)
เครื่องเกี่ยวข้าว (Reaper)
เครื่องอบแห้ง (Drying Machine)
แทรคเตอร์ (Tractor)
เครื่องคัดเมล็ดพันธฺุ์ (seed grading machine)
เครื่องโรยข้าว (Sprinkler Rice)
เครื่องวัดค่า pH (PH meter)
เครื่องวัดค่าสารอาหาร (Nutrients meter)
เครื่องวัดความชื้น (Moisture meter)
เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometers )
เครื่องวัดความเข้มแสง (Light intensity meter)
เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
อุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting)
เชือก (Rope)
แบตเตอรี่ (Battery)
อวน (Gin)
รองเท้าบู๊ท (Boots)
อุปกรณ์เติมอากาศในน้ำ ()
เบ็ดตกปลา (Fishing hook)
กระชอน (sieve)
ลูกตะกั่ว (Bullet)