ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
กลุ่มสินค้า
ขายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน วัสดุจัดสวน อุปกรณ์ให้น้ำ รดน้ำอัตโนมัติ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์
ตุ๊กตาแต่งสวน (Dolls garden )
กระถาง (Pot decoration)
แผ่นหินทราย (Silica plate)
เก้าอี้สนาม (field chair)
โคมไฟ (Lamp)
แผ่นทางเดิน (Garden Block)
โต๊ะสนาม (Table)
ไม้ระแนง (Lath)
หินประดับสวน (Stone)
น้ำพุ (Fountain)
ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial flowers)
งานไม้ (Carpentry)
น้ำล้น (Water overflow)
ต้นไม้ประดิษฐ์ (Artificial trees)
น้ำตก (Waterfall)
หินอ่อน (marble)
กังหันลมแต่งสวน (Ornamental Garden Windmills)
ม่านน้ำ (Water curtain)
ศาลา (Pavilion)
สินค้าแนะนำ
กระถางพลาสติก (Plastic flowerpot)
กระถางปูน (Cement flowerPot)
กระถางดินเผา (Clay flowerpot)
อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics equipment)
กระถางเซรามิก (Ceramic flowerPot)
ถาดเพาะต้นกล้า (Seeding grow tray)
กระถางไม้ (Wood flowerpot)
ลวด (Wire )
ถุงเพาะกล้า (Seedling grow bags)
ค้างผัก (Trellising Solution)
มีด (Knife)
กรรไกรตัดกิ่ง (Scissors cut branches)
ระบบโซล่าเซลล์ใช้ในการเกษตร (Solar Cell System for Agriculture)
เลื่อย (Saw)
หมวก (Hat)
โรงเรือนสำเร็จรูป (Greenhouse)
จอบ (Shovel)
เสียม (Spade)
ถุงมือ (Glove)
กับดัก (Trap)
เคียว (sickle)
กรรไกรตัดหญ้า (Grass Scissors)
ช้อนปลูก (Prong)
คราด (Rake)
ถ้วยน้ำยาง (CUP LATEX)
เครื่องหยอดเมล็ด (JEB)
ถุงกระดาษคาร์บอน (carbon paper bag)
หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี (Mask)
หลอดไฟสำหรับปลูกต้นไม้ (LED Grow Light)
ถังพลาสติก (Plastic bucket)
ตาข่ายพลาสติก (Plastic mesh)
ถุงพลาสติก (Plastic Bag)
กระสอบ (Sacks)
สแลน (Slan)
พลาสติกปูบ่อ (Plastic cover pond)
ป้ายชื่อพลาสติก (Plastic flag)
พลาสติกคลุมแปลง (Plastic cover plot)
ตะแกรงพลาสติก (Plastic gril)
พลาสติกคลุมดิน (Plastic cover soil)
เทปพันกิ่ง (grafting tape)
คอขวดพลาสติก (Plastic bottles)
แป้นแขวนเห็ด (Hanging Mushroom)
มุ้งกันแมลง (Insect Net)
ตะกร้าพลาสติก (plastic basket)
ตระกร้าปุ๋ย (Fertilizer basket)
บล็อกปูหญ้า (turf block)
ปั๊มน้ำ (Pump)
สปริงเกอร์ (Springer)
ท่อ (Pipe)
น้ำหยด (Water drip)
สายยาง (Hoses)
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ (watertimer)
บัวรดน้ำต้นไม้ (watering can)
ก็อกน้ำ (Faucets )
เครื่องพ่นหมอก (Fog Machine)
ดินปลูกต้นไม้ (Soil )
กาบมะพร้าว (Coir)
ขุยมะพร้าว (Coconut flake)
แกลบ (Husk )
ฟางข้าว (Straw)
ขี้เลื่อย (Sawdust)
รากเฟิร์น (Fern Roots )
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ()
ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)
ฮอร์โมนพืช (Plant hormones)
ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizers)
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide)
ยาฆ่าแมลง (Insecticides )
ไส้เดือนดิน (Earthworm soil)
สมุนไพรไล่แมลง (Herbal smudge)
ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)
วัคซีนป้องกันศัตรูพืช (Vaccine pests)
กากน้ำตาล (molasses)
ถ่านแก๊สบ่มผลไม้ ()
เครื่องตัดหญ้า (Mower)
เครื่องพ่นยา (Sprayer)
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ (General Engine)
รถไถนา (Plower)
เครื่องปั่นไฟ (Electric Generator)
เครื่องย่อย (Grinding Machine)
เครื่องสีข้าว (Milling Machine)
เลื่อยยนต์ (Saw Robot )
เตานึ่งก้อนเห็ด (autoclave)
เครื่องชั่ง (Scale)
อะไหล่แทรคเตอร์ (Tractor Parts)
เครื่องเกี่ยวข้าว (Reaper)
รถดำนา (transplanter)
เครื่องอบแห้ง (Drying Machine)
แทรคเตอร์ (Tractor)
เครื่องอัด (Press Machine)
เครื่องผสม (Mix Machine)
เครื่องผลิตปุ๋ย (Fertilizer Machine)
เครื่องตัด (Cutting machine)
เครื่องวัดค่า pH (PH meter)
เครื่องวัดค่าสารอาหาร (Nutrients meter)
เครื่องวัดความชื้น (Moisture meter)
เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometers )
เครื่องวัดความเข้มแสง (Light intensity meter)
เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
อุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting)
แบตเตอรี่ (Battery)
เชือก (Rope)
อวน (Gin)
รองเท้าบู๊ท (Boots)
เบ็ดตกปลา (Fishing hook)
ลูกตะกั่ว (Bullet)
อุปกรณ์เติมอากาศในน้ำ ()
กระชอน (sieve)