ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทผัก

กระชาย (Krachai) กระเทียม (Garlic ) กวางตุ้ง (Chinese cabbage) กะเพรา (Sacred basil) กะหล่ำ (Cabbage) กิ่งพันธุ์ชะอม กิ่งพันธุ์ผักหวาน กุยช่าย (Chinese Chives) ขมิ้น (Turmeric) ข่า (Galangal) ขิง (Ginger) ขี้เหล็ก (Thai Copper Pod) ไข่ผำ (Swamp algae) คะน้า (Chinese Kale) แครอท (Carrot) จิงจูฉ่าย (SAGEBRUSH) ชะอม (Thorny) ดอกแค (Vegetable Humming Bird) ดอกงิ้ว (Red Cotton) ดอกหอม (Dok Hom) ต้นกล้ากะเพรา ต้นกล้าข่า ต้นกล้าขิง ต้นกล้าแครอท ต้นกล้าต้นอ่อนทานตะวัน ต้นกล้าตำลึง ต้นกล้าถั่วแขก ต้นกล้าถั่วฝักยาว ต้นกล้าบวบ ต้นกล้าผักบุ้ง ต้นกล้าผักสลัด ต้นกล้าผักหวาน ต้นกล้าพริก ต้นกล้าฟักทอง ต้นกล้ามะระหวาน ต้นกล้าหน่อไม้น้ำ ต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง ต้นดอกก้าน (Dok Karn Tree) ต้นใบเตย (Pandanus leaves) ต้นใบบัวบก ต้นผักกาด ต้นมันฝรั่ง ต้นหอม (Green Shallot) ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprouts) ตะไคร้ (Lemon grass) ตำลึง (Ivy Gourd) แตงกวา (Cucumber) ถั่วแขก (Snap bean) ถั่วงอก (Bean Sprouts) ถั่วฝักยาว (Long Bean) บล็อคโคโลนี (Brocolini) บวบ (CUCURBITACEAE) บีทรูท (Beetroot) ใบบัวบก (Gotu kola) ใบย่านาง (Bai-ya-nang) ผลมะนาว (Lemon) ผักกาด (Lettuce) ผักกาดแก้ว (lceberg Lettuce) ผักชี (Coriander ) ผักบุ้ง (Swamp Morning Glory) ผักสลัด (Lettuce) ผักหวาน (Pak-wan) พริก (Chilli) พริกไทย (Pepper) ฟัก (White gourd) ฟักทอง (Pumpkin) มะเขือ (Solanum) มะเขือเทศ (Tomato) มะระหวาน (Chayote) มันฝรั่ง (Potato) เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว (Okra Seed) เมล็ดพันธุ์กระดอม (Kra Dom Seed) เมล็ดพันธุ์กระเทียมต้น (Leek Seed) เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง เมล็ดพันธุ์กะเพรา เมล็ดพันธุ์กะหล่ำ เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดอก (Cauliflower Seed) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดาว (Brussels Sprouts Seed) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปม (Kohlrabi Seed) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลี (Cabbage seed) เมล็ดพันธุ์กุยช่าย เมล็ดพันธุ์ขี้เหล็ก เมล็ดพันธุ์ขึ้นฉ่าย (Celery Seed) เมล็ดพันธุ์คะน้า เมล็ดพันธุ์แครอท เมล็ดพันธุ์ชิโครี (Chicory Seed) เมล็ดพันธุ์ซูกินี ( Zucchini Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกชมจันทร์ เมล็ดพันธุ์ต้นหอม เมล็ดพันธุ์ตั้งโอ๋ (garland chrysanthemum) เมล็ดพันธุ์ตำลึง เมล็ดพันธุ์แตงกวา เมล็ดพันธุ์แตงร้าน (Long Cucumber Seed) เมล็ดพันธุ์แตงหนาม (Horned Cucumber Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วกาหยี (Ga Yee Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วแขก เมล็ดพันธุ์ถั่วครก (Velvet Bean Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วด้วง (Chorogi Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วแปบ (Hyacinth Bean Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักดาบ (Jack Bean) เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว เมล็ดพันธุ์ถั่วแระญี่ปุ่น (Green Japanese Soybean Seed) เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า (Bottle Gourd Seed) เมล็ดพันธุ์บร็อคโคลี่ (Broccoli Seed) เมล็ดพันธุ์บวบ เมล็ดพันธุ์บัตเตอร์นัท (Butternut Squash) เมล็ดพันธุ์บีทรูท เมล็ดพันธุ์ใบบัวบก เมล็ดพันธุ์ใบย่านาง เมล็ดพันธุ์ปวยเล้ง (Spinach Seed) เมล็ดพันธุ์ผักกระเฉด (Water mimosa Seed) เมล็ดพันธุ์ผักกาด เมล็ดพันธุ์ผักกาดแก้ว เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว (Mustard Greens Seed) เมล็ดพันธุ์ผักขี้หูด (Rat-tailed Radish Seed) เมล็ดพันธุ์ผักเคล (Curly Kale Seed) เมล็ดพันธุ์ผักชี เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว (Dill Seed) เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง เมล็ดพันธุ์ผักรูบาร์บ (Rhubarb Seed) เมล็ดพันธุ์ผักสลัด เมล็ดพันธุ์ผักหวาน เมล็ดพันธุ์พริก เมล็ดพันธุ์พริกไทย เมล็ดพันธุ์พาร์สลีย์ (Parsley seed) เมล็ดพันธุ์ฟัก เมล็ดพันธุ์ฟักทอง เมล็ดพันธุ์มะเขือ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว (Long Skinny Eggplant Seed) เมล็ดพันธุ์มะระ (Bitter Cucumber Seed) เมล็ดพันธุ์มะระหวาน เมล็ดพันธุ์มิซูน่า (Mizuna Seed) เมล็ดพันธุ์แมงลัก เมล็ดพันธุ์แรดิช (Radish Seed) เมล็ดพันธุ์สวิสชาร์ด (Swiss Chard Seed) เมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง เมล็ดพันธุ์หัวไชเท้า (Chinese radish Seed) เมล็ดพันธุ์โหระพา เมล็ดพันธุ์อาร์ติโชค (Artichoke Seed) แมงลัก (Hairy Basil) รากบัว (lotus roots) ลูกมะกรูด (Leech Lime) สายบัว (Cordate of lotus) สาหร่ายพวงองุ่น (Green Caviar) หน่อกระวาน (Cadamon shoot) หน่อไม้ (Bamboo shoot) หน่อไม้น้ำ (Coba) หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) หอม (Onion) หอมแดง (shallot) หัวบีทรูท หัวปลี (banana blossom) หัวหอม หัวหอมแดง เห็ด (Mushroom) โหระพา (Sweet Basil) ไหลบัว (Peduncle of lotus)