ค้นหาสินค้า

สินค้าเกษตร

ศูนย์กลางซื้อขายสินค้าเกษตร ราคาข้าว อาหารสัตว์ ผ้าไหมทอมือ ปลาน้ำจืด ไก่พันธุ์เนื้อ และเป็ดเนื้อ

ผัก

กระชาย (Krachai) กระเทียม (Garlic ) กวางตุ้ง (Chinese cabbage) กะเพรา (Sacred basil) กะหล่ำ (Cabbage) กิ่งพันธุ์ชะอม (-) กิ่งพันธุ์ผักหวาน (-) กุยช่าย (Chinese Chives) ขมิ้น (Turmeric) ข่า (Galangal) ขิง (Ginger) ขี้เหล็ก (Thai Copper Pod) ไข่ผำ (Swamp algae) คะน้า (Chinese Kale) แครอท (Carrot) จิงจูฉ่าย (SAGEBRUSH) ชะอม (Thorny) ดอกแค (Vegetable Humming Bird) ดอกงิ้ว (Red Cotton) ดอกชมจันทร์ (Chom Jun flower) ดอกดอกแค (-) ดอกดอกงิ้ว (-) ดอกดอกชมจันทร์ (-) ดอกหอม (Dok Hom) ดอกหัวปลี (-) ดอกเห็ด (-) ต้นกล้ากระชาย (-) ต้นกล้ากวางตุ้ง (-) ต้นกล้ากะเพรา (-) ต้นกล้ากะหล่ำ (-) ต้นกล้ากุยช่าย (-) ต้นกล้าขมิ้น (-) ต้นกล้าข่า (-) ต้นกล้าขิง (-) ต้นกล้าขี้เหล็ก (-) ต้นกล้าคะน้า (-) ต้นกล้าแครอท (-) ต้นกล้าจิงจูฉ่าย (-) ต้นกล้าชะอม (-) ต้นกล้าดอกแค (-) ต้นกล้าดอกชมจันทร์ (-) ต้นกล้าดอกหอม (-) ต้นกล้าต้นใบเตย (-) ต้นกล้าต้นหอม (-) ต้นกล้าต้นอ่อนทานตะวัน (-) ต้นกล้าตะไคร้ (-) ต้นกล้าตำลึง (-) ต้นกล้าแตงกวา (-) ต้นกล้าถั่วแขก (-) ต้นกล้าถั่วฝักยาว (-) ต้นกล้าบล็อคโคโลนี (-) ต้นกล้าบวบ (-) ต้นกล้าบีทรูท (-) ต้นกล้าใบบัวบก (-) ต้นกล้าใบย่านาง (-) ต้นกล้าผักกาด (-) ต้นกล้าผักกาดแก้ว (-) ต้นกล้าผักชี (-) ต้นกล้าผักบุ้ง (-) ต้นกล้าผักสลัด (-) ต้นกล้าผักหวาน (-) ต้นกล้าพริก (-) ต้นกล้าพริกไทย (-) ต้นกล้าฟัก (-) ต้นกล้าฟักทอง (-) ต้นกล้ามะเขือ (-) ต้นกล้ามะเขือเทศ (-) ต้นกล้ามะระหวาน (-) ต้นกล้ามันฝรั่ง (-) ต้นกล้าแมงลัก (-) ต้นกล้าสาหร่ายพวงองุ่น (-) ต้นกล้าหน่อไม้น้ำ (-) ต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง (-) ต้นกล้าหอม (-) ต้นกล้าโหระพา (-) ต้นขมิ้น (-) ต้นขิง (-) ต้นดอกก้าน (Dok Karn Tree) ต้นดอกแค (-) ต้นดอกชมจันทร์ (-) ต้นดอกหอม (-) ต้นต้นใบเตย (-) ต้นต้นหอม (-) ต้นบล็อคโคโลนี (-) ต้นใบเตย (Pandanus leaves) ต้นใบบัวบก (-) ต้นใบย่านาง (-) ต้นผักกาด (-) ต้นผักกาดแก้ว (-) ต้นผักชี (-) ต้นผักสลัด (-) ต้นมะระหวาน (-) ต้นมันฝรั่ง (-) ต้นแมงลัก (-) ต้นสาหร่ายพวงองุ่น (-) ต้นหน่อไม้ (-) ต้นหน่อไม้น้ำ (-) ต้นหอม (Green Shallot) ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprouts) ตะไคร้ (Lemon grass) ตำลึง (Ivy Gourd) แตงกวา (Cucumber) ถั่วแขก (Snap bean) ถั่วงอก (Bean Sprouts) ถั่วฝักยาว (Long Bean) บล็อคโคโลนี (Brocolini) บวบ (CUCURBITACEAE) บีทรูท (Beetroot) ใบกุยช่าย (-) ใบจิงจูฉ่าย (-) ใบต้นใบเตย (-) ใบตำลึง (-) ใบบัวบก (Gotu kola) ใบใบบัวบก (-) ใบใบย่านาง (-) ใบผักหวาน (-) ใบย่านาง (Bai-ya-nang) ผลกะหล่ำ (-) ผลแตงกวา (-) ผลบวบ (-) ผลฟัก (-) ผลฟักทอง (-) ผลมะเขือ (-) ผลมะเขือเทศ (-) ผลมะนาว (Lemon) ผลมะระหวาน (-) ผลลูกมะกรูด (-) ผักกาด (Lettuce) ผักกาดแก้ว (lceberg Lettuce) ผักชี (Coriander ) ผักบุ้ง (Swamp Morning Glory) ผักสลัด (Lettuce) ผักหวาน (Pak-wan) ฝักถั่วแขก (-) ฝักถั่วฝักยาว (-) ฝักบัว (Torus of lotus) พริก (Chilli) พริกไทย (Pepper) ฟัก (White gourd) ฟักทอง (Pumpkin) มะเขือ (Solanum) มะเขือเทศ (Tomato) มะระหวาน (Chayote) มันฝรั่ง (Potato) เมล็ดพริก (-) เมล็ดพริกไทย (-) เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว (Okra Seed) เมล็ดพันธุ์กระดอม (Kra Dom Seed) เมล็ดพันธุ์กระเทียมต้น (Leek Seed) เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง (-) เมล็ดพันธุ์กะเพรา (-) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำ (-) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดอก (Cauliflower Seed) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดาว (Brussels Sprouts Seed) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปม (Kohlrabi Seed) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลี (Cabbage seed) เมล็ดพันธุ์กุยช่าย (-) เมล็ดพันธุ์ขี้เหล็ก (-) เมล็ดพันธุ์ขึ้นฉ่าย (Celery Seed) เมล็ดพันธุ์คะน้า (-) เมล็ดพันธุ์แครอท (-) เมล็ดพันธุ์จิงจูฉ่าย (-) เมล็ดพันธุ์ชิโครี (Chicory Seed) เมล็ดพันธุ์ซูกินี ( Zucchini Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกแค (-) เมล็ดพันธุ์ดอกชมจันทร์ (-) เมล็ดพันธุ์ดอกหอม (-) เมล็ดพันธุ์ต้นหอม (-) เมล็ดพันธุ์ตั้งโอ๋ (garland chrysanthemum) เมล็ดพันธุ์ตำลึง (-) เมล็ดพันธุ์แตงกวา (-) เมล็ดพันธุ์แตงร้าน (Long Cucumber Seed) เมล็ดพันธุ์แตงหนาม (Horned Cucumber Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วกาหยี (Ga Yee Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วแขก (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วครก (Velvet Bean Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วด้วง (Chorogi Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วแปบ (Hyacinth Bean Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักดาบ (Jack Bean) เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วแระญี่ปุ่น (Green Japanese Soybean Seed) เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า (Bottle Gourd Seed) เมล็ดพันธุ์บร็อคโคลี่ (Broccoli Seed) เมล็ดพันธุ์บล็อคโคโลนี (-) เมล็ดพันธุ์บวบ (-) เมล็ดพันธุ์บัตเตอร์นัท (Butternut Squash) เมล็ดพันธุ์บีทรูท (-) เมล็ดพันธุ์ใบบัวบก (-) เมล็ดพันธุ์ใบย่านาง (-) เมล็ดพันธุ์ปวยเล้ง (Spinach Seed) เมล็ดพันธุ์ผักกระเฉด (Water mimosa Seed) เมล็ดพันธุ์ผักกาด (-) เมล็ดพันธุ์ผักกาดแก้ว (-) เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว (Mustard Greens Seed) เมล็ดพันธุ์ผักขี้หูด (Rat-tailed Radish Seed) เมล็ดพันธุ์ผักเคล (Curly Kale Seed) เมล็ดพันธุ์ผักชี (-) เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว (Dill Seed) เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง (-) เมล็ดพันธุ์ผักรูบาร์บ (Rhubarb Seed) เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (-) เมล็ดพันธุ์ผักหวาน (-) เมล็ดพันธุ์พริก (-) เมล็ดพันธุ์พริกไทย (-) เมล็ดพันธุ์พาร์สลีย์ (Parsley seed) เมล็ดพันธุ์ฟัก (-) เมล็ดพันธุ์ฟักทอง (-) เมล็ดพันธุ์มะเขือ (-) เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (-) เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว (Long Skinny Eggplant Seed) เมล็ดพันธุ์มะระ (Bitter Cucumber Seed) เมล็ดพันธุ์มะระหวาน (-) เมล็ดพันธุ์มิซูน่า (Mizuna Seed) เมล็ดพันธุ์แมงลัก (-) เมล็ดพันธุ์แรดิช (Radish Seed) เมล็ดพันธุ์สวิสชาร์ด (Swiss Chard Seed) เมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์หัวไชเท้า (Chinese radish Seed) เมล็ดพันธุ์โหระพา (-) เมล็ดพันธุ์อาร์ติโชค (Artichoke Seed) แมงลัก (Hairy Basil) รากบัว (lotus roots) ลูกมะกรูด (Leech Lime) สายบัว (Cordate of lotus) สาหร่ายพวงองุ่น (Green Caviar) หน่อกระวาน (Cadamon shoot) หน่อไม้ (Bamboo shoot) หน่อไม้น้ำ (Coba) หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) หอม (Onion) หอมแดง (shallot) หัวกระเทียม (-) หัวแครอท (-) หัวบีทรูท (-) หัวปลี (banana blossom) หัวมันฝรั่ง (-) หัวหอม (-) หัวหอมแดง (-) เห็ด (Mushroom) โหระพา (Sweet Basil) ไหลบัว (Peduncle of lotus)

ผลไม้

กระเจี๊ยบ (Rosella) กิ่งพันธุ์มะขาม (-) แก้วมังกร (Dragon fruit) เคพกูสเบอรี่ (Cape Gooseberry) แคนตาลูบ (Cantaloupe) ดอกมะขาม (-) ต้นกล้ามะขาม (-) แตงโม (Watermelon) ใบมะขาม (-) ผลกระท้อน (Santol) ผลกล้วย (Banana) ผลกีวี (kiwifruit) ผลเงาะ (Rambutan) ผลชมพู่ (Rose apple) ผลทับทิม (Pomegranate) ผลทุเรียน (durian) ผลน้อยหน่า (Custard apple) ผลบ๊วย (Apricot) ผลเปปิโนเมลอน (Pepino Melon) ผลผลกระท้อน (-) ผลผลมะปราง (-) ผลฝรั่ง (Guava) ผลพุทรา (Jujube fruit) ผลมะตูม (bael fruit) ผลมะปราง (Plum Mango) ผลมะพร้าว (Coconut fruit) ผลมะเฟือง (Starfruit) ผลมะม่วง (Mango) ผลมะละกอ (Papaya fruit) ผลมังคุด (Mangosteen fruit) ผลละมุด (Sapodilla fruit) ผลสตรอเบอรี่ (Strawberry fruit) ผลส้ม (Orange fruit) ผลส้มโอ (Pomelo) ผลสับปะรด (Pineapple fruit) ผลสาลี่ (Chinese pear) ผลเสาวรส (Passion Fruit) ฝักมะขาม (-) มะขาม (Tamarind ) มะไฟ (Rambeh Bambi) มันแกว (Jicama) เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป (Cantaloupe Seed) เมล็ดพันธุ์แตงไทย (Muskmelon Seed) เมล็ดพันธุ์มะขาม (-) เมล็ดพันธุ์มันแกว (Yam bean Seed) เมล็ดพันธุ์เมล่อน (Melon Seed) ระกำ (Salacca) ลองกอง (Long kong) ลำไย (Longan) ลิ้นจี่ (Lychee) ลูกขนุน (Jackfruit) ลูกพลับ (Persimmon) ลูกพลัม (Plum) ลูกพีช (Peach) ลูกมะกอก (Olive) ลูกหยี (Look Hyee) สละ (Zalacca) องุ่น (Grapes) อะโวคาโด (Avocado) อินทผาลัม (Dates fruit)

นม


ธัญพืช-พืชไร่

กระจับ (Water chestnut) กิ่งพันธุ์มันสำปะหลัง (-) กิ่งพันธุ์อ้อย (-) ข้าว (Rice) ข้าวบาร์เลย์ (barley) ข้าวโพด (Corn) ข้าวฟ่าง (Millet Grass) ครั่ง (Lac) เครื่องเทศ (spices) งา (Sesame) ชา (Tea) ดอกเครื่องเทศ (-) ต้นกระจับ (-) ต้นกล้ากระจับ (-) ต้นกล้าข้าว (-) ต้นกล้าชา (-) ต้นกล้าถั่วขาว (-) ต้นกล้าถั่วลันเตา (-) ต้นกล้าเผือก (-) ต้นกล้ามันเทศ (-) ต้นกล้ามันสำปะหลัง (-) ต้นกล้าแมคคาเดเมีย (-) ต้นกล้ายางพารา (-) ต้นกล้าลูกประ (-) ต้นกล้าแห้ว (-) ต้นเผือก (-) ต้นมันเทศ (-) ต้นมันสำปะหลัง (-) ต้นลูกประ (-) ต้นอ้อย (-) ถั่วขาว (Navy bean) ถั่วเขียว (Green beans) ถั่วดํา (Vigna mungo) ถั่วแดง (Red Bean) ถั่วลันเตา (Sugar bean) ถั่วลิสง (Peanut) ถั่วเหลือง (Soy beans) ใบเครื่องเทศ (-) ใบชา (-) ผลกระจับ (-) ผลเครื่องเทศ (-) เผือก (Taro) ฝักข้าวโพด (-) ฝักเครื่องเทศ (-) มันเทศ (Sweet potato) มันพร้าว (Mun Praew) มันสำปะหลัง (Cassava) เม็ดบัวตากแห้ง (Dried lotus seed) เมล็ดข้าว (-) เมล็ดข้าวบาร์เลย์ (-) เมล็ดข้าวฟ่าง (-) เมล็ดเครื่องเทศ (-) เมล็ดงา (-) เมล็ดถั่วขาว (-) เมล็ดถั่วเขียว (-) เมล็ดถั่วดํา (-) เมล็ดถั่วแดง (-) เมล็ดถั่วลันเตา (-) เมล็ดถั่วลิสง (-) เมล็ดถั่วเหลือง (-) เมล็ดพันธุ์ข้าว (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (-) เมล็ดพันธุ์ควินัว (Quinoa Seed) เมล็ดพันธุ์งา (-) เมล็ดพันธุ์ชา (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วขาว (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วดํา (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วแดง (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วปากอ้า (Broad bean) เมล็ดพันธุ์ถั่วแระต้น (Angola pea Seed) เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (-) เมล็ดพันธุ์ปอเทือง (Sunn hemp Seed) เมล็ดพันธุ์ฝ้าย (Cotton seed) เมล็ดพันธุ์มันเทศ (-) เมล็ดพันธุ์แมคคาเดเมีย (-) เมล็ดพันธุ์ยางพารา (-) เมล็ดพันธุ์ลูกเดือย (-) เมล็ดเม็ดบัวตากแห้ง (-) เมล็ดแมคคาเดเมีย (-) เมล็ดลูกเกาลัด (-) เมล็ดลูกเดือย (-) เมล็ดลูกประ (-) แมคคาเดเมีย (Macadamia-Nuts) ยางพารา (Rubber) ลูกเกาลัด (chestnut) ลูกเดือย (Adlay millet) ลูกประ (Look Pra) หัวเครื่องเทศ (-) หัวเผือก (-) หัวมันเทศ (-) หัวมันพร้าว (-) หัวมันสำปะหลัง (-) หัวแห้ว (-) แห้ว (water chestnut) อ้อย (Cane)

ปศุสัตว์


ดอกไม้-ใบไม้

คราสพีเดีย (Craspedia) คาร์เนชั่น (Carnation flower) ดอกกล้วยไม้ (Orchid flower) ดอกกุหลาบ (Rose flower) ดอกแกลดิโอลัส (Gladiolus flower) ดอกขิง (Ginger flower) ดอกคัตเตอร์ (Cutter flower) ดอกจำปี (White Champaka flower) ดอกซ่อนกลิ่น (Tuberose flower) ดอกดาวเรือง (Marigold flower) ดอกดาหลา (Dala flower) ดอกบัว (Lotus flower) ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum flower) ดอกมะลิ (Jusmine flower) ดอกมัม (Mum flower) ดอกเยอบีร่า (Gerbera Daisy flower) ดอกลิลลี่ (Lilly flower) ดอกหน้าวัว (Spadix flower) ดอกอัญชัน (Blue Pea Flower) ทิวลิป (Tulip flower) บานไม่รู้โรย (Globe amaranth flower) ใบกวนอิมเขียว (Belgain Evergreen Leaves) ใบข่อย (Tooth brush leaves) ใบซานาดู (Xannadue Leaves) ใบตอง (Banana leaves) ใบเตย (Screw pine leaves) ใบทางหมาก (MacArthur of palm Leaves) ใบบัว (lotus leaves) ใบโปร่งฟ้า (Asparagus fern Leaves) ใบไผ่ (bamboo leaves) ใบพลู (Plu Leaves) ใบพุด (Gerdenia Crape Jasmine Leaves) ใบฟิโล (Philodendron Leaves) ใบเฟิร์น (Fern Leaves) ใบยาง (Yang Leaves) ใบหมากผู้หมากเมีย (Yellow Palm Leaves) เมล็ดพันธุ์คาร์เนชั่น (Carnation Seed) ไลเซนทัส (Lycenthus flower) สร้อยทอง (Golden rod flower) แอสเตอร์ (Aster flower)