ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทงานไม้

กะลา (Coconut shell) งานไม้แกะสลัก (woodcarving) เฟอร์นิเจอร์หวาย (Rattan furniture) ไม้กันเกรา (Anan Wood) ไม้จามจุรี (Raintree Wood) ไม้ชิงชัน (Blackwood) ไม้แดง (Iron wood) ไม้ตาล (Palm Wood) ไม้เต็ง (Selangan Batu Wood) ไม้ประดู่ (Pradoe Wood) ไม้ไผ่ (Bamboo Wood) ไม้มะค่า (Macea Wood) ไม้มะริด-ไม้ตับเต่า (Black & White Ebony) ไม้ยางพารา (Rubberwood) ไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus wood) ไม้สน (Pine wood) ไม้สัก (Teak Wood)