ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทไม้ประดับภายใน

กระแตไต่ไม้ (Oak-leaf Fern) กรีนลีฟ (Green leaf) กล๊อกซิเนีย (Gloxinia) กวนอิม (Ribbon plant) กวัก (Kwak) กวักมรกต (Kwak Mo Ra Kot) กาสามปีก (Kaa Saampeek) กิ่งพันธุ์กวนอิม (-) ไข่มุกอันดามัน (Andaman Pearl) คล้า (Calathea) โคโรเกีย (Corokia) เงินไหลมา (Tricolor Nephthytis) ช้องนางคลี่ (Tassel Fern) ช้องบลู (Chong Blue) ช้างผสมโขลง (Chang Pa Som Khlong) ซันโตโซมา (Spoonflower) เดหลี (Deli) ต้นกระดาด (Elephant ear) ต้นกระแตไต่ไม้ (-) ต้นกล๊อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากระแตไต่ไม้ (-) ต้นกล้ากล๊อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากวนอิม (-) ต้นกล้ากวัก (-) ต้นกล้ากวักมรกต (-) ต้นกล้ากาสามปีก (-) ต้นกล้าไข่มุกอันดามัน (-) ต้นกล้าคล้า (-) ต้นกล้าโคโรเกีย (-) ต้นกล้าเงินไหลมา (-) ต้นกล้าช้องนางคลี่ (-) ต้นกล้าช้องบลู (-) ต้นกล้าช้างผสมโขลง (-) ต้นกล้าซันโตโซมา (-) ต้นกล้าเดหลี (-) ต้นกล้าต้นกระดาด (-) ต้นกล้าต้นคลาสซูล่า (-) ต้นกล้าต้นค้างคาว (-) ต้นกล้าต้นวาสนา (-) ต้นกล้าตาเป็ดตาไก่ (-) ต้นกล้านกน้อยนำโชค (-) ต้นกล้านาคบริพัตร (-) ต้นกล้านางพญาคล้าทอง (-) ต้นกล้าบอนแก้วหน้าม้า (-) ต้นกล้าบอนสี (-) ต้นกล้าบัวบกโขด (-) ต้นกล้าปริกหางกระรอก (-) ต้นกล้าปีกนกกระทา (-) ต้นกล้าเป็ปเปอร์โรเมีย (-) ต้นกล้าไผ่ฟิลิปปินส์ (-) ต้นกล้าพรมญี่ปุ่น (-) ต้นกล้าพรมออสเตรเลีย (-) ต้นกล้าพรรณไม้น้ำ (-) ต้นกล้าพลูฉีก (-) ต้นกล้าพลูด่าง (-) ต้นกล้าพัดนางชี (-) ต้นกล้าพัดโบกริ้ว (-) ต้นกล้าฟิโลเดนดรอน (-) ต้นกล้าเฟินชายผ้าสีดา (-) ต้นกล้าเฟิร์น (-) ต้นกล้าเฟิร์นข้าหลวง (-) ต้นกล้าเฟิร์นเขากวาง (-) ต้นกล้าเฟิร์นนาคราช (-) ต้นกล้าเฟิร์นใบมะขาม (-) ต้นกล้าเฟิร์นหนังจระเข้ (-) ต้นกล้าเฟิร์นโอซาก้า (-) ต้นกล้ามรกตหยก (-) ต้นกล้ามอส (-) ต้นกล้าม้าลาย (-) ต้นกล้าระย้าเกล็ดหอย (-) ต้นกล้าริบบิ้นเขียว (-) ต้นกล้าริบบิ้นชาลี (-) ต้นกล้าริพซาลิส (-) ต้นกล้าละอองดาว (-) ต้นกล้าเล็บครุฑ (-) ต้นกล้าว่านกวักใบโพธิ์ (-) ต้นกล้าว่านกวักพระพรหม (-) ต้นกล้าว่านกุมารทอง (-) ต้นกล้าว่านขันหมาก (-) ต้นกล้าว่านมงคล (-) ต้นกล้าว่านมหาเสน์ห์ (-) ต้นกล้าว่านแร้งคอคำ (-) ต้นกล้าว่านลูกไก่ทอง (-) ต้นกล้าเศรษฐีก้านทอง (-) ต้นกล้าเศรษฐีไซง่อน (-) ต้นกล้าเศรษฐีเรือนนอก (-) ต้นกล้าเศรษฐีเรือนใน (-) ต้นกล้าเศรษฐีวิลสัน (-) ต้นกล้าสกายเพนซิล (-) ต้นกล้าสร้อยนางกรอง (-) ต้นกล้าสะเก็ดดาว (-) ต้นกล้าสับปะรดสี (-) ต้นกล้าสับปะรดหนาม (-) ต้นกล้าสับปะรดอากาศ (-) ต้นกล้าสาริกาลิ้นทอง (-) ต้นกล้าสาวน้อยประแป้ง (-) ต้นกล้าหนวดปลาดุก (-) ต้นกล้าหนวดปลาหมึก (-) ต้นกล้าหนวดฤาษี (-) ต้นกล้าหน้าวัวใบ (-) ต้นกล้าหมากผู้หมากเมีย (-) ต้นกล้าหัวใจแนบ (-) ต้นกล้าอโกลนีมา (-) ต้นกล้าเอื้องหมายนา (-) ต้นกวนอิม (-) ต้นกวัก (-) ต้นกวักมรกต (-) ต้นกาสามปีก (-) ต้นไข่มุกอันดามัน (-) ต้นคล้า (-) ต้นคลาสซูล่า (Jade Plan tree) ต้นค้างคาว (Bat flower) ต้นโคโรเกีย (-) ต้นเงินไหลมา (-) ต้นช้องนางคลี่ (-) ต้นช้องบลู (-) ต้นช้างผสมโขลง (-) ต้นซันโตโซมา (-) ต้นเดหลี (-) ต้นต้นกระดาด (-) ต้นต้นคลาสซูล่า (-) ต้นต้นค้างคาว (-) ต้นต้นวาสนา (-) ต้นตาเป็ดตาไก่ (-) ต้นนกน้อยนำโชค (-) ต้นนาคบริพัตร (-) ต้นนางพญาคล้าทอง (-) ต้นบอนแก้วหน้าม้า (-) ต้นบอนสี (-) ต้นบัวบกโขด (-) ต้นปริกหางกระรอก (-) ต้นปีกนกกระทา (-) ต้นเป็ปเปอร์โรเมีย (-) ต้นไผ่ฟิลิปปินส์ (-) ต้นพรมญี่ปุ่น (-) ต้นพรมออสเตรเลีย (-) ต้นพรรณไม้น้ำ (-) ต้นพลูฉีก (-) ต้นพลูด่าง (-) ต้นพัดนางชี (-) ต้นพัดโบกริ้ว (-) ต้นฟิโลเดนดรอน (-) ต้นเฟินชายผ้าสีดา (-) ต้นเฟิร์น (-) ต้นเฟิร์นข้าหลวง (-) ต้นเฟิร์นเขากวาง (-) ต้นเฟิร์นนาคราช (-) ต้นเฟิร์นใบมะขาม (-) ต้นเฟิร์นหนังจระเข้ (-) ต้นเฟิร์นโอซาก้า (-) ต้นมรกตหยก (-) ต้นมอส (-) ต้นระย้าเกล็ดหอย (-) ต้นริบบิ้นเขียว (-) ต้นริบบิ้นชาลี (-) ต้นริพซาลิส (-) ต้นละอองดาว (-) ต้นเล็บครุฑ (-) ต้นว่านกวักใบโพธิ์ (-) ต้นว่านกวักพระพรหม (-) ต้นว่านกุมารทอง (-) ต้นว่านขันหมาก (-) ต้นว่านมงคล (-) ต้นว่านมหาเสน์ห์ (-) ต้นว่านแร้งคอคำ (-) ต้นว่านลูกไก่ทอง (-) ต้นวาสนา (Cornstalk Plant) ต้นเศรษฐีก้านทอง (-) ต้นเศรษฐีไซง่อน (-) ต้นเศรษฐีเรือนนอก (-) ต้นเศรษฐีเรือนใน (-) ต้นเศรษฐีวิลสัน (-) ต้นสกายเพนซิล (-) ต้นสร้อยนางกรอง (-) ต้นสะเก็ดดาว (-) ต้นสับปะรดสี (-) ต้นสับปะรดหนาม (-) ต้นสับปะรดอากาศ (-) ต้นสาริกาลิ้นทอง (-) ต้นสาวน้อยประแป้ง (-) ต้นหนวดปลาดุก (-) ต้นหนวดปลาหมึก (-) ต้นหนวดฤาษี (-) ต้นหน้าวัวใบ (-) ต้นหมากผู้หมากเมีย (-) ต้นหัวใจแนบ (-) ต้นอโกลนีมา (-) ต้นเอื้องหมายนา (-) ตาเป็ดตาไก่ (Hilo holly) นกน้อยนำโชค (Slipper spurge) นาคบริพัตร (Persian Shield) นางพญาคล้าทอง (The Spider Plant) เนอร์ทีร่า (Nertera) บอนแก้วหน้าม้า (Kris Plani) บอนสี (Caladium) บัวบกโขด (Bua Bok Kod) ปริกหางกระรอก (Foxtail fern) ปีกนกกระทา (Aluminium Plant) เป็ปเปอร์โรเมีย (Peperromia emerald ripple) ไผ่ฟิลิปปินส์ (Gold-dust dracaena) พรมเขียว (Mosaic plant) พรมญี่ปุ่น (Flame violet ) พรมออสเตรเลีย (Nerve plant) พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plant) พลูฉีก (Ceriman) พลูด่าง (Devil Ivy) พัดนางชี (Cola De Gallo) พัดโบกริ้ว (Perma Press Homalomena) ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) เฟินชายผ้าสีดา (Staghorn Fern) เฟิร์น (Fern) เฟิร์นข้าหลวง (Bird of nest fern) เฟิร์นเขากวาง (Elk of horn fern) เฟิร์นนาคราช (Ball fern) เฟิร์นใบมะขาม (Fishbone Fern) เฟิร์นหนังจระเข้ (Fern Crocodyllus) เฟิร์นโอซาก้า (Fern Osaka) มรกตหยก (Dwarf Bouquet) มอส (Moss) ม้าลาย (Zebra Plant ) เมล็ดพันธุ์กาสามปีก (-) เมล็ดพันธุ์ต้นกระดาด (-) เมล็ดพันธุ์ตาเป็ดตาไก่ (-) เมล็ดพันธุ์นกน้อยนำโชค (-) เมล็ดพันธุ์พรรณไม้น้ำ (-) เมล็ดพันธุ์พลูฉีก (-) เมล็ดพันธุ์ฟิโลเดนดรอน (-) เมล็ดพันธุ์ว่านขันหมาก (-) เมล็ดพันธุ์เศรษฐีก้านทอง (-) เมล็ดพันธุ์สับปะรดสี (-) เมล็ดพันธุ์หน้าวัวใบ (-) ยางใบซอ (Fiddle - leaved fig) ระย้าเกล็ดหอย (Ra Ya Kled Hoi) ริบบิ้นเขียว (Ribbon Plant) ริบบิ้นชาลี (Mini Turtle Plant) ริพซาลิส (Rhipsalis) ละอองดาว (Polka-dot Plant) เล็บครุฑ (Polyscias) ว่านกวักใบโพธิ์ (Wan Kwak Bai Po) ว่านกวักพระพรหม (Wan Kwak Pra Prom) ว่านกุมารทอง (Blood flower) ว่านขันหมาก (Wan khan mak) ว่านมงคล (Ornamental Hemp) ว่านมหาเสน์ห์ (Waan Ma Haa Sane) ว่านแร้งคอคำ (Wan Raeng Kau Dum) ว่านลูกไก่ทอง (Golden Moss) เศรษฐีก้านทอง (Fire Flash) เศรษฐีไซง่อน (Sret Thee Sai Ngon) เศรษฐีเรือนนอก (St. Bernard of lily) เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เศรษฐีวิลสัน (Crystal Anthurium) สกายเพนซิล (Sky Pencil Tree) สร้อยนางกรอง (Sroi Nang Krong) สวนขวดแก้ว (Miniature terrarium) สะเก็ดดาว (Sa Ked Daow) สับปะรดสี (Bromeliads) สับปะรดหนาม (Xeric bromeliads) สับปะรดอากาศ (Tillandsia) สาริกาลิ้นทอง (Saa Li Ka Lin Thong) สาวน้อยประแป้ง (Dumbcane) แสงจันทรา (Dumbcane) หนวดปลาดุก (Nuad pla dook) หนวดปลาหมึก (Umbrella tree) หนวดฤาษี (Spanish Moss ) หน้าวัวใบ (Folige Anthurium) หมากผู้หมากเมีย (Cordyline) หัวกล๊อกซิเนีย (-) หัวใจแนบ (Satin Pothos) หัวว่านกุมารทอง (-) หัวว่านมงคล (-) อโกลนีมา (Aglaonema) เอื้องหมายนา (Crape ginger)