ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทไม้ประดับภายใน

กระแตไต่ไม้ (Oak-leaf Fern) กรีนลีฟ (Green leaf) กล๊อกซิเนีย (Gloxinia) กวนอิม (Ribbon plant) กวัก (Kwak) กวักมรกต (Kwak Mo Ra Kot) กาสามปีก (Kaa Saampeek) กิ่งพันธุ์เล็บครุฑ (Polyscias) ไข่มุกอันดามัน (Andaman Pearl) คล้า (Calathea) โคโรเกีย (Corokia) เงินไหลมา (Tricolor Nephthytis) ช้องนางคลี่ (Tassel Fern) ช้องบลู (Chong Blue) ช้างผสมโขลง (Chang Pa Som Khlong) ซันโตโซมา (Spoonflower) เดหลี (Deli) ต้นกระดาด (Elephant ear) ต้นกล้ากวักมรกต ต้นกล้าไข่มุกอันดามัน ต้นกล้าเงินไหลมา ต้นกล้าต้นกระดาด ต้นกล้าตาเป็ดตาไก่ (Hilo holly) ต้นกล้าบอนสี ต้นกล้าบัวบกโขด ต้นกล้าพลูฉีก (Monstera) ต้นกล้าพลูด่าง ต้นกล้าฟิโลเดนดรอน ต้นกล้าเฟิร์น ต้นกล้าเฟิร์นใบมะขาม ต้นกล้าเล็บครุฑ ต้นกล้าว่านกวักใบโพธิ์ ต้นกล้าว่านมงคล ต้นกล้าว่านมหาเสน์ห์ ต้นกล้าเศรษฐีเรือนนอก ต้นกล้าสับปะรดสี ต้นกล้าสับปะรดหนาม ต้นกล้าสาริกาลิ้นทอง ต้นกล้าหนวดปลาหมึก ต้นกล้าหนวดฤาษี ต้นกล้าหน้าวัวใบ ต้นกล้าหมากผู้หมากเมีย ต้นกล้าหัวใจแนบ ต้นกล้าอโกลนีมา ต้นกล้าเอื้องหมายนา ต้นกวัก ต้นกวักมรกต ต้นไข่มุกอันดามัน ต้นคล้า ต้นคลาสซูล่า (Jade Plan tree) ต้นคลุ้ม (Klum Tree) ต้นค้างคาว (Bat flower) ต้นโคโลคาเซีย (Colocasia) ต้นชุงเช่า (White Lily Turf) ต้นเดหลี ต้นไทรเพรมน่า (Premna) ต้นนาคบริพัตร ต้นนางพญาคล้าทอง ต้นบอนสี ต้นปีกแมลงปอ (The Dragonfly Wings) ต้นพรมญี่ปุ่น ต้นพรรณไม้น้ำ ต้นพลูฉีก (Monstera Tree) ต้นพลูด่าง ต้นพัดโบกริ้ว ต้นฟิโลเดนดรอน ต้นเฟินชายผ้าสีดา ต้นเฟิร์น ต้นเฟิร์นข้าหลวง ต้นเฟิร์นนาคราช ต้นเฟิร์นใบมะขาม ต้นมรกตหยก ต้นเล็บครุฑ ต้นว่านกวักใบโพธิ์ ต้นว่านกวักพระพรหม ต้นว่านกุมารทอง ต้นว่านมงคล ต้นว่านมหาเสน์ห์ ต้นว่านรวยไม่เลิก (Leopard lily) ต้นวาสนา (Cornstalk Plant) ต้นเศรษฐีวิลสัน ต้นสับปะรดสี ต้นสาคูไทย (West Indian arrowroot) ต้นสาริกาลิ้นทอง ต้นสาวน้อยประแป้ง ต้นหนวดปลาดุก ต้นหนวดปลาหมึก ต้นหนวดฤาษี ต้นหน้าวัวใบ ต้นหมากผู้หมากเมีย ต้นอโกลนีมา ต้นเอื้องหมายนา ต้นฮอสตา (Hosta) ต้นฮาโวเทีย (Haworthia Tree) ตาเป็ดตาไก่ (Hilo holly) ท่อนพันธุ์เศรษฐีวิลสัน (Crystal Anthurium) นกน้อยนำโชค (Slipper spurge) นาคบริพัตร (Persian Shield) นางพญาคล้าทอง (The Spider Plant) เนอร์ทีร่า (Nertera) บอนแก้วหน้าม้า (Kris Plani) บอนสี (Caladium) บัวบกโขด (Bua Bok Kod) ปริกหางกระรอก (Foxtail fern) ปีกนกกระทา (Aluminium Plant) เป็ปเปอร์โรเมีย (Peperromia emerald ripple) ไผ่ฟิลิปปินส์ (Gold-dust dracaena) พรมเขียว (Mosaic plant) พรมญี่ปุ่น (Flame violet ) พรมออสเตรเลีย (Nerve plant) พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plant) พลูฉีก (Ceriman) พลูด่าง (Devil Ivy) พัดนางชี (Cola De Gallo) พัดโบกริ้ว (Perma Press Homalomena) ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) เฟินชายผ้าสีดา (Staghorn Fern) เฟิร์น (Fern) เฟิร์นข้าหลวง (Bird of nest fern) เฟิร์นเขากวาง (Elk of horn fern) เฟิร์นนาคราช (Ball fern) เฟิร์นใบมะขาม (Fishbone Fern) เฟิร์นหนังจระเข้ (Fern Crocodyllus) เฟิร์นโอซาก้า (Fern Osaka) มรกตหยก (Dwarf Bouquet) มอส (Moss) ม้าลาย (Zebra Plant ) เมล็ดพันธุ์นกน้อยนำโชค เมล็ดพันธุ์พลูฉีก (Monstera Seed) เมล็ดพันธุ์เอื้องหมายนา (Crape ginger Seed) ยางใบซอ (Fiddle - leaved fig) ระย้าเกล็ดหอย (Ra Ya Kled Hoi) ริบบิ้นเขียว (Ribbon Plant) ริบบิ้นชาลี (Mini Turtle Plant) ริพซาลิส (Rhipsalis) เล็บครุฑ (Polyscias) ว่านกวักใบโพธิ์ (Wan Kwak Bai Po) ว่านกวักพระพรหม (Wan Kwak Pra Prom) ว่านกุมารทอง (Blood flower) ว่านขันหมาก (Wan khan mak) ว่านมงคล (Ornamental Hemp) ว่านมหาเสน์ห์ (Waan Ma Haa Sane) ว่านแร้งคอคำ (Wan Raeng Kau Dum) ว่านลูกไก่ทอง (Golden Moss) เศรษฐีก้านทอง (Fire Flash) เศรษฐีไซง่อน (Sret Thee Sai Ngon) เศรษฐีเรือนนอก (St. Bernard of lily) เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เศรษฐีวิลสัน (Crystal Anthurium) สร้อยนางกรอง (Sroi Nang Krong) สวนขวดแก้ว (Miniature terrarium) สะเก็ดดาว (Sa Ked Daow) สับปะรดสี (Bromeliads) สับปะรดหนาม (Xeric bromeliads) สับปะรดอากาศ (Tillandsia) สาริกาลิ้นทอง (Saa Li Ka Lin Thong) สาวน้อยประแป้ง (Dumbcane) แสงจันทรา (Dumbcane) หนวดปลาดุก (Nuad pla dook) หนวดปลาหมึก (Umbrella tree) หนวดฤาษี (Spanish Moss ) หน้าวัวใบ (Folige Anthurium) หมากผู้หมากเมีย (Cordyline) หัวใจแนบ (Satin Pothos) หัวว่านมงคล หัวอะดีเนียโกลโบซ่า (Adenia globosa) อโกลนีมา (Aglaonema) เอื้องหมายนา (Crape ginger)