ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทไม้ดอก

กรรณิการ์ (Night blooming jasmin) กระดังงา (Cananga) กาหลง (Snowy orchid tree) กิ่งพันธุ์กุหลาบพุกาม กิ่งพันธุ์กุหลาบมอญ กิ่งพันธุ์คุณนายตื่นสาย กิ่งพันธุ์จำปี กิ่งพันธุ์ชบา (Rose Mallow) กิ่งพันธุ์ดอกแก้ว กิ่งพันธุ์ดอกรัก กิ่งพันธุ์ต้อยติ่งฝรั่ง กิ่งพันธุ์พีพวนน้อย กิ่งพันธุ์พุดตาน กิ่งพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้ กิ่งพันธุ์มะลิ กิ่งพันธุ์ลีลาวดี กิ่งพันธุ์สุพรรณิกา แก้วเจ้าจอม (Lignum Vitae) เข็ม (West Indian Jasmine) คูน (Golden Shower) จำปา (Champaca) จำปี (White Chempaka) ดอกเก็กฮวย (Winter Aster Flower) ดอกเข็ม ดอกบัวดิน ดอกพุดร้อยมาลัย ดอกรัก (Crown Flower) ดอกหัวใจ (Bleeding Hearts) เดลฟินเนียม (Delphinium) แดงพันธุ์ทิพย์ (Brazilian Red Cloak) ต้นกรรณิการ์ (Night blooming jasmin) ต้นกระดังงา ต้นกระดุมทอง ต้นกระดุมไพลิน ต้นกระหนาย ต้นกริฟฟีเนีย ต้นกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้ดิน ต้นกล็อกซิเนีย ต้นกล้ากรรณิการ์ ต้นกล้ากระดังงา ต้นกล้ากระดุมทอง ต้นกล้ากระดุมไพลิน ต้นกล้ากระหนาย ต้นกล้ากล้วยไม้ ต้นกล้ากล้วยไม้ดิน ต้นกล้ากลาย ต้นกล้ากลิ่นร่ำ ต้นกล้ากาหลง ต้นกล้ากำลังวัวเถลิง ต้นกล้ากุหลาบ ต้นกล้ากุหลาบพันปี ต้นกล้ากุหลาบพุกาม ต้นกล้ากุหลาบหนู ต้นกล้าเกล็ดกระโห้ด่าง ต้นกล้าแก้วเจ้าจอม ต้นกล้าข้าวหมาก ต้นกล้าข้าวหลามดง ต้นกล้าขิงประดับ ต้นกล้าเข็ม ต้นกล้าเข็มม่วง ต้นกล้าเข็มอุณากรรณ ต้นกล้าเขี้ยวกระแต ต้นกล้าไข่ดาว ต้นกล้าคลิเวีย ต้นกล้าคามิเลีย ต้นกล้าคาลล่าลิลลี่ ต้นกล้าคูน ต้นกล้าโคมญี่ปุ่น ต้นกล้าไคร้หอม ต้นกล้าจำปา ต้นกล้าจำปี ต้นกล้าจำปูน ต้นกล้าชบา (Rose Mallow) ต้นกล้าชบาโคม ต้นกล้าชบาเมเปิ้ล ต้นกล้าชบาร่ม ต้นกล้าชมพูนุช ต้นกล้าชวนชม ต้นกล้าช้องนาง ต้นกล้าช้องแมว ต้นกล้าชะบาช้าง ต้นกล้าเซียงเช่า ต้นกล้าดอกแก้ว ต้นกล้าดอกดารารัตน์ ต้นกล้าดอกโบตั๋น ต้นกล้าดอกรัก ต้นกล้าดาวเรือง ต้นกล้าดาหลา ต้นกล้าเดซี่ ต้นกล้าต้นมโนรมย์ ต้นกล้าทองอุไร ต้นกล้าเทียนกิ่ง (Egyptian rivet) ต้นกล้าเทียนฝรั่ง ต้นกล้านมแมว ต้นกล้านางแย้ม ต้นกล้าบัว ต้นกล้าบานชื่น ต้นกล้าบีโกเนีย ต้นกล้าบุหงารำไป ต้นกล้าบุหงาส่าหรี ต้นกล้าเบญจมาศ ต้นกล้าปทุมมา ต้นกล้าประยงค์ ต้นกล้าปริศนา ต้นกล้าปาหนัน ต้นกล้าปีบ ต้นกล้าผกากรอง ต้นกล้าพลับพลึง ต้นกล้าพุด ต้นกล้าพุดซ้อน ต้นกล้าพุดดาราราย ต้นกล้าพุดตะแคง ต้นกล้าพุดตาน ต้นกล้าพุดน้ำบุศย์ ต้นกล้าพุดพิชญา ต้นกล้าพุดภูเก็ต ต้นกล้าพุดร้อยมาลัย ต้นกล้าพุดลิลลี่ ต้นกล้าพุดศุภโชค ต้นกล้าพุดสามสี ต้นกล้าพุทธรักษา ต้นกล้าแพงพวย ต้นกล้าเฟื่องฟ้า ต้นกล้ามะลิ ต้นกล้ามากาเร็ต ต้นกล้าแมกโนเลีย ต้นกล้าโมก ต้นกลาย ต้นกล้ายี่โถ ต้นกล้ายี่หุบ ต้นกล้าเยอบีรา ต้นกล้ารักแรกพบ ต้นกล้าราชาวดี (Butterfly Bush) ต้นกล้าราตรี ต้นกล้าลำดวน ต้นกล้าเวอร์บีนา ต้นกล้าแววมยุรา ต้นกล้าสนเกรวิลเลีย ต้นกล้าสร้อยไก่ ต้นกล้าสุพรรณิกา ต้นกล้าเสี้ยนฝรั่ง ต้นกล้าหงส์เหิน ต้นกล้าหงอนไก่ ต้นกล้าหนังหนาดอกใหญ่ ต้นกล้าหอมหมื่นลี้ ต้นกล้าหางกระรอกแดง ต้นกล้าเหลืองคีรีบูน ต้นกล้าเหลืองจันทน์ ต้นกล้าเฮลิโคเนีย ต้นกล้าไฮยาซินธ์ ต้นกลิ่นร่ำ ต้นกาซาเนีย (Gazania) ต้นกาหลง ต้นกำลังวัวเถลิง ต้นกุหลาบ ต้นกุหลาบพันปี ต้นกุหลาบพุกาม ต้นกุหลาบมอญ ต้นกุหลาบหนู ต้นกุหลาบหิน ต้นเก็กฮวย (Winter Aster Tree) ต้นเกล็ดกระโห้ด่าง ต้นแกงการูพอว์ (kangaroo paw) ต้นแกลดิโอลัส (Gladiolus Tree) ต้นแก้วเจ้าจอม ต้นแก้วมหาวัน ต้นโกลด์ฟิงเกอร์ (Don Juan Plant) ต้นโกลบธิสเซิล (Globe Thistle) ต้นข้าวตอกพระร่วง ต้นข้าวหมาก ต้นข้าวหลามดง ต้นขิงประดับ ต้นเข็ม ต้นเข็มดาววาว (Khem Daw Waw Tree) ต้นเข็มม่วง ต้นเข็มมาดากัสการ์ (Madagascar Khem Tree) ต้นเข็มอินเดีย (Egyptian Star Cluster Tree) ต้นเข็มอุณากรรณ ต้นเขี้ยวกระแต ต้นไข่ดาว ต้นคลิทอเรีย ต้นคลิเวีย ต้นคามิเลีย ต้นคาโมมายล์ (Camomile Tree) ต้นคาร์เนชั่น (Carnation tree) ต้นคาลล่าลิลลี่ ต้นคำหอม ต้นคีรีมาศ (Panama Queen Plant) ต้นคุณนายตื่นสาย ต้นคูน ต้นโคมญี่ปุ่น ต้นไคร้หอม ต้นจำปา ต้นจำปี ต้นจำปูน ต้นเจอราเนียม ต้นชบา (Rose Mallow Tree) ต้นชบาโคม ต้นชบาทองย้อย ต้นชบาเมเปิ้ล ต้นชบาร่ม ต้นชมพูนุช ต้นชวนชม ต้นช้องนาง ต้นช้องแมว ต้นชะบาช้าง ต้นเชสต์เบอร์รี่ (Chasteberry) ต้นซ่อนกลิ่น ต้นซัลเวีย ต้นซิการ์ ต้นเซียงเช่า ต้นไซคลาเมน ต้นดอกกระเจียว (Dok Krachiao Tree) ต้นดอกแก้ว ต้นดอกดารารัตน์ ต้นดอกโบตั๋น ต้นดอกป็อปปี้ (Poppy Tree) ต้นดอกปักเป้า (Balloon cottonbush tree) ต้นดอกยี่สุ่น (CRIMSON CHINA ROSE) ต้นดอกรัก ต้นดอกลิ้นมังกร ต้นดอกไวเบอร์นัม (Viburnum Tree) ต้นดอกหน้าแมว (Pansy) ต้นดอกหน้าวัว (Flamingo flower) ต้นดอกหัวใจ ต้นดาวกระจาย ต้นดาวเรือง ต้นดาหลา ต้นเดซี่ ต้นต้อยติ่งฝรั่ง ต้นตีนเป็ดแดง ต้นทองอุไร ต้นทานตะวัน ต้นทิวาราตรี ต้นเทพพนม (Blue Gromwell Tree) ต้นเทียนกิ่ง (Egyptian rivet Tree) ต้นเทียนบ้าน (Rose Balsam Tree) ต้นเทียนฝรั่ง ต้นนมแมว ต้นนมสวรรค์ ต้นนางแย้ม ต้นแนสเตอร์เตียม (Nasturtium) ต้นบลูลิป (Blue Lips) ต้นบลูฮาวาย ต้นบอลลูนฟลาวเวอร์ (Balloon Flower) ต้นบัว ต้นบัวดิน ต้นบีโกเนีย ต้นบุหงาเซิง ต้นบุหงาลำเจียก ต้นบุหงาส่าหรี ต้นบุหรง ต้นเบญจมาศ ต้นปทุมมา ต้นประทัดจีน ต้นประยงค์ ต้นปริศนา ต้นปอปฏิเวธ (Patived Hibiscus) ต้นปาหนัน ต้นปีบ ต้นโป๊ยเซียน ต้นผกากรอง ต้นผีเสื้อ ต้นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว (Scaevola) ต้นพริมูลา (Primula) ต้นพลับพลึง ต้นพวงไข่มุก (American elder) ต้นพัดโบก ต้นพิทีโลตัสโจอี้ (Ptilotus Joey) ต้นพิทูเนีย ต้นพีพวนน้อย ต้นพุด ต้นพุดกังหัน (Pinwheel Jasmine Tree) ต้นพุดกุหลาบ ต้นพุดจีบ ต้นพุดซ้อน ต้นพุดดอกปีป ต้นพุดดาราราย ต้นพุดตะแคง ต้นพุดตาน ต้นพุดแตรงอน ต้นพุดนวลจันทร์ ต้นพุดน้ำบุศย์ ต้นพุดพิชญา ต้นพุดภูเก็ต ต้นพุดร้อยมาลัย ต้นพุดลิลลี่ ต้นพุดศุภโชค ต้นพุดเศรษฐีสยาม ต้นพุดสามสี ต้นพุทธรักษา ต้นพู่กันทอง ต้นพู่จอมพล ต้นพู่นายพล ต้นพู่ระหง ต้นแพงพวย ต้นแพรเซี่ยงไฮ้ ต้นฟอร์เก็ตมีน็อต ต้นฟอร์ซีเทีย (Forsythia) ต้นเฟื่องฟ้า ต้นมโนรมย์ (Cockspur Coral Tree) ต้นม่วงเจริญ ต้นม่วงดวงดาว (Lavender Star Flower Tree) ต้นม่วงมงคล ต้นม่วงมณี ต้นมหาพรหมราชินี ต้นมหาหงส์ ต้นมะลิ ต้นมะลิจันทบูร ต้นมากาเร็ต ต้นมานูก้า ต้นแมกโนเลีย ต้นแมคคาโดเนีย (Mecardonia) ต้นโมก ต้นโมกหลวง ต้นยิบโซฟิลล่า ต้นยี่โถ ต้นยี่หุบ ต้นเยอบีรา ต้นแย้มปีนัง ต้นรักเร่ ต้นรักแรกพบ ต้นราชาวดี (Butterfly Bush) ต้นราตรี ต้นรำเพย ต้นเรดบัด (Eastern redbud) ต้นลำดวน ต้นลิไรโอพีใบด่าง (creeping lilyturf) ต้นลิลลี่ ต้นลีลาวดี ต้นวาซีวีเซีย (Warszewiczia Tree) ต้นว่านรางทอง ต้นวินเทอร์เบอร์รี่ (Winter berry) ต้นวิลโลว์หิมะ (Willow Tree) ต้นแววมยุรา ต้นแวววิเชียร (Little Turtle Flower) ต้นสต็อค (Stock) ต้นสแตติส (Statice) ต้นสนเกรวิลเลีย ต้นสร้อยไก่ ต้นสร้อยทอง (Canada goldenrod Tree) ต้นเสี้ยนฝรั่ง ต้นหงส์เหิน ต้นหงอนไก่ ต้นหญ้าฟรุ้งฟริ้ง ต้นหลิวไต้หวัน ต้นหอมหมื่นลี้ ต้นหางกระรอกแดง ต้นอเมริกันบิวตี้ ต้นอะกาแพนทัส (Agapanthus) ต้นแอบรัก (The Goethea Tropical Plant) ต้นแอสเตอร์ (Aster flower Tree) ต้นไอริส ต้นฮอลลี่ฮ็อค ต้นเฮลิโคเนีย ต้นแฮปปี้เนส ต้นไฮเดรนเยีย ต้อยติ่งฝรั่ง (Mexican Petunia) ตีนเป็ดแดง (Red Cerbera) ทองอุไร (Yellow elder) ทานตะวัน (Sunflower) ทิวาราตรี (Chinese indberry) เทียนกิ่ง (Henna tree) เทียนฝรั่ง (Impatiens) เทียนหัว (Tien hua) นมแมว (Nom Maew) นมสวรรค์ (Nom Sawhan) นางแย้ม (Glory Bower) บลูลิป (blue lips) บลูฮาวาย (Blue Hawaii) บอลลูนฟลาวเวอร์ () บัว (Water Lily) บัวดิน (Zephyranthes) บานชื่น (Zinnia) บานเช้า (Sage rose) บานเย็น (Marvel of Peru) บีโกเนีย (Begonia) บุหงาเซิง (ฺBu Ngha Seoung) บุหงารำไป (Bu nga rum pai) บุหงาลำเจียก (Bu ngaa lam chiak) บุหงาส่าหรี (Chinese Rose) บุหรง (Bu Nghong) เบญจมาศ (Florist of Mun) เบบี้ซันโรส (Baby Rose) ปทุมมา (Siam tulip) ประทัดจีน (Fountain Plant) ประยงค์ (Chinese Rice Flower) ปริศนา (Prid Sa Nha) ปาหนัน (Pa Nhun) ปีบ (Indian cork tree) ปีบฝรั่ง (Star of bethlehem) โป๊ยเซียน (Crow of Thorns) โปร่งกิ่ว (Prong kio) ผกากรอง (Cloth of gold) ผีเสื้อ (Dianthus) ฝักคูน () พรหมขาว (Mitrephora) พลับพลึง (Crinum Lily) พวงครามต้น (Puang Kraam Ton) พวงทองต้น (Galphimia) พัดโบก (Do-Re-Mi Plant) พันจำ (Resak) พิทูเนีย (Petunia) พีพวนน้อย (Pee Puan Noi) พุด (Gerdenia Crape Jasmine) พุดกุหลาบ (Phud Ku Lhab) พุดจีบ (East Indian Rosebay) พุดซ้อน (Cape jasmine) พุดดง (Phut dong) พุดดอกปีป (Phud Dok Peep) พุดดาราราย (Pood Dara Rai) พุดตะแคง (Lady of the night) พุดตาน (Rose of Sharon) พุดแตรงอน (African Angel Trumpet) พุดน้ำบุศย์ (Golden Gardenia) พุดผา (Pud Pha) พุดพิชญา (Winter Cherry Tree) พุดภูเก็ต (Gardenia thailandica) พุดลิลลี่ (Pud Lily) พุดเวียดนาม (Cape Jasmine) พุดศรี (Pud Sree) พุดศุภโชค (Gerdenia Crape Jasmine) พุดเศรษฐีสยาม (Giant Pinwheel Flower) พุดสามสี (Yesterday today and tomorrow) พุดแสงอุษา (Tahitian gardenia) พุทธชาด (Star jasmine) พุทธรักษา (Canna) พู่กันทอง (Golden Plum) พู่จอมพล (Pink Red Powder Puff) พู่นายพล (lemon bottlebrush) พู่ระหง (Fringed Hibiscus) พู่อมร (Bush willow) แพงพวย (Madagascar periwinkle) แพรเซี่ยงไฮ้ (Portulaca Rose) ฟอร์เก็ตมีน็อต (Forget me not) เฟื่องฟ้า (Bougainvillea) ม่วงเจริญ (Muang Ja Rern) ม่วงเทพรัตน์ (Exacum) ม่วงมงคล (Glory Bush) ม่วงมณี (Mona Lavender) มหาพรหมราชินี (Maha Prom Rachinee) มหาหงส์ (Butterfly Lilly) มะลิ (Jusmine) มะลิจันทบูร (Mali Chanthabun) มะลิฉัตร (Arabian Jasmine) มะลิซาไก (Mali Sa Kai) มะลิน้ำ (Japanese Arrowhead) มะลิหลวง (Star jasmine) มากาเร็ต (Marquerite) มานูก้า (Manuka) มุจลินท์ (Ravenia Pink) เมล็ดพันธุ์กรรณิการ์ เมล็ดพันธุ์กระดังงา เมล็ดพันธุ์กระดุมทอง เมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ เมล็ดพันธุ์กลิ่นร่ำ เมล็ดพันธุ์กาซาเนีย (Gazania Seed) เมล็ดพันธุ์กาหลง เมล็ดพันธุ์กิเลีย (Gilia Seed) เมล็ดพันธุ์กุหลาบ เมล็ดพันธุ์กุหลาบหิน เมล็ดพันธุ์แก้วเจ้าจอม เมล็ดพันธุ์คลาร์เคีย (Clarkia Seed) เมล็ดพันธุ์คอร์นฟลาวเวอร์ (Cornflower Seed) เมล็ดพันธุ์คอสมีเดียม (Cosmidium Seed) เมล็ดพันธุ์คาโมมายล์ (Camomile Seed) เมล็ดพันธุ์คุณนายตื่นสาย เมล็ดพันธุ์คูน เมล็ดพันธุ์เคนนิเดีย (Kennedia Seed) เมล็ดพันธุ์แคทเธอดรัลเบลล์ (Cathedral Bells Seed) เมล็ดพันธุ์แคนดี้ทัฟต์ (Candytuft Seed) เมล็ดพันธุ์แครสพีเดีย (Craspedia Seed) เมล็ดพันธุ์โคลัมบายน์ (Columbine Seed) เมล็ดพันธุ์จำปา เมล็ดพันธุ์จำปี เมล็ดพันธุ์จำปูน เมล็ดพันธุ์จิงจ้อเหลือง (Jing Jo Lueng Seed) เมล็ดพันธุ์เจอราเนียม เมล็ดพันธุ์ชบา (Rose Mallow Seed) เมล็ดพันธุ์ชวนชม เมล็ดพันธุ์ช้องนาง เมล็ดพันธุ์ชิแซนทัส (Schizanthus Seed) เมล็ดพันธุ์ซัลเวีย เมล็ดพันธุ์ซาลพิกลอสสิส (Salpiglossis Seed) เมล็ดพันธุ์เซอรินธ์ (Cerinthe Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกกระดาษ (Straw flower Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกแก้ว เมล็ดพันธุ์ดอกบัวตอง (Mexican sunflower Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกป็อปปี้ (Poppy Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกมงกุฏจักรพรรดิ์ (Crown Imperial Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกระฆัง (Canterbury Bells Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกรัก เมล็ดพันธุ์ดอกลิ้นมังกร เมล็ดพันธุ์ดอกลิเวอร์ (Checkered Lily Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกไวท์เลซ (Queen Ann's Lace Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกหน้าแมว เมล็ดพันธุ์ดอกไอเซีย (Ixia Seed) เมล็ดพันธุ์ดาวกระจาย เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เมล็ดพันธุ์ดาหลา เมล็ดพันธุ์ดิจิทาลิส (Digitalis Seed) เมล็ดพันธุ์เดซี่ เมล็ดพันธุ์เดลฟินเนียม เมล็ดพันธุ์เดือนฉาย (Firewheel Seed) เมล็ดพันธุ์ต้นเข็ม (Zephyranthes Seed) เมล็ดพันธุ์ต้นดอกหน้าวัว เมล็ดพันธุ์ต้นเสือดาว (Green Leopard plant) เมล็ดพันธุ์ต้อยติ่งฝรั่ง เมล็ดพันธุ์ทองอุไร เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน เมล็ดพันธุ์เทียนกิ่ง (Egyptian rivet Seed) เมล็ดพันธุ์เทียนบ้าน (Rose Balsam Seed) เมล็ดพันธุ์เทียนฝรั่ง เมล็ดพันธุ์นกน้อยคานารี่ (Canary Creeper Seed) เมล็ดพันธุ์แนสเตอร์เตียม (Nasturtium Seed) เมล็ดพันธุ์ไนเจลลา (Nigella Seed) เมล็ดพันธุ์บอลลูนฟลาวเวอร์ (Balloon Flower Seed) เมล็ดพันธุ์บัว เมล็ดพันธุ์บัวดิน เมล็ดพันธุ์บานชื่น เมล็ดพันธุ์บานเช้า เมล็ดพันธุ์บานไม่รู้โรย (Globe Amaranth Seed) เมล็ดพันธุ์บานเย็น เมล็ดพันธุ์บีโกเนีย เมล็ดพันธุ์บีบาล์ม (Beebalm Seed) เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ เมล็ดพันธุ์แบล็คอายซูซาน (Black-Eyed Susan Seed) เมล็ดพันธุ์ประไหมสุหรี (Sweet Sultan Seed) เมล็ดพันธุ์ปีบ เมล็ดพันธุ์ผีเสื้อ เมล็ดพันธุ์พริมโรส (Primrose Seed) เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย เมล็ดพันธุ์พุดร้อยมาลัย () เมล็ดพันธุ์พุทธรักษา (Canna Seed) เมล็ดพันธุ์แพงพวย เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้ เมล็ดพันธุ์ไพรีทรัม (Pyrethrum Seed) เมล็ดพันธุ์ฟล็อกซ์ (Phlox Seed) เมล็ดพันธุ์ฟอร์เก็ตมีน็อต เมล็ดพันธุ์แฟล็ก (Flax Seed) เมล็ดพันธุ์ม่วงมณี (Mona Lavender Seed) เมล็ดพันธุ์มานูก้า เมล็ดพันธุ์มิมิวลัส (Mimulus Seed) เมล็ดพันธุ์โมก เมล็ดพันธุ์ยิบโซฟิลล่า เมล็ดพันธุ์ยี่โถ เมล็ดพันธุ์เยอบีรา เมล็ดพันธุ์ระฆังเขียว (Shell Flower Seed) เมล็ดพันธุ์รักเร่ เมล็ดพันธุ์รักแรกพบ (Ruk Rake Pob Seed) เมล็ดพันธุ์ราชาวดี (Butterfly Bush Seed) เมล็ดพันธุ์ลิลลี่ เมล็ดพันธุ์ลิลลี่งูเห่า (Arisaema Seed) เมล็ดพันธุ์ลีลาวดี เมล็ดพันธุ์ลูพิน (Lupin Seed) เมล็ดพันธุ์โลบิเลีย (Lobelia Seed) เมล็ดพันธุ์ไลแลค เมล็ดพันธุ์วอลฟลาวเวอร์ (Wallflower Seed) เมล็ดพันธุ์เวอร์บีนา เมล็ดพันธุ์แววมยุรา เมล็ดพันธุ์สแตติส (Statice Seed) เมล็ดพันธุ์สปาแร็คซีส (Sparaxis seed) เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่ เมล็ดพันธุ์สวีทพี (Sweet pea Seed) เมล็ดพันธุ์สเวนโซนา (Swainsona Seed) เมล็ดพันธุ์สุพรรณิกา (Yellow Silk Cotton) เมล็ดพันธุ์เสี้ยนฝรั่ง เมล็ดพันธุ์โสน เมล็ดพันธุ์หงส์เหิน เมล็ดพันธุ์หงอนไก่ เมล็ดพันธุ์หมวกเม็กซิกัน (Mexican Hat Seed) เมล็ดพันธุ์อลิสซัม (Sweet Alyssum Seed) เมล็ดพันธุ์ออเบรต้าสีฟ้า (Aubreta Blue Seed) เมล็ดพันธุ์อัจเจอราตุ้ม เมล็ดพันธุ์อัลเลี่ยม (Allium flower seed) เมล็ดพันธุ์อัลสโตรมีเรีย (Alstroemeria Seed) เมล็ดพันธุ์อัสดง (False spirea seed) เมล็ดพันธุ์เอคิเนเชีย (Echinacea) เมล็ดพันธุ์เอเชี่ยมแคนดิแกนส์ (Echium candicans Seed) เมล็ดพันธุ์เออเบอต้า (Aubrieta Seed) เมล็ดพันธุ์แอสเตอร์ (Aster flower Seed) เมล็ดพันธุ์ไอริส เมล็ดพันธุ์ฮอลลี่ฮ็อค เมล็ดพันธุ์เฮอเชรา (Heuchera Seed) เมล็ดพันธุ์ไฮยาซินธ์ แมกโนเลีย (Magnolia) โมก (Moke) โมกหลวง (Tellicherry tree) ยิบโซฟิลล่า (gypsophila) ยี่โถ (Sweet oleander) ยี่หุบ (Yee Hoop) เยอบีรา (Gerbera,Barberton daisy ) แย้มปีนัง (Climbing Oleander) รักเร่ (Dahlia) รักแรกพบ (Ruk Rake Pob) ราชาวดี (Butterfly Bush) ราตรี (Night  blooming  jasmine) ราตรีสวรรค์ (White Butterfly) ราตรีสีทอง (Yellow Jessamine) รำเพย (Yellow oleander) ลำดวน (White Cheesewood) ลำดวนดอย (Lam duan doi) ลิลลี่ (Lily) ลีลาวดี (Plumeria) ลูกปัดออสเตรเลีย (Ardisia) ไลแลค (Lilac) ว่านรางทอง (Waan Lang Thong) ว่านสี่ทิศ (Star Lily) เวอร์บีนา (Verbena) แว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (Wax flower) แววมยุรา (Wishbone flower) สตางค์ (Satang Tree) สนเกรวิลเลีย (grevillea) สร้อยกัทลี (Hanging lobster-claws) สร้อยไก่ (Plumed celosia) สลัดได (MALAYAN SPURGE TREE) สะบันงาป่า (Sabun nga paa) สะแล่งหอมไก๋ (Sa Lang Hom Kai) สุพรรณิกา (Yellow Silk Cotton Tree) เสี้ยนฝรั่ง (Spider flower) แสดสยาม (Sade Siam) โสน (Hemp Sesbania Flower) หงส์เหิน (Globba  winiti) หงอนไก่ (Cockscomb) หญ้าฟรุ้งฟริ้ง (Crimson Butterflies) หนังหนาดอกใหญ่ (Nang Nha Dok Yai) หลิวไต้หวัน (False heather) หอมหมื่นลี้ (sweet osmanthus ) หัวกล้วยไม้ดิน หัวแกลดิโอลัส (Gladiolus Bulb) หัวขิงประดับ หัวคาลล่าลิลลี่ หัวซ่อนกลิ่น หัวดอกกระเจียว (Krachiao Bulb) หัวดอกดารารัตน์ หัวดอกทิวลิป (Tulip) หัวดอกรักเร่ (Dahlia) หัวดาหลา (Torch ginger) หัวบัวดิน หัวปทุมมา (Siam tulip Bulb) หัวผักแว่นดอย (Pink Oxalis) หัวพลับพลึง หัวฟรีเซีย (Freesia Bulb) หัวรานังคูลัส (Ranunculus) หัวลิลลี่ หัวว่านบูโฟน (Tumbleweed) หัวว่านสี่ทิศ หางกระรอกแดง (Chenille copper leaf) หีบไม้งาม (Natal Plum) เหลืองคีรีบูน (Golden candle) เหลืองจันทน์ (leuang Junt) อเมริกันบิวตี้ (Pink Ruspolia) อั่งเปา (Bolivian sunset) อูนดง (Aoon Dong ) แอฟริกันไวโอเลต (African Violet) ไอริส (Iris) ฮอลลี่ฮ็อค (Hollyhock) เฮลิโคเนีย (Heliconia) แฮปปี้เนส (Pink trumpet vine) ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ไฮยาซินธ์ (Hyacinth)