ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทไม้ดอก

กรรณิการ์ (Night blooming jasmin) กระดังงา (Cananga) กระดุมทอง (Little yellow star) กระดุมไพลิน (Brazilian button flower) กระหนาย (Kra Nhai) กริฟฟีเนีย (Griffinia) กล้วยไม้ (Orchid) กล้วยไม้ดิน (Ground orchid) กล็อกซิเนีย (Gloxinia) กลาย (Klai) กลิ่นร่ำ (Glin Rum) กาซาเนีย (Gazania) กาหลง (Snowy orchid tree) กำลังวัวเถลิง (Kum Lung Wua Tha Loung) กิ่งพันธุ์กระหนาย (-) กิ่งพันธุ์กลาย (-) กิ่งพันธุ์กลิ่นร่ำ (-) กิ่งพันธุ์กำลังวัวเถลิง (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบ (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบพันปี (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบพุกาม (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบมอญ (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบหนู (-) กิ่งพันธุ์เกล็ดกระโห้ด่าง (-) กิ่งพันธุ์แก้วเจ้าจอม (-) กิ่งพันธุ์แก้วมหาวัน (-) กิ่งพันธุ์โกลด์ฟิงเกอร์ (-) กิ่งพันธุ์ข้าวตอกพระร่วง (-) กิ่งพันธุ์ข้าวหมาก (-) กิ่งพันธุ์ข้าวหลามดง (-) กิ่งพันธุ์เข็มม่วง (-) กิ่งพันธุ์เข็มอุณากรรณ (-) กิ่งพันธุ์เขี้ยวกระแต (-) กิ่งพันธุ์ไข่ดาว (-) กิ่งพันธุ์คลิทอเรีย (-) กิ่งพันธุ์คามิเลีย (-) กิ่งพันธุ์คุณนายตื่นสาย (-) กิ่งพันธุ์โคมญี่ปุ่น (-) กิ่งพันธุ์ไคร้หอม (-) กิ่งพันธุ์จำปา (-) กิ่งพันธุ์จำปี (-) กิ่งพันธุ์จำปูน (-) กิ่งพันธุ์เจอราเนียม (-) กิ่งพันธุ์ชบาโคม (-) กิ่งพันธุ์ชบาทองย้อย (-) กิ่งพันธุ์ชบาเมเปิ้ล (-) กิ่งพันธุ์ชบาร่ม (-) กิ่งพันธุ์ชมพูนุช (-) กิ่งพันธุ์ชะบาช้าง (-) กิ่งพันธุ์ดอกแก้ว (-) กิ่งพันธุ์ดอกโบตั๋น (-) กิ่งพันธุ์ดอกรัก (-) กิ่งพันธุ์ดอกหัวใจ (-) กิ่งพันธุ์ต้นมโนรมย์ (-) กิ่งพันธุ์ต้นเรดบัด (-) กิ่งพันธุ์ต้นแอบรัก (-) กิ่งพันธุ์ต้อยติ่งฝรั่ง (-) กิ่งพันธุ์ตีนเป็ดแดง (-) กิ่งพันธุ์เทียนฝรั่ง (-) กิ่งพันธุ์นมน้อย (-) กิ่งพันธุ์นมแมว (-) กิ่งพันธุ์บลูลิป (-) กิ่งพันธุ์บลูฮาวาย (-) กิ่งพันธุ์บีโกเนีย (-) กิ่งพันธุ์บุหงาเซิง (-) กิ่งพันธุ์บุหงารำไป (-) กิ่งพันธุ์บุหงาลำเจียก (-) กิ่งพันธุ์บุหงาส่าหรี (-) กิ่งพันธุ์บุหรง (-) กิ่งพันธุ์ประทัดจีน (-) กิ่งพันธุ์ประยงค์ (-) กิ่งพันธุ์ปริศนา (-) กิ่งพันธุ์ปาหนัน (-) กิ่งพันธุ์พรหมขาว (-) กิ่งพันธุ์พันจำ (-) กิ่งพันธุ์พิทูเนีย (-) กิ่งพันธุ์พีพวนน้อย (-) กิ่งพันธุ์พุด (-) กิ่งพันธุ์พุดกุหลาบ (-) กิ่งพันธุ์พุดจีบ (-) กิ่งพันธุ์พุดซ้อน (-) กิ่งพันธุ์พุดดอกปีป (-) กิ่งพันธุ์พุดดาราราย (-) กิ่งพันธุ์พุดตะแคง (-) กิ่งพันธุ์พุดตาน (-) กิ่งพันธุ์พุดแตรงอน (-) กิ่งพันธุ์พุดนวลจันทร์ (-) กิ่งพันธุ์พุดน้ำบุศย์ (-) กิ่งพันธุ์พุดผา (-) กิ่งพันธุ์พุดพิชญา (-) กิ่งพันธุ์พุดภูเก็ต (-) กิ่งพันธุ์พุดร้อยมาลัย (-) กิ่งพันธุ์พุดลิลลี่ (-) กิ่งพันธุ์พุดเวียดนาม (-) กิ่งพันธุ์พุดศุภโชค (-) กิ่งพันธุ์พุดเศรษฐีสยาม (-) กิ่งพันธุ์พุดแสงอุษา (-) กิ่งพันธุ์พู่กันทอง (-) กิ่งพันธุ์พู่จอมพล (-) กิ่งพันธุ์พู่นายพล (-) กิ่งพันธุ์พู่ระหง (-) กิ่งพันธุ์พู่อมร (-) กิ่งพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้ (-) กิ่งพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ (-) กิ่งพันธุ์ม่วงไพลิน (-) กิ่งพันธุ์ม่วงมงคล (-) กิ่งพันธุ์ม่วงมณี (-) กิ่งพันธุ์มหาพรหมราชินี (-) กิ่งพันธุ์มะลิ (-) กิ่งพันธุ์มะลิจันทบูร (-) กิ่งพันธุ์มะลิฉัตร (-) กิ่งพันธุ์มะลิซาไก (-) กิ่งพันธุ์มะลิน้ำ (-) กิ่งพันธุ์มะลิหลวง (-) กิ่งพันธุ์มานูก้า (-) กิ่งพันธุ์มุจลินท์ (-) กิ่งพันธุ์แมกโนเลีย (-) กิ่งพันธุ์โมก (-) กิ่งพันธุ์โมกหลวง (-) กิ่งพันธุ์ยิบโซฟิลล่า (-) กิ่งพันธุ์ยี่โถ (-) กิ่งพันธุ์ยี่หุบ (-) กิ่งพันธุ์แย้มปีนัง (-) กิ่งพันธุ์รักแรกพบ (-) กิ่งพันธุ์ราชาวดี (-) กิ่งพันธุ์ราตรี (-) กิ่งพันธุ์ราตรีสวรรค์ (-) กิ่งพันธุ์ราตรีสีทอง (-) กิ่งพันธุ์ลำดวน (-) กิ่งพันธุ์ลำดวนดอย (-) กิ่งพันธุ์ลีลาวดี (-) กิ่งพันธุ์ไลแลค (-) กิ่งพันธุ์สนเกรวิลเลีย (-) กิ่งพันธุ์สลัดได (-) กิ่งพันธุ์สะบันงาป่า (-) กิ่งพันธุ์สุพรรณิกา (-) กิ่งพันธุ์แสดสยาม (-) กิ่งพันธุ์หนังหนาดอกใหญ่ (-) กิ่งพันธุ์หางกระรอกแดง (-) กิ่งพันธุ์หีบไม้งาม (-) กิ่งพันธุ์เหลืองคีรีบูน (-) กิ่งพันธุ์เหลืองจันทน์ (-) กิ่งพันธุ์อเมริกันบิวตี้ (-) กิ่งพันธุ์อั่งเปา (-) กิ่งพันธุ์อูนดง (-) กิ่งพันธุ์แอฟริกันไวโอเลต (-) กิ่งพันธุ์แฮปปี้เนส (-) กิ่งพันธุ์ไฮเดรนเยีย (-) กุหลาบ (Rose) กุหลาบพันปี (Delavay of rhododendron) กุหลาบพุกาม (Wax Rose) กุหลาบมอญ (Damask rose) กุหลาบหนู (Fairy Rose) กุหลาบหิน (Flaming Katy) เกล็ดกระโห้ด่าง (Balsam Apple) แก้วเจ้าจอม (Lignum Vitae) แก้วมหาวัน (Kaeo mahawan) โกลด์ฟิงเกอร์ (Don Juan Plant) ข้าวตอกพระร่วง (Chinese privet) ข้าวหมาก (Kaow Mak) ข้าวหลามดง (Khao lam dong) ขิงประดับ (Ginger ornamental) เข็ม (West Indian Jasmine) เข็มม่วง (Violet Ixora) เข็มอุณากรรณ (Pink Gardenia) เขี้ยวกระแต (Khiao kratae) ไข่ดาว (Oncoba) คลิทอเรีย (CLITORIA) คลิเวีย (Clivia) คามิเลีย (Camillia) คาลล่าลิลลี่ (Calla lily) คำหอม (Kum Hom) คุณนายตื่นสาย (Purslane) คูน (Golden Shower) โคมญี่ปุ่น (Fuchsia) ไคร้หอม (Krai Hom) จำปา (Champaca) จำปี (White Chempaka) จำปูน (Champun) เจอราเนียม (Geranium) ชบา (Shoe flower) ชบาโคม (The Lucky Lantern Yellow) ชบาทองย้อย (Chinese Rose) ชบาเมเปิ้ล (Cranberry Hibiscus) ชบาร่ม (Chaba Rom) ชมพูนุช (Pink Bush Penta) ชวนชม (Desert rose) ช้องนาง (Clock Vine) ช้องแมว (Wild Sage) ชะบาช้าง (Chaba Chang) ซ่อนกลิ่น (Tuberose) ซัลเวีย (Salvia) ซิการ์ (Cigar Flower) เซียงเช่า (Siang Chao) ไซคลาเมน (Cyclamen ) ดอกกระดังงา (-) ดอกกระดุมทอง (-) ดอกแก้ว (Orang Jessamine) ดอกขิงประดับ (-) ดอกเข็ม (-) ดอกจำปา (-) ดอกดอกแก้ว (-) ดอกดอกดารารัตน์ (-) ดอกดอกรัก (-) ดอกดารารัตน์ (Daffodil) ดอกเดซี่ (-) ดอกต้นดอกหน้าวัว (-) ดอกทานตะวัน (-) ดอกบัวดิน (-) ดอกโบตั๋น (Peony) ดอกปทุมมา (-) ดอกปีบ (-) ดอกพลับพลึง (-) ดอกพุด (-) ดอกพุดกุหลาบ (-) ดอกพุดซ้อน (-) ดอกพุดร้อยมาลัย (-) ดอกพุทธรักษา (-) ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต (-) ดอกโมก (-) ดอกเยอบีรา (-) ดอกรัก (Crown Flower) ดอกราตรี (-) ดอกลำดวน (-) ดอกลิ้นมังกร (Snapdragon) ดอกว่านสี่ทิศ (-) ดอกโสน (-) ดอกหงส์เหิน (-) ดอกหน้าแมว (Pansy) ดอกหัวใจ (Bleeding Hearts) ดอกไอริส (-) ดอกเฮลิโคเนีย (-) ดอกไฮเดรนเยีย (-) ดอกไฮยาซินธ์ (-) ดาวกระจาย (Cosmos) ดาวเรือง (Marigold) ดาหลา (Torch  Ginger) เดซี่ (Daisy) เดลฟินเนียม (Delphinium) แดงพันธุ์ทิพย์ (Brazilian Red Cloak) ต้นกรรณิการ์ (Night blooming jasmin) ต้นกระดังงา (-) ต้นกระดุมทอง (-) ต้นกระดุมไพลิน (-) ต้นกระหนาย (-) ต้นกริฟฟีเนีย (-) ต้นกล้วยไม้ (-) ต้นกล้วยไม้ดิน (-) ต้นกล็อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากรรณิการ์ (-) ต้นกล้ากระดังงา (-) ต้นกล้ากระดุมทอง (-) ต้นกล้ากระดุมไพลิน (-) ต้นกล้ากระหนาย (-) ต้นกล้ากริฟฟีเนีย (-) ต้นกล้ากล้วยไม้ (-) ต้นกล้ากล้วยไม้ดิน (-) ต้นกล้ากล็อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากลาย (-) ต้นกล้ากลิ่นร่ำ (-) ต้นกล้ากาซาเนีย (-) ต้นกล้ากาหลง (-) ต้นกล้ากำลังวัวเถลิง (-) ต้นกล้ากุหลาบ (-) ต้นกล้ากุหลาบพันปี (-) ต้นกล้ากุหลาบพุกาม (-) ต้นกล้ากุหลาบมอญ (-) ต้นกล้ากุหลาบหนู (-) ต้นกล้ากุหลาบหิน (-) ต้นกล้าเกล็ดกระโห้ด่าง (-) ต้นกล้าแก้วเจ้าจอม (-) ต้นกล้าแก้วมหาวัน (-) ต้นกล้าโกลด์ฟิงเกอร์ (-) ต้นกล้าข้าวตอกพระร่วง (-) ต้นกล้าข้าวหมาก (-) ต้นกล้าข้าวหลามดง (-) ต้นกล้าขิงประดับ (-) ต้นกล้าเข็ม (-) ต้นกล้าเข็มม่วง (-) ต้นกล้าเข็มอุณากรรณ (-) ต้นกล้าเขี้ยวกระแต (-) ต้นกล้าไข่ดาว (-) ต้นกล้าคลิทอเรีย (-) ต้นกล้าคลิเวีย (-) ต้นกล้าคามิเลีย (-) ต้นกล้าคาลล่าลิลลี่ (-) ต้นกล้าคำหอม (-) ต้นกล้าคุณนายตื่นสาย (-) ต้นกล้าคูน (-) ต้นกล้าโคมญี่ปุ่น (-) ต้นกล้าไคร้หอม (-) ต้นกล้าจำปา (-) ต้นกล้าจำปี (-) ต้นกล้าจำปูน (-) ต้นกล้าเจอราเนียม (-) ต้นกล้าชบา (-) ต้นกล้าชบาโคม (-) ต้นกล้าชบาทองย้อย (-) ต้นกล้าชบาเมเปิ้ล (-) ต้นกล้าชบาร่ม (-) ต้นกล้าชมพูนุช (-) ต้นกล้าชวนชม (-) ต้นกล้าช้องนาง (-) ต้นกล้าช้องแมว (-) ต้นกล้าชะบาช้าง (-) ต้นกล้าซ่อนกลิ่น (-) ต้นกล้าซัลเวีย (-) ต้นกล้าซิการ์ (-) ต้นกล้าเซียงเช่า (-) ต้นกล้าไซคลาเมน (-) ต้นกล้าดอกแก้ว (-) ต้นกล้าดอกดารารัตน์ (-) ต้นกล้าดอกโบตั๋น (-) ต้นกล้าดอกรัก (-) ต้นกล้าดอกลิ้นมังกร (-) ต้นกล้าดอกหน้าแมว (-) ต้นกล้าดอกหัวใจ (-) ต้นกล้าดาวกระจาย (-) ต้นกล้าดาวเรือง (-) ต้นกล้าดาหลา (-) ต้นกล้าเดซี่ (-) ต้นกล้าเดลฟินเนียม (-) ต้นกล้าแดงพันธุ์ทิพย์ (-) ต้นกล้าต้นดอกหน้าวัว (-) ต้นกล้าต้นมโนรมย์ (-) ต้นกล้าต้นเรดบัด (-) ต้นกล้าต้นแอบรัก (-) ต้นกล้าต้อยติ่งฝรั่ง (-) ต้นกล้าตีนเป็ดแดง (-) ต้นกล้าทองอุไร (-) ต้นกล้าทานตะวัน (-) ต้นกล้าทิวาราตรี (-) ต้นกล้าเทียนกิ่ง (-) ต้นกล้าเทียนฝรั่ง (-) ต้นกล้านมน้อย (-) ต้นกล้านมแมว (-) ต้นกล้านมสวรรค์ (-) ต้นกล้านางแย้ม (-) ต้นกล้าบลูลิป (-) ต้นกล้าบลูฮาวาย (-) ต้นกล้าบอลลูนฟลาวเวอร์ (-) ต้นกล้าบัว (-) ต้นกล้าบัวดิน (-) ต้นกล้าบานชื่น (-) ต้นกล้าบานเช้า (-) ต้นกล้าบานเย็น (-) ต้นกล้าบีโกเนีย (-) ต้นกล้าบุหงาเซิง (-) ต้นกล้าบุหงารำไป (-) ต้นกล้าบุหงาลำเจียก (-) ต้นกล้าบุหงาส่าหรี (-) ต้นกล้าบุหรง (-) ต้นกล้าเบญจมาศ (-) ต้นกล้าเบบี้ซันโรส (-) ต้นกล้าปทุมมา (-) ต้นกล้าประทัดจีน (-) ต้นกล้าประยงค์ (-) ต้นกล้าปริศนา (-) ต้นกล้าปาหนัน (-) ต้นกล้าปีบ (-) ต้นกล้าปีบฝรั่ง (-) ต้นกล้าโป๊ยเซียน (-) ต้นกล้าโปร่งกิ่ว (-) ต้นกล้าผกากรอง (-) ต้นกล้าผีเสื้อ (-) ต้นกล้าพรหมขาว (-) ต้นกล้าพลับพลึง (-) ต้นกล้าพวงครามต้น (-) ต้นกล้าพวงทองต้น (-) ต้นกล้าพัดโบก (-) ต้นกล้าพันจำ (-) ต้นกล้าพิทูเนีย (-) ต้นกล้าพีพวนน้อย (-) ต้นกล้าพุด (-) ต้นกล้าพุดกุหลาบ (-) ต้นกล้าพุดจีบ (-) ต้นกล้าพุดซ้อน (-) ต้นกล้าพุดดง (-) ต้นกล้าพุดดอกปีป (-) ต้นกล้าพุดดาราราย (-) ต้นกล้าพุดตะแคง (-) ต้นกล้าพุดตาน (-) ต้นกล้าพุดแตรงอน (-) ต้นกล้าพุดนวลจันทร์ (-) ต้นกล้าพุดน้ำบุศย์ (-) ต้นกล้าพุดผา (-) ต้นกล้าพุดพิชญา (-) ต้นกล้าพุดภูเก็ต (-) ต้นกล้าพุดร้อยมาลัย (-) ต้นกล้าพุดลิลลี่ (-) ต้นกล้าพุดเวียดนาม (-) ต้นกล้าพุดศรี (-) ต้นกล้าพุดศุภโชค (-) ต้นกล้าพุดเศรษฐีสยาม (-) ต้นกล้าพุดสามสี (-) ต้นกล้าพุดแสงอุษา (-) ต้นกล้าพุทธชาด (-) ต้นกล้าพุทธรักษา (-) ต้นกล้าพู่กันทอง (-) ต้นกล้าพู่จอมพล (-) ต้นกล้าพู่นายพล (-) ต้นกล้าพู่ระหง (-) ต้นกล้าพู่อมร (-) ต้นกล้าแพงพวย (-) ต้นกล้าแพรเซี่ยงไฮ้ (-) ต้นกล้าฟอร์เก็ตมีน็อต (-) ต้นกล้าเฟื่องฟ้า (-) ต้นกล้าม่วงเจริญ (-) ต้นกล้าม่วงเทพรัตน์ (-) ต้นกล้าม่วงนที (-) ต้นกล้าม่วงไพลิน (-) ต้นกล้าม่วงมงคล (-) ต้นกล้าม่วงมณี (-) ต้นกล้ามหาพรหมราชินี (-) ต้นกล้ามหาหงส์ (-) ต้นกล้ามะลิ (-) ต้นกล้ามะลิจันทบูร (-) ต้นกล้ามะลิฉัตร (-) ต้นกล้ามะลิซาไก (-) ต้นกล้ามะลิน้ำ (-) ต้นกล้ามะลิหลวง (-) ต้นกล้ามากาเร็ต (-) ต้นกล้ามานูก้า (-) ต้นกล้ามุจลินท์ (-) ต้นกล้าแมกโนเลีย (-) ต้นกล้าโมก (-) ต้นกล้าโมกหลวง (-) ต้นกลาย (-) ต้นกล้ายิบโซฟิลล่า (-) ต้นกล้ายี่โถ (-) ต้นกล้ายี่หุบ (-) ต้นกล้าเยอบีรา (-) ต้นกล้าแย้มปีนัง (-) ต้นกล้ารักเร่ (-) ต้นกล้ารักแรกพบ (-) ต้นกล้าราชาวดี (-) ต้นกล้าราตรี (-) ต้นกล้าราตรีสวรรค์ (-) ต้นกล้าราตรีสีทอง (-) ต้นกล้ารำเพย (-) ต้นกล้าลำดวน (-) ต้นกล้าลำดวนดอย (-) ต้นกล้าลิลลี่ (-) ต้นกล้าลิลลี่ว่าวจุฬา (-) ต้นกล้าลีลาวดี (-) ต้นกล้าลูกปัดออสเตรเลีย (-) ต้นกล้าไลแลค (-) ต้นกล้าว่านรางทอง (-) ต้นกล้าว่านสี่ทิศ (-) ต้นกล้าเวอร์บีนา (-) ต้นกล้าแว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (-) ต้นกล้าแววมยุรา (-) ต้นกล้าสตางค์ (-) ต้นกล้าสนเกรวิลเลีย (-) ต้นกล้าสร้อยกัทลี (-) ต้นกล้าสร้อยไก่ (-) ต้นกล้าสลัดได (-) ต้นกล้าสะบันงาป่า (-) ต้นกล้าสะแล่งหอมไก๋ (-) ต้นกล้าสุพรรณิกา (-) ต้นกล้าเสี้ยนฝรั่ง (-) ต้นกล้าแสดสยาม (-) ต้นกล้าโสน (-) ต้นกล้าหงส์เหิน (-) ต้นกล้าหงอนไก่ (-) ต้นกล้าหญ้าฟรุ้งฟริ้ง (-) ต้นกล้าหนังหนาดอกใหญ่ (-) ต้นกล้าหลิวไต้หวัน (-) ต้นกล้าหอมหมื่นลี้ (-) ต้นกล้าหางกระรอกแดง (-) ต้นกล้าหีบไม้งาม (-) ต้นกล้าเหลืองคีรีบูน (-) ต้นกล้าเหลืองจันทน์ (-) ต้นกล้าอเมริกันบิวตี้ (-) ต้นกล้าอั่งเปา (-) ต้นกล้าอัจเจอราตุ้ม (-) ต้นกล้าอูนดง (-) ต้นกล้าแอฟริกันไวโอเลต (-) ต้นกล้าไอริส (-) ต้นกล้าฮอลลี่ฮ็อค (-) ต้นกล้าเฮลิโคเนีย (-) ต้นกล้าแฮปปี้เนส (-) ต้นกล้าไฮเดรนเยีย (-) ต้นกล้าไฮยาซินธ์ (-) ต้นกลิ่นร่ำ (-) ต้นกาซาเนีย (-) ต้นกาหลง (-) ต้นกำลังวัวเถลิง (-) ต้นกุหลาบ (-) ต้นกุหลาบพันปี (-) ต้นกุหลาบพุกาม (-) ต้นกุหลาบมอญ (-) ต้นกุหลาบหนู (-) ต้นกุหลาบหิน (-) ต้นเกล็ดกระโห้ด่าง (-) ต้นแก้วเจ้าจอม (-) ต้นแก้วมหาวัน (-) ต้นโกลด์ฟิงเกอร์ (-) ต้นข้าวตอกพระร่วง (-) ต้นข้าวหมาก (-) ต้นข้าวหลามดง (-) ต้นขิงประดับ (-) ต้นเข็ม (-) ต้นเข็มม่วง (-) ต้นเข็มอุณากรรณ (-) ต้นเขี้ยวกระแต (-) ต้นไข่ดาว (-) ต้นคลิทอเรีย (-) ต้นคลิเวีย (-) ต้นคามิเลีย (-) ต้นคาลล่าลิลลี่ (-) ต้นคำหอม (-) ต้นคุณนายตื่นสาย (-) ต้นคูน (-) ต้นโคมญี่ปุ่น (-) ต้นไคร้หอม (-) ต้นจำปา (-) ต้นจำปี (-) ต้นจำปูน (-) ต้นเจอราเนียม (-) ต้นชบา (-) ต้นชบาโคม (-) ต้นชบาทองย้อย (-) ต้นชบาเมเปิ้ล (-) ต้นชบาร่ม (-) ต้นชมพูนุช (-) ต้นชวนชม (-) ต้นช้องนาง (-) ต้นช้องแมว (-) ต้นชะบาช้าง (-) ต้นซ่อนกลิ่น (-) ต้นซัลเวีย (-) ต้นซิการ์ (-) ต้นเซียงเช่า (-) ต้นไซคลาเมน (-) ต้นดอกแก้ว (-) ต้นดอกดารารัตน์ (-) ต้นดอกโบตั๋น (-) ต้นดอกรัก (-) ต้นดอกลิ้นมังกร (-) ต้นดอกหน้าแมว (-) ต้นดอกหน้าวัว (Flamingo flower) ต้นดอกหัวใจ (-) ต้นดาวกระจาย (-) ต้นดาวเรือง (-) ต้นดาหลา (-) ต้นเดซี่ (-) ต้นเดลฟินเนียม (-) ต้นแดงพันธุ์ทิพย์ (-) ต้นต้นดอกหน้าวัว (-) ต้นต้นมโนรมย์ (-) ต้นต้นเรดบัด (-) ต้นต้นแอบรัก (-) ต้นต้อยติ่งฝรั่ง (-) ต้นตีนเป็ดแดง (-) ต้นทองอุไร (-) ต้นทานตะวัน (-) ต้นทิวาราตรี (-) ต้นเทียนกิ่ง (-) ต้นเทียนฝรั่ง (-) ต้นนมน้อย (-) ต้นนมแมว (-) ต้นนมสวรรค์ (-) ต้นนางแย้ม (-) ต้นบลูลิป (Blue Lips) ต้นบลูฮาวาย (-) ต้นบอลลูนฟลาวเวอร์ (-) ต้นบัว (-) ต้นบัวดิน (-) ต้นบานชื่น (-) ต้นบานเช้า (-) ต้นบานเย็น (-) ต้นบีโกเนีย (-) ต้นบุหงาเซิง (-) ต้นบุหงารำไป (-) ต้นบุหงาลำเจียก (-) ต้นบุหงาส่าหรี (-) ต้นบุหรง (-) ต้นเบญจมาศ (-) ต้นเบบี้ซันโรส (-) ต้นปทุมมา (-) ต้นประทัดจีน (-) ต้นประยงค์ (-) ต้นปริศนา (-) ต้นปาหนัน (-) ต้นปีบ (-) ต้นปีบฝรั่ง (-) ต้นโป๊ยเซียน (-) ต้นโปร่งกิ่ว (-) ต้นผกากรอง (-) ต้นผีเสื้อ (-) ต้นพรหมขาว (-) ต้นพลับพลึง (-) ต้นพวงครามต้น (-) ต้นพวงทองต้น (-) ต้นพัดโบก (-) ต้นพันจำ (-) ต้นพิทูเนีย (-) ต้นพีพวนน้อย (-) ต้นพุด (-) ต้นพุดกุหลาบ (-) ต้นพุดจีบ (-) ต้นพุดซ้อน (-) ต้นพุดดง (-) ต้นพุดดอกปีป (-) ต้นพุดดาราราย (-) ต้นพุดตะแคง (-) ต้นพุดตาน (-) ต้นพุดแตรงอน (-) ต้นพุดนวลจันทร์ (-) ต้นพุดน้ำบุศย์ (-) ต้นพุดผา (-) ต้นพุดพิชญา (-) ต้นพุดภูเก็ต (-) ต้นพุดร้อยมาลัย (-) ต้นพุดลิลลี่ (-) ต้นพุดเวียดนาม (-) ต้นพุดศรี (-) ต้นพุดศุภโชค (-) ต้นพุดเศรษฐีสยาม (-) ต้นพุดสามสี (-) ต้นพุดแสงอุษา (-) ต้นพุทธชาด (-) ต้นพุทธรักษา (-) ต้นพู่กันทอง (-) ต้นพู่จอมพล (-) ต้นพู่นายพล (-) ต้นพู่ระหง (-) ต้นพู่อมร (-) ต้นแพงพวย (-) ต้นแพรเซี่ยงไฮ้ (-) ต้นฟอร์เก็ตมีน็อต (-) ต้นเฟื่องฟ้า (-) ต้นมโนรมย์ (Cockspur Coral Tree) ต้นม่วงเจริญ (-) ต้นม่วงเทพรัตน์ (-) ต้นม่วงนที (-) ต้นม่วงไพลิน (-) ต้นม่วงมงคล (-) ต้นม่วงมณี (-) ต้นมหาพรหมราชินี (-) ต้นมหาหงส์ (-) ต้นมะลิ (-) ต้นมะลิจันทบูร (-) ต้นมะลิฉัตร (-) ต้นมะลิซาไก (-) ต้นมะลิน้ำ (-) ต้นมะลิหลวง (-) ต้นมากาเร็ต (-) ต้นมานูก้า (-) ต้นมุจลินท์ (-) ต้นแมกโนเลีย (-) ต้นโมก (-) ต้นโมกหลวง (-) ต้นยิบโซฟิลล่า (-) ต้นยี่โถ (-) ต้นยี่หุบ (-) ต้นเยอบีรา (-) ต้นแย้มปีนัง (-) ต้นรักเร่ (-) ต้นรักแรกพบ (-) ต้นราชาวดี (-) ต้นราตรี (-) ต้นราตรีสวรรค์ (-) ต้นราตรีสีทอง (-) ต้นรำเพย (-) ต้นเรดบัด (Eastern redbud) ต้นลำดวน (-) ต้นลำดวนดอย (-) ต้นลิลลี่ (-) ต้นลิลลี่ว่าวจุฬา (-) ต้นลีลาวดี (-) ต้นลูกปัดออสเตรเลีย (-) ต้นไลแลค (-) ต้นว่านรางทอง (-) ต้นว่านสี่ทิศ (-) ต้นเวอร์บีนา (-) ต้นแว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (-) ต้นแววมยุรา (-) ต้นสตางค์ (-) ต้นสนเกรวิลเลีย (-) ต้นสร้อยกัทลี (-) ต้นสร้อยไก่ (-) ต้นสลัดได (-) ต้นสะบันงาป่า (-) ต้นสะแล่งหอมไก๋ (-) ต้นสุพรรณิกา (-) ต้นเสี้ยนฝรั่ง (-) ต้นแสดสยาม (-) ต้นโสน (-) ต้นหงส์เหิน (-) ต้นหงอนไก่ (-) ต้นหญ้าฟรุ้งฟริ้ง (-) ต้นหนังหนาดอกใหญ่ (-) ต้นหลิวไต้หวัน (-) ต้นหอมหมื่นลี้ (-) ต้นหางกระรอกแดง (-) ต้นหีบไม้งาม (-) ต้นเหลืองคีรีบูน (-) ต้นเหลืองจันทน์ (-) ต้นอเมริกันบิวตี้ (-) ต้นอั่งเปา (-) ต้นอัจเจอราตุ้ม (-) ต้นอูนดง (-) ต้นแอบรัก (The Goethea Tropical Plant) ต้นแอฟริกันไวโอเลต (-) ต้นไอริส (-) ต้นฮอลลี่ฮ็อค (-) ต้นเฮลิโคเนีย (-) ต้นแฮปปี้เนส (-) ต้นไฮเดรนเยีย (-) ต้นไฮยาซินธ์ (-) ต้อยติ่งฝรั่ง (Mexican Petunia) ตีนเป็ดแดง (Red Cerbera) ทองอุไร (Yellow elder) ทานตะวัน (Sunflower) ทิวาราตรี (Chinese indberry) เทียนกิ่ง (Henna tree) เทียนฝรั่ง (Impatiens) เทียนหัว (Tien hua) นมน้อย (Nom noi) นมแมว (Nom Maew) นมสวรรค์ (Nom Sawhan) นางแย้ม (Glory Bower) บลูลิป (blue lips) บลูฮาวาย (Blue Hawaii) บอลลูนฟลาวเวอร์ (balloon cottonbush) บัว (Water Lily) บัวดิน (Zephyranthes) บานชื่น (Zinnia) บานเช้า (Sage rose) บานเย็น (Marvel of Peru) บีโกเนีย (Begonia) บุหงาเซิง (ฺBu Ngha Seoung) บุหงารำไป (Bu nga rum pai) บุหงาลำเจียก (Bu ngaa lam chiak) บุหงาส่าหรี (Chinese Rose) บุหรง (Bu Nghong) เบญจมาศ (Florist of Mun) เบบี้ซันโรส (Baby Rose) ใบกระดุมทอง (-) ใบพลับพลึง (-) ใบพุทธรักษา (-) ใบมะลิ (-) ใบยี่โถ (-) ปทุมมา (Siam tulip) ประทัดจีน (Fountain Plant) ประยงค์ (Chinese Rice Flower) ปริศนา (Prid Sa Nha) ปาหนัน (Pa Nhun) ปีบ (Indian cork tree) ปีบฝรั่ง (Star of bethlehem) โป๊ยเซียน (Crow of Thorns) โปร่งกิ่ว (Prong kio) ผกากรอง (Cloth of gold) ผีเสื้อ (Dianthus) พรหมขาว (Mitrephora) พลับพลึง (Crinum Lily) พวงครามต้น (Puang Kraam Ton) พวงทองต้น (Galphimia) พัดโบก (Do-Re-Mi Plant) พันจำ (Resak) พิทูเนีย (Petunia) พีพวนน้อย (Pee Puan Noi) พุด (Gerdenia Crape Jasmine) พุดกุหลาบ (Phud Ku Lhab) พุดจีบ (East Indian Rosebay) พุดซ้อน (Cape jasmine) พุดดง (Phut dong) พุดดอกปีป (Phud Dok Peep) พุดดาราราย (Pood Dara Rai) พุดตะแคง (Lady of the night) พุดตาน (Rose of Sharon) พุดแตรงอน (African Angel Trumpet) พุดนวลจันทร์ (Phud Nuan Chan) พุดน้ำบุศย์ (Golden Gardenia) พุดผา (Pud Pha) พุดพิชญา (Winter Cherry Tree) พุดภูเก็ต (Gardenia thailandica) พุดร้อยมาลัย (Phud Roy Malai) พุดลิลลี่ (Pud Lily) พุดเวียดนาม (Cape Jasmine) พุดศรี (Pud Sree) พุดศุภโชค (Gerdenia Crape Jasmine) พุดเศรษฐีสยาม (Giant Pinwheel Flower) พุดสามสี (Yesterday today and tomorrow) พุดแสงอุษา (Tahitian gardenia) พุทธชาด (Star jasmine) พุทธรักษา (Canna) พู่กันทอง (Golden Plum) พู่จอมพล (Pink Red Powder Puff) พู่นายพล (lemon bottlebrush) พู่ระหง (Fringed Hibiscus) พู่อมร (Bush willow) แพงพวย (Madagascar periwinkle) แพรเซี่ยงไฮ้ (Portulaca Rose) ฟอร์เก็ตมีน็อต (Forget me not) เฟื่องฟ้า (Bougainvillea) ม่วงเจริญ (Muang Ja Rern) ม่วงเทพรัตน์ (Exacum) ม่วงนที (Weeping Blue Ginger) ม่วงไพลิน (Malabar melastome) ม่วงมงคล (Glory Bush) ม่วงมณี (Mona Lavender) มหาพรหมราชินี (Maha Prom Rachinee) มหาหงส์ (Butterfly Lilly) มะลิ (Jusmine) มะลิจันทบูร (Mali Chanthabun) มะลิฉัตร (Arabian Jasmine) มะลิซาไก (Mali Sa Kai) มะลิน้ำ (Japanese Arrowhead) มะลิหลวง (Star jasmine) มากาเร็ต (Marquerite) มานูก้า (Manuka) มุจลินท์ (Ravenia Pink) เมล็ดทานตะวัน (-) เมล็ดพันธุ์กรรณิการ์ (-) เมล็ดพันธุ์กระดังงา (-) เมล็ดพันธุ์กระดุมทอง (-) เมล็ดพันธุ์กระดุมไพลิน (-) เมล็ดพันธุ์กระหนาย (-) เมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ (-) เมล็ดพันธุ์กล็อกซิเนีย (-) เมล็ดพันธุ์กลาย (-) เมล็ดพันธุ์กลิ่นร่ำ (-) เมล็ดพันธุ์กาซาเนีย (-) เมล็ดพันธุ์กาหลง (-) เมล็ดพันธุ์กำลังวัวเถลิง (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบ (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบพันปี (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบมอญ (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบหนู (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบหิน (-) เมล็ดพันธุ์เกล็ดกระโห้ด่าง (-) เมล็ดพันธุ์แก้วเจ้าจอม (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวหมาก (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวหลามดง (-) เมล็ดพันธุ์ขิงประดับ (-) เมล็ดพันธุ์เข็มม่วง (-) เมล็ดพันธุ์เข็มอุณากรรณ (-) เมล็ดพันธุ์ไข่ดาว (-) เมล็ดพันธุ์คลิเวีย (-) เมล็ดพันธุ์คามิเลีย (-) เมล็ดพันธุ์คาลล่าลิลลี่ (-) เมล็ดพันธุ์คำหอม (-) เมล็ดพันธุ์คุณนายตื่นสาย (-) เมล็ดพันธุ์คูน (-) เมล็ดพันธุ์โคมญี่ปุ่น (-) เมล็ดพันธุ์ไคร้หอม (-) เมล็ดพันธุ์จำปา (-) เมล็ดพันธุ์จำปี (-) เมล็ดพันธุ์จำปูน (-) เมล็ดพันธุ์เจอราเนียม (-) เมล็ดพันธุ์ชบา (-) เมล็ดพันธุ์ชบาโคม (-) เมล็ดพันธุ์ชบาเมเปิ้ล (-) เมล็ดพันธุ์ชมพูนุช (-) เมล็ดพันธุ์ชวนชม (-) เมล็ดพันธุ์ช้องนาง (-) เมล็ดพันธุ์ช้องแมว (-) เมล็ดพันธุ์ซัลเวีย (-) เมล็ดพันธุ์ซิการ์ (-) เมล็ดพันธุ์เซียงเช่า (-) เมล็ดพันธุ์ไซคลาเมน (-) เมล็ดพันธุ์ดอกแก้ว (-) เมล็ดพันธุ์ดอกรัก (-) เมล็ดพันธุ์ดอกลิ้นมังกร (-) เมล็ดพันธุ์ดอกหน้าแมว (-) เมล็ดพันธุ์ดาวกระจาย (-) เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง (-) เมล็ดพันธุ์ดาหลา (-) เมล็ดพันธุ์เดซี่ (-) เมล็ดพันธุ์เดลฟินเนียม (-) เมล็ดพันธุ์แดงพันธุ์ทิพย์ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นดอกหน้าวัว (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมโนรมย์ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นเรดบัด (-) เมล็ดพันธุ์ต้อยติ่งฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์ตีนเป็ดแดง (-) เมล็ดพันธุ์ทองอุไร (-) เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน (-) เมล็ดพันธุ์ทิวาราตรี (-) เมล็ดพันธุ์เทียนกิ่ง (-) เมล็ดพันธุ์เทียนฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์นมน้อย (-) เมล็ดพันธุ์นมแมว (-) เมล็ดพันธุ์นมสวรรค์ (-) เมล็ดพันธุ์บอลลูนฟลาวเวอร์ (-) เมล็ดพันธุ์บัว (-) เมล็ดพันธุ์บัวดิน (-) เมล็ดพันธุ์บานชื่น (-) เมล็ดพันธุ์บานเช้า (-) เมล็ดพันธุ์บานเย็น (-) เมล็ดพันธุ์บีโกเนีย (-) เมล็ดพันธุ์บุหงาเซิง (-) เมล็ดพันธุ์บุหงารำไป (-) เมล็ดพันธุ์บุหงาลำเจียก (-) เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ (-) เมล็ดพันธุ์ปทุมมา (-) เมล็ดพันธุ์ประทัดจีน (-) เมล็ดพันธุ์ประยงค์ (-) เมล็ดพันธุ์ปริศนา (-) เมล็ดพันธุ์ปาหนัน (-) เมล็ดพันธุ์ปีบ (-) เมล็ดพันธุ์ปีบฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์โป๊ยเซียน (-) เมล็ดพันธุ์โปร่งกิ่ว (-) เมล็ดพันธุ์ผกากรอง (-) เมล็ดพันธุ์ผีเสื้อ (-) เมล็ดพันธุ์พรหมขาว (-) เมล็ดพันธุ์พวงครามต้น (-) เมล็ดพันธุ์พวงทองต้น (-) เมล็ดพันธุ์พันจำ (-) เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย (-) เมล็ดพันธุ์พีพวนน้อย (-) เมล็ดพันธุ์พุดกุหลาบ (-) เมล็ดพันธุ์พุดจีบ (-) เมล็ดพันธุ์พุดดง (-) เมล็ดพันธุ์พุดดาราราย (-) เมล็ดพันธุ์พุดตะแคง (-) เมล็ดพันธุ์พุดน้ำบุศย์ (-) เมล็ดพันธุ์พุดผา (-) เมล็ดพันธุ์พุดภูเก็ต (-) เมล็ดพันธุ์พุดลิลลี่ (-) เมล็ดพันธุ์พุดเวียดนาม (-) เมล็ดพันธุ์พุดศรี (-) เมล็ดพันธุ์พุดศุภโชค (-) เมล็ดพันธุ์พู่จอมพล (-) เมล็ดพันธุ์พู่นายพล (-) เมล็ดพันธุ์พู่อมร (-) เมล็ดพันธุ์แพงพวย (-) เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้ (-) เมล็ดพันธุ์ฟอร์เก็ตมีน็อต (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงนที (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงไพลิน (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงมงคล (-) เมล็ดพันธุ์มหาพรหมราชินี (-) เมล็ดพันธุ์มากาเร็ต (-) เมล็ดพันธุ์มานูก้า (-) เมล็ดพันธุ์มุจลินท์ (-) เมล็ดพันธุ์แมกโนเลีย (-) เมล็ดพันธุ์โมก (-) เมล็ดพันธุ์โมกหลวง (-) เมล็ดพันธุ์ยิบโซฟิลล่า (-) เมล็ดพันธุ์ยี่โถ (-) เมล็ดพันธุ์ยี่หุบ (-) เมล็ดพันธุ์เยอบีรา (-) เมล็ดพันธุ์แย้มปีนัง (-) เมล็ดพันธุ์รักเร่ (-) เมล็ดพันธุ์รำเพย (-) เมล็ดพันธุ์ลำดวน (-) เมล็ดพันธุ์ลำดวนดอย (-) เมล็ดพันธุ์ลิลลี่ (-) เมล็ดพันธุ์ลิลลี่ว่าวจุฬา (-) เมล็ดพันธุ์ลีลาวดี (-) เมล็ดพันธุ์ลูกปัดออสเตรเลีย (-) เมล็ดพันธุ์ไลแลค (-) เมล็ดพันธุ์ว่านสี่ทิศ (-) เมล็ดพันธุ์เวอร์บีนา (-) เมล็ดพันธุ์แว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (-) เมล็ดพันธุ์แววมยุรา (-) เมล็ดพันธุ์สตางค์ (-) เมล็ดพันธุ์สนเกรวิลเลีย (-) เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่ (-) เมล็ดพันธุ์สลัดได (-) เมล็ดพันธุ์สะบันงาป่า (-) เมล็ดพันธุ์สะแล่งหอมไก๋ (-) เมล็ดพันธุ์เสี้ยนฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์แสดสยาม (-) เมล็ดพันธุ์โสน (-) เมล็ดพันธุ์หงส์เหิน (-) เมล็ดพันธุ์หงอนไก่ (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าฟรุ้งฟริ้ง (-) เมล็ดพันธุ์หอมหมื่นลี้ (-) เมล็ดพันธุ์หีบไม้งาม (-) เมล็ดพันธุ์เหลืองคีรีบูน (-) เมล็ดพันธุ์อั่งเปา (-) เมล็ดพันธุ์อัจเจอราตุ้ม (-) เมล็ดพันธุ์แอฟริกันไวโอเลต (-) เมล็ดพันธุ์ไอริส (-) เมล็ดพันธุ์ฮอลลี่ฮ็อค (-) เมล็ดพันธุ์เฮลิโคเนีย (-) เมล็ดพันธุ์แฮปปี้เนส (-) เมล็ดพันธุ์ไฮเดรนเยีย (-) เมล็ดพันธุ์ไฮยาซินธ์ (-) แมกโนเลีย (Magnolia) โมก (Moke) โมกหลวง (Tellicherry tree) ยิบโซฟิลล่า (gypsophila) ยี่โถ (Sweet oleander) ยี่หุบ (Yee Hoop) เยอบีรา (Gerbera,Barberton daisy ) แย้มปีนัง (Climbing Oleander) รักเร่ (Dahlia) รักแรกพบ (Ruk Rake Pob) ราชาวดี (Butterfly Bush) ราตรี (Night  blooming  jasmine) ราตรีสวรรค์ (White Butterfly) ราตรีสีทอง (Yellow Jessamine) รำเพย (Yellow oleander) ลำดวน (White Cheesewood) ลำดวนดอย (Lam duan doi) ลิลลี่ (Lily) ลิลลี่ว่าวจุฬา (Jacobean lily) ลีลาวดี (Plumeria) ลูกปัดออสเตรเลีย (Ardisia) ไลแลค (Lilac) ว่านรางทอง (Waan Lang Thong) ว่านสี่ทิศ (Star Lily) เวอร์บีนา (Verbena) แว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (Wax flower) แววมยุรา (Wishbone flower) สตางค์ (Satang Tree) สนเกรวิลเลีย (grevillea) สร้อยกัทลี (Hanging lobster-claws) สร้อยไก่ (Plumed celosia) สลัดได (MALAYAN SPURGE TREE) สะบันงาป่า (Sabun nga paa) สะแล่งหอมไก๋ (Sa Lang Hom Kai) สุพรรณิกา (Yellow Silk Cotton Tree) เสี้ยนฝรั่ง (Spider flower) แสดสยาม (Sade Siam) โสน (Hemp Sesbania Flower) หงส์เหิน (Globba  winiti) หงอนไก่ (Cockscomb) หญ้าฟรุ้งฟริ้ง (Crimson Butterflies) หนังหนาดอกใหญ่ (Nang Nha Dok Yai) หลิวไต้หวัน (False heather) หอมหมื่นลี้ (sweet osmanthus ) หัวกริฟฟีเนีย (-) หัวกล้วยไม้ดิน (-) หัวกล็อกซิเนีย (-) หัวขิงประดับ (-) หัวคาลล่าลิลลี่ (-) หัวซ่อนกลิ่น (-) หัวไซคลาเมน (-) หัวดอกดารารัตน์ (-) หัวบัวดิน (-) หัวพลับพลึง (-) หัวพัดโบก (-) หัวพุทธรักษา (-) หัวม่วงนที (-) หัวลิลลี่ (-) หัวลิลลี่ว่าวจุฬา (-) หัวว่านสี่ทิศ (-) หางกระรอกแดง (Chenille copper leaf) หีบไม้งาม (Natal Plum) เหลืองคีรีบูน (Golden candle) เหลืองจันทน์ (leuang Junt) อเมริกันบิวตี้ (Pink Ruspolia) อั่งเปา (Bolivian sunset) อัจเจอราตุ้ม (Ageratum) อูนดง (Aoon Dong ) แอฟริกันไวโอเลต (African Violet) ไอริส (Iris) ฮอลลี่ฮ็อค (Hollyhock) เฮลิโคเนีย (Heliconia) แฮปปี้เนส (Pink trumpet vine) ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ไฮยาซินธ์ (Hyacinth)