ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

ชมนิทรรศการ“การผลิตและแปรรูปสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2553

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการการผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
ในหัวข้อ “การผลิตและแปรรูปสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”    
ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป    
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดครบวงจร    
อาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
   
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัด    
ประจวบคีรีขันธ์    
   
ชุดนิทรรศการประกอบด้วย    
- การผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ    
- เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับสับปะรด (Good Agricultural Practice (GAP) for Pineapple) และโรคเหี่ยวสับปะรด    
- การแปรรูปสับปะรด    
   
นอกจากผู้เข้าชมจะได้ชมชุดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ยังจะได้ชมการสาธิตการผลิตเชื้อราเมตตาไรเซียม ไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรีย การสาธิตการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ และการสาธิตการเพาะเลี้ยง แตนเบียนไข่ทริโกรแกรมม่า ซึ่งเป็นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีโดยการใช้สารชีวภัณฑ์อีกด้วยครับ    
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...    
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-5520892-3 อีเมล์ : prachuap@doae.go.th

คำสำคัญ:
โพสข้อความ