ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

วิธีป้องกันโรคพริกจากเชื้อแอนแทรคโนส

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum Capsici    
   
ลักษณะอาการ    
- พริกใหญ่ เช่น พริกหวาน พริกชี้ฟ้า เกิดเป็นจุดฉ่ำน้ำขยายเป็นวงกลมหรือวงรี เชื้อราสร้างสปอร์เป็นตุ่มเล็กๆ สีครีม น้ำตาล และเป็นเป็นสีดำในระยะสุดท้าย สภาพอากาศเย็นและชื้นจะเห็นสปอร์เป็นเมือกสีครีม สีส้มอ่อน เยิ้มอยู่ในบริเวณแผล    
- พริกเล็ก เช่นพริกขี้หนู จะเน่าในลักษณะฉ่ำน้ำ แผลสีน้ำตาล    
   
การแพร่ระบาด โรคนี้ระบาดรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่มีหมอก น้ำค้าง หรือฝนตกพรำๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % สปอร์ของเชื้อสามารถแพร่ระบาดในบริเวณใกล้เคียง น้ำ ลม ฝน เป็นพาหะสปอร์ของเชื้อราไปได้ไกลๆ ทำให้เกิดการระบาดบริเวณกว้าง    
   
การป้องกันกำจัด    
1.ใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดโรค เลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองจากต้นที่แข็งแรงปลอดโรค    
2.หากพบพริกที่เป็นโรคเก็บรวบรวมส่วนที่เป็นโรคออกเผาทำลายหรือฝังลึกนอกแปลง    
3.ในช่วงที่พบการระบาดอย่างรุนแรง ใช้สารเคมีประเภทดูดซึมในการป้องกันกำจัด เช่น ไดฟีนาโคล นาโซ คาร์เบ็นดาซิม หรือ เบนโนมิล 1-2 ครั้ง จนกระทั่งโรคระบาดหายหลังจากนั้นพ่นควบคุมด้วยสารกำจัดโรคพืชชนิดสัมผัส ได้แก่ แมนโคเซ็บ ฯลฯ    
   
ข้อมูลจาก : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

การป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้มีด้วยกัน 3 อย่างคือ    
   
1. การใช้ระยะปลูกที่เหมาะสม ถ้าปลูกให้ห่างพอดี ปลูก 1 ต้น/หลุม อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี โรคก็จะเป็นน้อยครับ โรคจะเกิดมากบริเวณที่ทรงพุ่มมาซ้อนทับกัน ระยะที่เหมาะสม(ข้อมูลจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ และที่ทดลองเอง) คือ 1m x 0.8 m จะให้ผลผลิตสูงที่สุด    
   
2. การใ้ห้สารอาหารอย่างสมดุล และเน้นการให้แคลเซียมเป็นระยะ พริกจะสามารถต้านทานโรคได้ สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม ควรมีตัวท้ายสูง    
   
3. การใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา อันนี้เป็นทางเลือกสุดท้าย ในการควบคุมโรค แนะนำสารแมนโคเซป หรือคลอโรทาโลนิล ใช้เป็น Board Spectrum ส่วนในกรณีกำจัด ให้ใช้โปรคลอราซ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ