ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

สัมมนา หัวข้อเรื่อง “มะพร้าว : พฤกษาชีวิน” วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2553

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

สัมมนาหัวข้อเรื่อง “มะพร้าว : พฤกษาชีวิน”    
วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2553    
เวลา 08.30 – 15.00 น.    
ณ อาคารวิทยบริการ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
หมายเหตุ
   
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับหน่อพันธุ์มะพร้าวน้าหอม ท่านละ 1 หน่อ ฟรี*    
และสามารถสั่งจองหน่อพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ(ใหม่ล่าสุด) จากกรมวิชาการเกษตร    
ได้ไม่เกินท่านละ 10 หน่อ    
- สนใจสมัครได้ที่ คุณวรดา ชูสง่า และคุณศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์ รับจานวนจากัด 100 ท่าน โทร 02-942-8820 ต่อ 400, 403, 404 และ405

คำสำคัญ:
โพสข้อความ