ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

วิธีควบคุมหนอนห่อใบข้าว

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

หนอนห่อใบข้าวระบาดในช่วงที่ข้าวมีอายุ 30-60 วัน โดยหนอนจะกัดแทะผิวใบข้าว และดึงใบข้าวมาห่อตตัวไว้ ทำให้ใบข้าวเสียหาย และไม่สามารถปรุงอาหารได้ หากได้เข้ามำลายในระยะข้าวออกรวง หนอนจะทำลายใบธงซึ่งจะทำให้ข้าวมีเมล็ดลีบ น้ำหนักลดลง    
   
สำหรับการป้องกันกำจัด    
1) ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าวสลับพันธุ์กันจะช่วยลดความรุนแรงการระบาด    
2) กำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง    
3) ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์หรือสารผสมสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์หลังหว่านข้าว 40 วัน เพราะศัตรูธรรมชาติจะถูกทำลายส่งผลให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงได้ในระยะข้าวตั้งท้อง ออกรวง    
4) เมื่อเริ่มมีการระบาดในแปลงข้าวไม่ควรใช้ปุ๋ยไนดตรเจน เช่น ปุ๋ยยูเรียเกินกว่า 10 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่งใส่ปุ๋ยในช่วงข้าวกำลังเจริญเติบโตและลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่โดยปุ๋ยสูตร 16-20-0 ใส่ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ไร่    
5) เมื่อตวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตารางเมตร หรือพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน และระยะข้าวแตกกอพบใบข้างถูกทำลายเกิน 10% หรือช่วงข้าวตั้งท้องออกรวงพบใบข้าวถูกทำลายเกิน 5 % ให้ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่ย พีโพรนิล เบนซัลแทป และสารคาร์โบซัลแฟน เฉพาะพื้นที่มีใบถูกทำลายจนเห็นรอยขาวๆ    
6) การป้องกันกำจัดโดยใช้ตัวห้ำ เช่น จิ้งหรีดหนวดยาว,ด้วงก้นกระดก    
7) การใช้สารสะเดาควบคุมหนอนหรือใช้แตนเบียนไข่ตริดคแกรมม่า หากเกษตรกรรายใดมีปัญหาด้านการเกษตร หรือต้องการเอกสารคำแนะนำด้านการเกษตรติดต่อขอรับได้สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้ในวันและเวลาราชการ    
   
ที่มา: จดหมายข่าวส่งเสริมเกษตรเขต2

คำสำคัญ:
โพสข้อความ