ค้นหาสินค้า

ลักษณะพฤกษศาสตร์และประโยชน์ของแพรชมพู

แพรชมพู    
   
เป็นไม้เถาเลื้อย เถามีมือเกาะ แตกกิ่งก้านหนาแน่น    
   
ใบเป็นใบประกอบ รูปไข่ ปลายแหลม โคนมน สีเขียวสด    
   
ดอกออกเป็นช่อดามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีแดงอมม่วง ดอกห้อยเป็นกระจุก เวลามีดอกดกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้น ออกดอกตลอดปี    
   
ผลเป็นฝักยาว ภายในมีเมล็ด    
   
ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งและตอนกิ่ง    
   
ปลูกได้ในดินทั่วไป ชอบแดดจัด    
   
นิยมนำมาเป็นไม้ประดับตามซุ้ม รั้ว ศาลา และประตู

คำสำคัญ: แพรชมพู ต้นแพรชมพู