ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
ชุมชนสีเขียว

อบรมารผลิตมะกรูดเชิงการค้าและการประกันคุณภาพกิ่งพันธุ์ และเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู 29-30 ก.ค.53

Guest
แชร์บน facebook
ค้นหา สร้าง เมนู กลับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม    
   
       หลักสูตรการผลิตมะกรูด เชิงการค้าและการประกันคุณภาพกิ่งพันธุ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 (เวลา 8:30 น. – 16:30 น.) และเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 5 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 (เวลา 8:30 น. – 17:00 น.)    
       หลักสูตรมะนาว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว การขยายพันธุ์มะนาว ฯลฯ    
       หลักสูตรมะกรูด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษามะกรูด เทคนิคการผลิตใบมะกรูดอย่างมีคุณภาพ และให้ได้ปริมาณมากที่สุด การผลิตผลมะกรูด การบริหารจัดการศัตรูพืชตระกูลส้ม:มะกรูด มะนาว และระบบการประกันคุณภาพ    
   
      ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 600 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 22 ก.ค. 2553 ลดเหลือหลักสูตรละ 500 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)    
   
      ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัฐกานต์ 089-254-1552 หรือโทร. (034) 281090 หรือ โทรสาร (034) 281091

คำสำคัญ:
โพสข้อความ