ลักษณะพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบ "โชคเก้าชั้น"

โดย: บงกช

หน้าวัวใบ 'โชค9ชั้น'    
   
เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเดี่ยว ข้อสั้น มีระบบรากอากาศ สามารถดูดน้ำและความชื้นจากอากาศได้    
   
ใบเป็นใบเดี่ยว รูปใบหอก ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบหนา สีเขียว    
   
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ เรียกว่าปลี จานรองดอกรูปใบหอก สีเขียวอมม่วง    
   
ขยายพันธุ์โดยการปักชำยอด แยกหน่อ ตัดต้นชำ เพาะเมล็ด    
   
ขึ้นในดินก้ามปู มะพร้าวสับ ชอบน้ำและแดดปานกลาง    
   
เป็นไม้มงคลจะนำพาแต่ความโชคดี ทำมาค้าขึ้น ร่ำรวย และเป็นไม้ตัดใบ    
   
นิยมปลูกประดับในอาคาร หรือปลูกเป็นไม้กระถาง

clsForumTopic
คำสำคัญ: โชคเก้าชั้น โชค9ชั้น
เมนูส่วนล่างของเว็บ