ลักษณะและประโยชน์ของไผ่ซางหม่น

โดย: บงกช

ไผ่ซางหม่น    
   
เป็นไผ่ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง มีนวลสีขาวปกคลุม ลำมีสีเขียวอ่อน ลำแก่สีเขียวเข้ม เนื้อหนา ปล้องล่างมีขน แตกกิ่งแขนงตามข้อตลอดลำต้น    
ใบเป็นรูปใบหอก กาบหุ้มลำสีเหลืองถึงนํ้าตาลอมเขียว    
   
หน่ออ่อน ค่อนข้างยาว แตกหน่อจำนวนมาก เปลือกหุ้มหน่ออ่อนเป็นสีแดงอมม่วง มีขนทั่วมองเห็นชัดเจน    
   
ขยายพันธุ์ด้วย หน่อ ตอนกิ่ง และการชำกิ่งแขนง    
   
ชอบดินระบายน้ำดี ความชื้นสูง    
   
นิยมนำไปแปรรูปทำเป็นหน่อไม้ป๊ีบและหน่อไม้ดอง กินหน่อสด ใช้ในทางก่อสร้าง ทำเครื่องจักสาน ทำเยื่อกระดาษ ใบและต้นอ่อนเป็นอาหารของช้าง ม้า วัว ควาย นิยมปลูกเป็นพื้นที่เชิงอนุรักษ์ เพิ่มแหล่งอาหารช้าง

clsForumTopic
คำสำคัญ: ไผ่ซางหม่น ไผ่
เมนูส่วนล่างของเว็บ