ลักษณะและประโยชน์ของดาวอินคา

โดย: บงกช

ดาวอินคา เป็นไม้เลื้อย เถาอ่อนสีเขียว เถาแก่สีน้ำตาล กิ่งและยอดแผ่เลื้อยพันตามกิ่งไม้หรือโครงสร้างที่เลื้อยพัน    
   
ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบตรงถึงรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อยแผ่นใบสีเขียวสด      
   
ดอกออกดอกเป็นช่อ ดอกสีขาว    
   
ผลมีรูปร่างคล้ายดาว ผลอ่อนสีเขียว และสีจะเข้มขึ้นตามอายุ ผลแก่มีสีน้ำตาลดำ มีเนื้อนุ่มๆ สีดำหุ้มอยู่    
   
เมล็ดรูปไข่ สีน้ำตาลดำ    
   
ขยายพันธุ์โดยเมล็ด    
   
ปลูกได้ในดินทั่วไป ที่ระบายน้ำดี ชอบน้ำปานกลาง    
   
มีสรรพคุณทางสมุนไพร    
   
- เมล็ดสกัดมาเป็นน้ำมันได้ หรือนำมาคั่วให้สุกรับประทานเป็นอาหารขบเคี้ยว    
- เปลือกใช้ทำปุ๋ยหมัก หรือเชื้อเพลิงอัดแท่ง    
- ใบแก่นำมาทำชา ใบอ่อนหรือยอดอ่อนนำมาประกอบอาหาร

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
คำสำคัญ: ถั่วดาวอินคา กล้าถั่วดาวอินคา
เมนูส่วนล่างของเว็บ