ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหอยเชอรี่ สำหรับปลูกข้าว

อุปกรณ์ :    
1.หอยเชอรี่ 40 กิโลกรัม    
2.กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม    
3.น้ำสะอาด 10 ลิตร    
4.หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น (พด.) 1 ซอง    
   
วิธีทำ :    
1.นำหอยเชอรี่ ทุบ หรือ บด ให้พอแหลก    
2.ผสมน้ำ น้ำตาล และหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเททับลงบนหอยเชอ รี่ ในถัง จากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง    
3.ใช้ไม้ไผ่ขัดกดให้หอยเชอรี่ให้จมน้ำหมัก    
4.ปิดฝาให้สนิทไม่ให้แสง และอากาศเข้า    
5.บ่มทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ 45 วัน (ต้องทำการคนประมาณ 7 วัน/ครั้ง)    
   
วิธีการ : ในพื้นที่นาข้าวที่ขาดน้ำให้นำปุ๋ยน้ำหมักจากหอยเชอรี่ 100 cc. ผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 15 วัน และในช่วงที่ต้นข้าวเริ่มตังท้อง - ออกรวง ให้ทำการฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน    
   
ประโยชน์ :    
-ต้นข้าวจะมีความสมบูรณ์ (ประมาณ 7 วันหลังการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหมักจากหอยเชอรี่ จะสังเกตเห็นว่าต้นข้าวมีสีเขียวเข้มขึ้น)    
-ข้าวได้ผลผลิตดีถึงแม้ว่าจะมีน้ำน้อยก็ตาม    

คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ